Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0803(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0139/2005

Esitatud tekstid :

A6-0139/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0290

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 33k
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
Europoli töötajate põhipalgad ja toetused *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta, pidades silmas nõukogu otsuse vastuvõtmist Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatust (5429/2005)(1);

–   võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti artiklit 44, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad (edaspidi personalieeskirjad);

–   võttes arvesse EL lepingu artikli 39 lõiget 1, mille kohaselt nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0037/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Demokraatlik kontroll Europoli üle (KOM(2002)0095);

–   võttes arvesse oma 30. mai 2002. aasta soovitust nõukogule Europoli edasise arengu ning selle automaatse liitmise kohta Euroopa Liidu institutsioonide süsteemi(2),

–   võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta soovitust nõukogule Europoli tulevase arengu kohta(3);

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0139/2005),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendiga ei ole konsulteeritud ega esitatud teavet Europoli puudutavate operatiiv- ega organisatsiooniliste meetmete ega ELi ja liikmesriikide vajadustele vastavate Europoli praeguse tegevuse ega tulevaste programmide kohta; arvestades, et sellise teabe puudumise tõttu ei ole parlamendil võimalik hinnata kavandatava otsuse asjakohasust ega piisavust,

1.   lükkab Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse tagasi;

2.   palub Luksemburgi Suurhertsogiriigil oma algatus tagasi võtta ;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsusele.

(1) ELT C 51, 1.3.2005, lk 15.
(2) ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 144.
(3) ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 588.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika