Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg
 Ručné ovládanie, signalizácia a ukazovatele na palubnej doske vozidiel (typové schválenie vozidiel) ***
 Vykurovacie systémy vozidiel (typové schválenie) ***
 Európska dohoda ES/Rumunsko ***
 Európska dohoda ES/Bulharsko ***
 Dohoda EÚ/Švajčiarska konfederácia a programy MEDIA Plus a MEDIA Vzdelávanie *
 Žiadost'o ochranu imunity a výsad p. Kolda Gorostiagu
 Krátkodobá štatistika ***I
 Dokumentácia výlovov druhu Dissostichus spp *
 Zmluva ES/Švajčiarsko o boji proti finančným podvodom *
 Dohoda o spolupráci s Andorrským kniežatstvom ***
 Výmena informácií z registra trestov *
 Kvalita trestného súdnictva v Európskej Únii
 Európske hlavné mesto kultúry - 2005 až 2019 ***II
 Politika hospodárskej súťaže (2003)
 Štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme
 Širšie zámery hospodárskych politík
 Verejné financie v Hospodárskej a menovej únii (2004)
Texty (187 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia