Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0047(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0207/2005

Ingediende teksten :

A6-0207/2005

Debatten :

PV 05/07/2005 - 6

Stemmingen :

PV 06/07/2005 - 4.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0275

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 31k
Woensdag 6 juli 2005 - Straatsburg
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II
P6_TA(2005)0275A6-0207/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11979/1/2004 – C6-0058/2005),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002)0092)(2),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 61 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A6-0207/2005),

1.   verwerpt het gemeenschappelijk standpunt;

2.   verzoekt zijn Voorzitter de wetgevingsprocedure voor beëindigd te verklaren en het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 77 E van 26.3.2004, blz. 230.
(2) PB C 151 E van 25.6.2002, blz. 129.

Juridische mededeling - Privacybeleid