Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0207/2005

Ingivna texter :

A6-0207/2005

Debatter :

PV 05/07/2005 - 6

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.3

Antagna texter :

P6_TA(2005)0275

Antagna texter
PDF 188kWORD 40k
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg
Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II
P6_TA(2005)0275A6-0207/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11979/1/2004 – C6-0058/2005),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002)0092)(2) ,

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 61 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A6-0207/2005).

1.  Europaparlamentet avvisar den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara lagstiftningsförfarandet avslutat och att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 230.
(2) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 129.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy