Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0250/2005

Debatai :

PV 14/04/2005 - 16.2

Balsavimas :

PV 14/04/2005 - 17.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 216kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2005 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
Humanitarinė pagalba pabėgėliams iš Vakarų Sacharos
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės pagalbos pabėgėliams iš Vakarų Sacharos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2000 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl Vakarų Sacharos(1), kurioje jis "prašo Komisijos padidinti humanitarinę pagalbą pabėgėliams iš Vakarų Sacharos ir ypa2 ragina sustiprinti savo humanitarinę pagalbą Vakarų Sacharos gyventojams, ypač maisto, sveikatos ir švietimo srityse",

–   atsižvelgdamas į savo 2003 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl 2004 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, III skirsnio: Komisija projekto(2), kurioje Komisija raginama užtikrinti ženklią ir nenutrūkstamą humanitarinę pagalbą pabėgėliams iš Vakarų Sacharos,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio sekretoriaus 2004 m. spalio 20 d. pranešimą dėl galimo MINURSO sumažinimo, įskaitant civilių ir administracijos personalą (S/2004/827) ir 2005 m. sausio 27 d. pranešimą dėl situacijos, susijusios su Vakarų Sachara (S/2005/49), kuriuose tarptautinė bendruomenė raginama tęsti teikti humanitarinę pagalbą pabėgėliams iš Vakarų Sacharos, kol bus išspręstas Vakarų Sacharos konfliktas,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 5 d. JT Pasaulio maisto programos (JTPMP) pasiūlymą dėl pagalbos pabėgėliams iš Vakarų Sacharos (WFP/EB.2/2004/4-B/4), kuriame minimos dėl sumažėjusios pagalbos pablogėjusios pabėgėlių iš Vakarų Sacharos gyvenimo sąlygos (sulėtėjęs vaikų augimas, prasta mityba, anemija ir t. t.),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Vakarų Sacharos gyventojai dėl nebaigtos dekolonizacijos gyvena Alžyro pabėgėlių stovyklose ir kadangi tik nuo tarptautinės humanitarinės pagalbos priklauso, ar šie gyventojai išgyvens,

B.   atsižvelgdamas į pablogėjusią humanitarinę padėtį, kurią nustatė Europos Parlamento narįų grupė, 2005 m. kovo 3−6 d. apsilankiusi pabėgėlių iš Vakarų Sacharos stovyklose (Pietvakarių Alžyre netoli Tindouf miesto),

C.   atsižvelgdamas 2005 m. vasario 26 d. paskelbtą JTPMP kreipimąsi į pagalbą teikiančias šalis, kuriame pažymima, kad nuo 2005 m. gegužės mėn. JTPMP nebegalės užtikrinti 158000 pabėgėlių iš Vakarų Sacharos viso 2100 kcal paros raciono dėl dosnių įnašų ir užsienio pagalbos trūkumo, o tai gali žymiai pabloginti pabėgėlių, visų pirma moterų ir vaikų, mitybą ir sveikatą,

D.   susirūpinęs, kad 2005 m. gegužės mėn. baigsis maisto produktų atsargos, o tai, jei iki tol nebus imtasi priemonių suteikti būtiną ir greitą pagalbą, kad būtų pagerinta ši sunki padėtis, sukels didelę humanitarinę krizę tarp pabėgėlių, kurie ir taip jau yra pažeidžiami,

E.   atsižvelgdamas į tragiškus padarinius, kurie kiltų dėl vis mažėjančios Komisijos pagalbos, teikiamos per Humanitarinę pagalbos tarnybą (ECHO) pabėgėliams iš Vakarų Sacharos (maisto krepšelio ištuštėjimas, padėties pablogėjimas sveikatos ir švietimo srityse ir t. t.),

F.   atsižvelgdamas į svarbią specifinę ir papildomą paramą (mastas, sveikata, švietimas, būstas, higiena ir t. t.), kurią, šalia Jungtinių Tautų institucijų pagal jų įgaliojimus teikiamos paramos pagrindiniais produktais, iki 2002 m. Komisija suteikė pabėgėliams iš Vakarų Sacharos,

G.   kadangi humanitarinę krizę inter alia sukelia aiškus pažangos trūkumas ieškant teisingo ir ilgalaikio Vakarų Sacharos politinės padėties politinio sprendimo, kuris būtų priimtinas visoms susijusioms šalims,

1.   ragina Komisiją nedelsiant suteikti neatidėliotiną pagalbą, kuri padėtų pagerinti sudėtingą Vakarų Sacharos gyventojų, šiuo metu gyvenančių kaip pabėgėliai, padėtį;

2.   ragina Komisiją padidinti ir paįvairinti savo pagalbą, kad ši pasiektų mažiausiai 2002 metų lygį, tokiu būdu užtikrinant priimtiną būtiniausią pabėgėlių iš Vakarų Sacharos dietą, ir toliau atsižvelgiant į sveikatos, švietimo, būsto ir transporto sričių svarbą;

3.   pakartoja savo raginimą Komisijai, išdėstytą pirmiau minėtos savo 2003 m. spalio 23 d. rezoliucijos dėl bendrojo biudžeto projekto 66 punkte, imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad pagalba pabėgėliams iš Vakarų Sacharos būtų garantuota ir jokiu būdu, net ir laikinai, nepertraukta vien tik dėl administracinių priežasčių;

4.   ragina Komisiją įtraukti Europos NVO, kurios jau turi patirties šioje srityje vykdant pabėgėliams iš Vakarų Sacharos skirtas ECHO programas, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teikiamos pagalbos veiksmingą ir greitą įgyvendinimą;

5.   ragina Komisiją prisidėti didinant humanitarinės pagalbos pabėgėlių stovyklose administravimo gebėjimus, bendradarbiaujant su Vakarų Sacharos institucijomis, kurios buvo įkurtos konkrečiai šiems tikslams;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam sekretoriui, Maroko vyriausybei, Polisario frontui ir Afrikos Sąjungos pirmininkui.

(1) OL C 377, 2000 12 29, p. 354.
(2) OL C 82 E, 2004 4 1, p. 457.

Teisinė informacija - Privatumo politika