Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0232(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0170/2005

Indgivne tekster :

A6-0170/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.13

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0285

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
UNECE's protokol om forureningsstoffer *
P6_TA(2005)0285A6-0170/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (KOM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0635)(1),

-   der henviser til UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 4,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0062/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0170/2005),

1.   godkender indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationers generalsekretær.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik