Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο
 Χειροκίνητα χειριστήρια, ενδεικτικές λυχνίες και δείκτες οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
 Συστήματα θέρμανσης οχημάτων (έγκριση τύπου) ***
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ρουμανίας ***
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Βουλγαρίας ***
 Συμφωνία ΕΕ/Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Koldo Gorostiaga
 Βραχυπρόθεσμες στατιστικές ***I
 Τεκμηρίωση των αλιευμάτων του Dissostichus spp *
 Συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης *
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ/Πριγκιπάτο της Ανδόρας ***
 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο *
 Ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019 ***II
 Πολιτική ανταγωνισμού (2003)
 Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες
 Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής
 Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2004)
Κείμενα (292 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου