Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0803(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0139/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0139/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 32k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Europolin henkilöstöön sovellettavat peruspalkat ja lisät *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Luxemburgin suurherttuakunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Luxemburgin suurherttuakunnan aloitteen (5429/2005)(1),

–   ottaa huomioon Europolin henkilöstösäännöistä 3. joulukuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen 44 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0037/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Europolin demokraattinen valvonta (KOM(2002)0095),

−   ottaa huomioon 30. toukokuuta 2002 neuvostolle antamansa suosituksen Europolin tulevasta kehittämisestä sekä sen sisällyttämisestä Euroopan unionin toimielinjärjestelmään ilman eri toimenpidettä(2),

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2003 neuvostolle antamansa suosituksen Europolin tulevasta kehittämisestä(3),

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0139/2005),

A.   katsoo, että parlamenttia ei ole kuultu eikä sille ole ilmoitettu mistään Europolia koskevista operatiivisista ja organisatorisista toimenpiteistä eikä Europolin nykyisestä toiminnasta ja tulevista ohjelmista, joilla vastataan EU:n ja jäsenvaltioiden tarpeisiin; katsoo, että tietojen puutteen vuoksi parlamentti ei voi arvioida ehdotetun päätöksen merkityksellisyyttä ja asianmukaisuutta;

1.   hylkää Luxemburgin suurherttuakunnan aloitteen;

2.   kehottaa Luxemburgin suurherttuakuntaa peruuttamaan aloitteensa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Luxemburgin suurherttuakunnan hallitukselle.

(1) EUVL C 51, 1.3.2005, s. 15.
(2) EUVL C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
(3) EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö