Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0250/2005

Debates :

PV 14/04/2005 - 16.2

Balsojumi :

PV 14/04/2005 - 17.2

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 199kWORD 38k
Ceturtdiena, 2005. gada 14. aprīlis - Strasbūra
Humānā palīdzība Rietumsahāras bēgļiem
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humāno palīdzību Rietumsahāras bēgļiem

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2000. gada 16. marta rezolūciju par Rietumsahāru (1), kurā tas "pieprasa, lai Komisija pastiprinātu humāno palīdzību bēgļiem no Rietumsahāras un aicina it īpaši palielināt humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras iedzīvotājiem, īpaši pārtikas, higiēnas un izglītības jomā",

–   ņemot vērā 2003. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2004. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa – Komisija (2), pieprasot Komisijai garantēt būtisku un nepārtrauktu humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras bēgļiem,

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2004. gada 20. oktobra ziņojumu par iespējamo Apvienoto Nāciju Misijas referendumam Rietumsahārā (MINURSO) personāla samazināšanu, ieskaitot civilo un administratīvo personālu (S/2004/827), un 2005. gada 27. janvāra ziņojumu par situāciju Rietumsahārā (S/2005/49), kuri aicina starptautisko sabiedrību turpināt humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras bēgļiem līdz Rietumsahāras konflikta atrisināšanai;

–   ņemot vērā ANO Pasaules pārtikas programmas (UNWFP) 2004. gada 5. māija priekšlikumu par palīdzību Rietunsahāras bēgļiem (WFP/EB.5/2004/5-B/4), kurā ir konstatēts, ka Rietumsahāras bēgļu dzīves apstākļi ir pasliktinājušies (augšanas traucējumi bērniem, nepietiekams un slikts uzturs, mazasinība u.c.) sakarā ar palīdzības samazināšanos;

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Rietumsahāras iedzīvotāji nepabeigtās dekolonizācijas dēļ atrodas bēgļu nometnēs Alžīrijā un šo iedzīvotāju izdzīvošana ir pilnībā atkarīga no starptautiskās humānās palīdzības;

B.   ņemot vērā humanitārās situācijas pasliktināšanos, ko Eiropas Parlamenta deputātu grupa konstatēja, kad viņi 2005. gada 3.–6. marta vizītes laikā apmeklēja Rietumsahāras bēgļu nometnes (kuras atrodas pie Tindufas Alžīrijas dienvidrietumos),

C.   tā kā 2005. gada 26. februārī tika izplatīts ANO Pasaules pārtikas programmas (UNWFP) aicinājums palīdzības sniedzējām valstīm, kurā ir uzsvērts, "ka no 2005. gada maija ANO Pasaules pārtikas programma (UNWFP) vairs nevarēs nodrošināt 158 000 Rietumsahāras bēgļiem pārtikas devu 2 100 kaloriju apmērā ..", jo trūkst dāsnu ziedojumu un ārējas palīdzības, "kas visiem bēgļiem, bet pirmkārt bērniem un sievietēm, var radīt nopietnas pārtikas un veselības problēmas";

D.   tā kā 2005. gada maijā pārtikas produkti krājumi izbeigsies, kas bēgļu vidū, kuri jau dzīvo nedrošā situācijā, izraisīs nopietnu humanitāro krīzi, ja nekavējoties netiks veikti pasākumi, lai ātri sniegtu ievērojamu palīdzību, tādējādi uz laiku labojot šo nopietno situāciju;

E.   tā kā radīsies dramatiskas sekas, ja turpmāk tiks samazināta palīdzība, ko Komisija Rietumsahāras bēgļiem sniedz ar Humānās palīdzības departamenta (ECHO) starpniecību (pārtikas devas samazināšanās, situācijas pasliktināšanās veselības un izglītības jomā utt.);

F.   tā kā līdz 2002. gadam Komisija Rietumsahāras bēgļiem ir sniegusi īpašu un papildu palīdzību (pārtikas produkti, veselība, izglītība, mājokļi, higiēna utt.), papildinot palīdzību attiecībā uz pamatproduktiem, ko ANO struktūras ir sniegušas saskaņā ar savām pilnvarām;

G.   tā kā humanitāro krīzi galvenokārt ir izraisījis ievērojamu panākumu trūkums, cenšoties rast taisnīgu un ilgstošu politisko risinājumu saistībā ar Rietumsahāras politisko situāciju, kurš varētu būt pieņemams dažādajām iesaistītajām pusēm,

1.   pieprasa, lai Komisija nekavējoties piešķirtu ārkārtas palīdzību tās grūtās situācijas risināšanai, ko piedzīvo tie Rietumsahāras iedzīvotāji, kuri pašreiz ir bēgļi;

2.   pieprasa Komisijai palīdzību palielināt un dažādot, lai tā atkal būtu vismaz 2002. gada apmērā, tādējādi garantējot bēgļiem no Rietumsahāras pietiekamu pārtikas minimumu, vienlaikus turpinot pievērst īpašu uzmanību veselības, izglītības, mājokļu un transporta jomai;

3.   atkārto savu pieprasījumu Komisijai, kas formulēts 66. punktā minētā 2003. gada 23. oktobra rezolūcijā par 2004. finanšu gada ES budžeta projektu, veikt attiecīgus pasākumus, lai Rietumsahāras bēgļiem piešķirtā palīdzība būtu garantēta un lai tā nekādā gadījumā ‐ pat uz laiku ‐ netiktu pārtraukta tikai administratīvu iemeslu dēļ;

4.   pieprasa Komisijai, īstenojot Rietumsahāras bēgļiem paredzētās ECHO programmas, sadarboties ar tām Eiropas nevalstiskajām organizācijām, kurām šajā jomā jau ir pieredze, lai garantētu, ka Eiropas Savienības palīdzība tiek piešķirta efektīvi un ātri;

5.   pieprasa Komisijai sekmēt humānās palīdzības pārvaldības spēju stiprināšanu bēgļu nometnēs, sadarbojoties ar tām Rietumsahāras iestādēm, kas ir izveidotas tieši šim nolūkam;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, Marokas valdībai, "Front Polisario" un Āfrikas Savienības priekšsēdētājam.

(1) OV C 377, 29.12.2000., 354. lpp.
(2) OV C 82 E, 1.4.2004., 457. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika