Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/0072(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0138/2005

Predložena besedila :

A6-0138/2005

Razprave :

PV 07/06/2005 - 16

Glasovanja :

PV 08/06/2005 - 6.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0226

Sprejeta besedila
PDF 365kWORD 57k
Sreda, 8. junij 2005 - Strasbourg
Trošarinski proizvodi *
P6_TA(2005)0226A6-0138/2005

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0227)(1),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0039/2004),

–   ob upoštevanju člena 27 Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov(2),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0138/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA -1 (novo)
(-1) Trinajst let po izteku obdobja iz člena 14 Pogodbe ES cilj tega člena še vedno ni dosežen za tobak, alkoholne pijače in mineralna olja. Treba bi bilo začeti z novimi prizadevanji za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in vzpostavitev notranjega trga na tem področju.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 2
(2)  Od takrat pa si kljub temu, da so številke v zvezi z davki, plačanimi na promet znotraj Skupnosti, še vedno sorazmerno nizke, vse več gospodarskih subjektov ali fizičnih oseb poskuša razlagati določbe členov od 7do 10 Direktive 92/12/EGS na način, ki jim omogoča upravičiti trgovsko prakso, ki vodi k plačilu trošarine v državi članici, kjer je proizvod nabavljen. Poleg tega sta razvoj trgovskega poslovanja prek interneta in ukinitev brezcarinske prodaje osebam, ki potujejo znotraj Skupnosti, povzročila večjo uporabo zgoraj navedenih določb. Na podlagi ugotovitev nove ankete, ki se je začela januarja 2002 in je bila naslovljena na državne upravne organe in gospodarske subjekte, ki jih to zadeva, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov od 7 do10 Direktive 92/12/EGS
(2)  Od takrat pa si kljub temu, da so številke v zvezi z davki, plačanimi na promet znotraj Skupnosti, še vedno sorazmerno nizke, vse več trgovcev teži k razlagi členov 7do 10 Direktive 92/12/EGS na način, ki jim omogoča upravičiti trgovsko prakso, ki vodi k plačilu trošarine v državi članici, kjer je proizvod nabavljen, in vedno večje število posameznikov kupuje izdelke v drugih državah članicah za osebno rabo in zanje upravičeno plačujejo trošarine v državi članici nakupa. Poleg tega sta razvoj trgovskega poslovanja prek interneta in ukinitev brezcarinske prodaje osebam, ki potujejo znotraj Skupnosti, povzročila večjo uporabo zgoraj navedenih določb. Na podlagi ugotovitev nove ankete, ki se je začela januarja 2002 in je bila naslovljena na državne upravne organe in trgovce, ki jih to zadeva, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov 7 do10 Direktive 92/12/EGS.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 6
(6)  Člen 7 razlikuje različne primere, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni za porabo v eni državi članici, zadržujejo v drugi državi članici za komercialne namene, vendar jasno ne opredeli osebe, ki mora v posameznem primeru plačati trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vse navedene primere nedvoumno navesti, kdo mora plačati trošarino in katere obveznosti je treba izpolniti v namembni državi članici.
(6)  Člen 7 razlikuje različne primere, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že v prometu v eni državi članici, zadržujejo v drugi državi članici za komercialne namene, vendar jasno ne opredeli osebe, ki mora v posameznem primeru plačati trošarino v namembni državi članici. Zato bi bilo treba za vse navedene primere nedvoumno navesti, kdo mora plačati trošarino in katere obveznosti je treba izpolniti v namembni državi članici z namenom uskladitve ustreznih nacionalnih zakonodaj, ki veljajo v državah članicah.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 7
(7)  V teh primerih je treba tudi poenostaviti obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki v državi članici skladiščenja nimajo sedeža, morajo pa tam plačati trošarino, obenem pa je treba organom zadevnih držav članic omogočiti boljši nadzor nad gibanjem blaga.
(7)  V teh primerih bi bilo treba tudi poenostaviti obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki v državi članici skladiščenja nimajo sedeža, morajo pa tam plačati trošarino, obenem pa bi bilo treba organom zadevnih držav članic omogočiti učinkovitejši nadzor nad gibanjem blaga, z namenom oblikovanja notranjega trga na področju trošarin.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 13
(13)  Ukiniti je treba možnost, da bi države članice določale okvirne ravni za ugotavljanje, ali ima proizvod komercialni namen ali je predviden za lastne potrebe fizičnih oseb. Vsekakor upravni organ ne more uporabiti samo teh okvirnih omejitev, da bi dokazal komercialni namen zadrževanja trošarinskih proizvodov. Zato so lahko te omejitve samo del navodil za nadzor, ki jih da upravni organ svojim uradnikom.
(13)  Ukiniti bi bilo treba možnost, da bi države članice določale okvirne ravni za ugotavljanje, ali ima proizvod komercialni namen ali je predviden za osebno rabo posameznikov. Te priporočene vrednosti so bile v nekaterih državah članicah prevečkrat uporabljene kot obvezne mejne vrednosti in so v praksi povzročile diskriminacijo, kar je v nasprotju z načeli notranjega trga. Zato bi lahko bile te omejitve samo del navodil za nadzor, ki jih da nacionalni upravni organ svojim uradnikom, in ne bi smele biti edino merilo za razvrstitev trošarinskega blaga, glede na to, ali je namenjeno za osebno rabo posameznikov ali komercialne namene.
Sprememba 6
UVODNA IZJAVA 14
(14)  Odstavek 3 člena 9 je treba črtati, saj ni primerno obdržati davčno določbo, ki državam članicam omogoča, da kršijo načelo iz člena 8 zaradi varnostnih razlogov na področju prevoza mineralnih olj.
črtano
Sprememba 7
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA B
Člen 9, odstavek 2, uvodni del (Direktiva 92/12/EGS)
2.  Pri določanju, ali so proizvodi iz člena 8 predvideni za komercialne namene, države članice upoštevajo naslednje elemente:
2.  Proizvodi iz člena 8 se štejejo za kupljene s strani posameznika za osebno rabo, razen če ni dokazano, da so predvideni za komercialne namene, ob upoštevanju naslednjega:

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES (UL L 359, 4.12.2004, str. 30).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov