Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0250/2005

Keskustelut :

PV 14/04/2005 - 16.2

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 17.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 29k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg
Länsi-Saharan pakolaisille myönnettävä humanitaarinen apu
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsi-Saharan pakolaisille myönnettävästä humanitaarisesta avusta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Länsi-Saharasta 16. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman(1), jossa se "pyytää komissiota tehostamaan humanitaarista apuaan Länsi-Saharan pakolaisille ja erityisesti lisäämään humanitaarista apuaan saharalaisväestölle etenkin elintarvikehuollon, terveyden ja koulutuksen aloilla",

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004: Pääluokka III – Komissio(2), jossa se pyytää, että Länsi-Saharan pakolaisille varmistetaan tehokas ja jatkuva humanitaarinen apu,

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2004 päivätyn YK:n pääsihteerin raportin (S/2004/827), joka koskee MINURSOn henkilökunnan (myös siviilitehtävissä ja hallinnossa työskentelevän henkilökunnan) mahdollista vähentämistä, ja 27. tammikuuta 2005 päivätyn YK:n pääsihteerin raportin (S/2005/49), joka koskee Länsi-Saharan tilannetta; näissä raporteissa kansainvälistä yhteisöä kehotetaan jatkamaan humanitaarisen avun antoa Länsi-Saharan pakolaisille, kunnes Länsi-Saharan konflikti saadaan ratkaistua,

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2004 annetun Maailman elintarvikeohjelman Länsi-Saharan pakolaisille tarjottavaa tukea koskevan ehdotuksen (WFP/EB.2/2004/4-B/4), jossa todetaan, että Länsi-Saharan pakolaisten elinolot ovat huonontuneet (lasten kasvu on hidastunut ja aliravitsemus ja anemia lisääntyneet) tuen vähennyttyä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että siirtomaavallan purkamisen keskeydyttyä länsisaharalaiset joutuvat elämään pakolaisleireissä Algeriassa ja että väestön elossa pysyminen on kokonaan riippuvainen kansainvälisestä humanitaarisesta avusta,

B.   ottaa huomioon 3.–6. maaliskuuta 2005 Länsi-Saharan pakolaisten leireillä (jotka sijaitsevat Tindoufin lähellä Algerian lounaisosassa) vierailleiden Euroopan parlamentin jäsenten merkille paneman humanitaarisen tilanteen huonontumisen,

C.   ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman (UNWFP) 26. helmikuuta 2005 tuenantajamaille esittämän vetoomuksen, jossa korostetaan, että UNWFP ei pysty toukokuun 2005 jälkeen enää tarjoamaan täyttä 2100 kilokalorin annosta 158 000 Länsi-Saharan pakolaiselle avustusten ja ulkopuolisen avun puutteen vuoksi ja että pakolaisille, etupäässä naisille ja lapsille, saattaa tästä syystä aiheutua vakavia ravitsemus- ja terveysongelmia,

D.   on huolestunut elintarvikevarastojen ehtymisestä toukokuussa 2005, ja siitä, että jo nyt epävakaissa oloissa elävät pakolaiset joutuvat vakavan humanitaarisen kriisin kohteeksi, ellei ryhdytä kiireellisesti ennakoiviin toimiin tehokkaan ja nopean avun perille saamiseksi,

E.   ottaa huomioon ne vakavat seuraukset, joita aiheutuu, jos komission Länsi-Saharan pakolaisille Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston ECHOn välityksellä antamaa apua vähennetään entisestään (kuten ruokavalion köyhtyminen ja terveys- ja opetusalan huonontuminen, jne.),

F.   ottaa huomioon komission Länsi-Saharan pakolaisille vuoteen 2002 saakka tarjoaman erityis- ja lisätuen (elintarvikkeet, terveydenhoito, koulutus, asunnot, hygienia, jne.), jolla täydennettiin Yhdistyneiden Kansakuntien eri elinten toimeksiannoissa tarjottua perustarvikeapua,

G.   ottaa huomioon, että humanitaarinen kriisi aiheutuu huomattavista puutteista sellaisen oikeudenmukaisen ja kestävän poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi Länsi-Saharan poliittiseen tilanteeseen, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä,

1.   kehottaa komissiota antamaan välittömästi hätäapua, jolla voidaan vastata tällä hetkellä pakolaisina elävien länsisaharalaisten vaikeuksiin;

2.   pyytää komissiota lisäämään ja monipuolistamaan apuaan, jotta se olisi vähintään vuoden 2002 tasolla ja jotta sillä varmistetaan länsisaharalaisille kohtuullinen ravinnon saanti, sekä keskittymään edelleen terveyden, koulutuksen, asuntojen ja liikenteen alan kysymyksiin;

3.   esittää edellä mainitun, 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman 66 kohdassa komissiolle antamansa kehotuksen, että komissio toteuttaa tarvittavat toimet, joilla taataan avunanto Länsi-Saharan pakolaisleireille ja se, että apua ei missään tapauksessa keskeytetä edes hetkellisesti pelkästään hallinnollisista syistä;

4.   kehottaa komissiota ottamaan tällaisista tilanteista kokemusta omaavat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt mukaan ECHOn ohjelmien toteutukseen sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin antamaa apua jaetaan tehokkaasti ja nopeasti;

5.   pyytää komissiota vahvistamaan humanitaarisen avun hallinnointikapasiteettia pakolaisleireissä toimimalla yhteistyössä tätä tarkoitusta varten perustettujen länsisaharalaisten elinten kanssa;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, YK:n pääsihteerille, Marokon hallitukselle, Polisario-rintamalle ja Afrikan unionin puheenjohtajalle.

(1) EYVL C 377, 29.12.2000, s. 354.
(2) EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 457.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö