Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0803(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0139/2005

Indgivne tekster :

A6-0139/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0290

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 36k
Torsdag den 7. juli 2005 - Strasbourg
Europol-ansattes vederlag og tillæg *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Storhertugdømmet Luxembourg med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til initiativet fra Storhertugdømmet Luxembourg (5429/2005)(1),

-   der henviser til artikel 44 i Rådets afgørelse af 3. december 1998 om vedtagelse af vedtægten for Europols personale (i det følgende benævnt "vedtægten"),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0037/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet - Den demokratiske kontrol med Europol (KOM(2002)0095),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system(2),

-   der henviser til sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige udvikling(3),

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0139/2005),

A.   der henviser til, at Parlamentet hverken er blevet hørt eller informeret om de driftsmæssige og organisatoriske foranstaltninger, som vedrører Europol, eller Europols nuværende aktiviteter og fremtidige programmer til imødekommelse af EU's og medlemsstaternes behov; der henviser til, at denne mangel på information gør det umuligt for Parlamentet at vurdere den foreslåede beslutnings relevans og tilstrækkelighed,

1.   forkaster Storhertugdømmet Luxembourgs initiativ,

2.   opfordrer Storhertugdømmet Luxembourg til at trække sit initiativ tilbage,

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Storhertugdømmet Luxembourgs regering.

(1) EUT C 51 af 1.3.2005, s. 15.
(2) EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 144.
(3) EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik