Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2002/0047(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0207/2005

Esitatud tekstid :

A6-0207/2005

Arutelud :

PV 05/07/2005 - 6

Hääletused :

PV 06/07/2005 - 4.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0275

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 32k
Kolmapäev, 6. juuli 2005 - Strasbourg
Arvutitel põhinevate leiutiste patenditavus ***II
P6_TA(2005)0275A6-0207/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patenditavuse kohta (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11979/1/2004 – C6-0058/2005);

–   võttes arvesse oma seisukohta esimesel lugemisel(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2002)0092)(2) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 61;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele(A6-0207/2005),

1.   lükkab ühise seisukoha tagasi;

2.   teeb presidendile ülesandeks kuulutada menetlus lõppenuks ning edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 230.
(2) ELT C 151 E, 25.6.2002, lk 129.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika