Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0232(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0170/2005

Esitatud tekstid :

A6-0170/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2005 - 4.13

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 31k
Kolmapäev, 6. juuli 2005 - Strasbourg
ÜRO-EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta *
P6_TA(2005)0285A6-0170/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel ÜRO-EMK saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli sõlmimise kohta (KOM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse ettepanekut (KOM(2004)0635)(1);

–   võttes arvesse ÜRO-EMK saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1, artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset ja artikli 300 lõiget 4;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6-0062/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6-0170/2005),

1.   kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

(1) ELTs seni avaldamata

Õigusteave - Privaatsuspoliitika