Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0250/2005

Rozpravy :

PV 14/04/2005 - 16.2

Hlasování :

PV 14/04/2005 - 17.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 204kWORD 41k
Čtvrtek, 14. dubna 2005 - Štrasburk
Humanitární pomoc uprchlíkům ze západní Sahary
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární pomoci pro uprchlíky ze Sahary

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2000 o západní Sahaře(1), v němž Evropský parlament "žádá Komisi, aby poskytla více humanitární pomoci uprchlíkům ze Sahary, a vyzývá ji, aby zvýšila humanitární pomoc pro obyvatele Sahary, zejména pokud jde o potraviny, zdravotnictví a vzdělávání".

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2003 o předběžném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2004, oddíl III: Komise(2), v němž vyzývá Komisi, aby poskytla záruky, že saharských uprchlíkům bude neustále poskytována podstatná humanitární pomoc,

-   s ohledem na zprávy generálního tajemníka Organizace spojených národů ze dne 20. října 2004 o možném snížení počtu pracovníků mise OSN pro referendum na západní Sahaře (MINURSO), včetně civilních a správních pracovníků (S/2004/827) a ze dne 27. ledna 2005 o situaci na západní Sahaře (S/2005/49), které vyzývají mezinárodní společenství, aby nadále poskytovalo humanitární pomoc saharským uprchlíkům, dokud nebude vyřešen konfliktu na západní Sahaře,

-   vzhledem k tomu, že návrh Světového potravinového programu OSN (UNWFP) ze dne 5. května 2004 na poskytnutí pomoci uprchlíkům na západní Sahaře (WFP/EB.2/2004/4-B/4) přihlíží ke zhoršení životních podmínek uprchlíků ze Sahary (opožděný vývoj u dětí, špatná výživa, anémie...) v důsledků snížení pomoci,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že obyvatelé Sahary, kteří žijí v uprchlických táborech v Alžírsku se tam nacházejí v důsledku nedokončené dekolonizace a že přežití tohoto obyvatelstva závisí pouze na mezinárodní humanitární pomoci,

B.   s ohledem na závěry skupiny evropských poslanců, kteří od 3. do 6. března 2005 navštívili tábory uprchlíků ze Sahary (blízko Tindufu v jihozápadním Alžírsku) a zjistili, že humanitární situace se v táborech zhoršila,

C.   vzhledem k tomu, že výzva Světového potravinového programu dárcovským zemím ze dne 26. února 2005 zdůrazňuje, že "od května 2005 Světový potravinový program nebude schopen zajistit plnou denní dávku 2100 kcal pro 158 000 uprchlíků ze Sahary...", neboť chybí velkorysé příspěvky a pomoc z vnějšku, "což může závažným způsobem ohrozit zdraví uprchlíků, zejména dětí a žen",

D.   znepokojen vyčerpáním zásob potravin, k němuž dojde v květnu 2005, což povede u uprchlíků, kteří již teď žijí v nejistotě, k velké humanitární krizi, nebudou-li okamžitě podniknuta nezbytně nutná opatření pro to, aby byla poskytnuta důsledná a rychlá pomoc, díky níž bude možno čelit této vážné situaci,

E.   s ohledem na dramatické následky, k nimž by vedlo pokračující snížování pomoci, kterou Komise prostřednictvím oddělení pro humanitární pomoc (ECHO) poskytuje saharským uprchlíkům (snížení potravinové pomoci, zhoršení v oblasti zdravotnictví a vzdělávání atd.),

F.   vzhledem k významné specifické a doplňkové pomoci (potraviny, zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, hygiena...), kterou Komise poskytovala saharským uprchlíkům až do roku 2002, k pomoci, která obnášela výrobky základní potřeby a kterou poskytly orgány OSN v rámci svého mandátu,

G.   vzhledem k tomu, že humanitární krize byla způsobena zejména tím, že hledání spravedlivého a trvalého politického řešení politické situace západní Sahary, které by bylo přijatelné různými zúčastněnými stranami, nevykazovalo významný pokrok,

1.   žádá Komisi, aby poskytla nezbytně nutnou pomoc, která by umožnila čelit těžké situaci, v níž se nyní nacházejí saharští uprchlíci;

2.   žádá Komisi, aby zvýšila a rozrůznila svou pomoc, tak aby tato pomoc dosáhla alespoň úrovně z roku 2002, a aby tak saharským uprchlíkům zaručila potřebné minimum potravin, a žádá, aby současně byla nadále přikládána důležitost zdravotnictví, vzdělávání, bydlení a dopravě;

3.   opakuje svůj požadavek uvedený v odstavci 66 výše uvedeného usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2003, aby Komise přijala vhodná opatření pro to, aby byla pomoc poskytovaná saharským uprchlíkům zaručena a aby v žádném případě nebyla, ani dočasně, přerušena z důvodů čistě administrativních;

4.   žádá Komisi, aby při provádění programů ECHO pro saharské uprchlíky spolupracovala s evropskými nevládními organizacemi, které již mají v této oblasti zkušenost, tak aby byla zaručena účinnost a rychlost provedení pomoci přidělené Evropskou unií;

5.   žádá Komisi, aby přispěla k posílení kapacit pro řízení humanitární pomoci v uprchlických táborech ve spolupráci se saharskými institucemi zřízenými výhradně pro tyto účely;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, marocké vládě, hnutí Front Polisario a předsedovi Africké unie.

(1) Úř. věst. C 377, 29.12.2000, s. 354.
(2) Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 457.

Právní upozornění - Ochrana soukromí