Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 22 februari 2005 - Strasbourg
 Fordons handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare (godkännande) ***
 Fordons värmesystem (typgodkännande)***
 Avtal EG/Rumänien ***
 Avtal EG/Bulgarien ***
 Avtal mellan EU och Schweiziska edsförbundet om gemenskapens program Media Plus och Media Yrkesutbildning *
 Begäran om fastställelse av Koldo Gorostiagas parlamentariska immunitet
 Konjunkturstatistik ***I
 Dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp *
 Avtal EG/Schweiziska edsförbundet om bedrägeribekämpning *
 Samarbetsavtal med Furstendömet Andorra ***
 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister *
 Kvaliteten på rättskipning i brottmål i Europeiska unionen
 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***II
 Konkurrenspolitiken
 Statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster i allmänhetens intresse
 Övergripande riktlinjer för den ekonomiska politiken
 Offentliga finanser i EMU 2004
Texter (196 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy