Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0232(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0170/2005

Ingivna texter :

A6-0170/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.13

Antagna texter :

P6_TA(2005)0285

Antagna texter
PDF 191kWORD 40k
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg
FN/ECE-protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar *
P6_TA(2005)0285A6-0170/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (KOM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut (KOM(2004)0635)(1),

–   med beaktande av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar,

–   med beaktande av artikel 175.1, artikel 300.2 första stycket, första meningen, och artikel 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0062/2005),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0170/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt FN:s generalsekreterare parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy