Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0803(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0139/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0139/2005

Debates :

Balsojumi :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0290

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 35k
Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalsti *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija Luksemburgas Lielhercogistes ierosinājumu nolūkā pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (5429/2005 ‐ C6-0037/2005 ‐ 2005/0803(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Luksemburgas Lielhercogistes ierosinājumu (5429/2005)(1),

–   ņemot vērā Padomes 1998. gada 3. decembra akta 44. pantu, ar ko nosaka Civildienesta noteikumus, kas piemērojami Eiropola darbiniekiem (turpmāk – "Civildienesta noteikumi"),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu, saskaņā ar ko Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0037/2005),

–   ņemot vērā tā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – Demokrātiska Eiropola kontrole (KOM(2002)0095),

–   ņemot vērā tā 2002. gada 30. maija ieteikumu Padomei par Eiropola turpmāko attīstību un tā automātisko iekļaušanu Eiropas Savienības institucionālajā sistēmā(2),

–   ņemot vērā tā 2003. gada 10. aprīļa ieteikumu Padomei par Eiropola turpmāko attīstību(3),

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0139/2005),

A.   tā kā Parlaments nav informēts vai ar to nav apspriedušies par vadības un organizatoriskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropolu vai tā pašreizējām aktivitātēm un turpmākām programmām saistībā ar ES un dalībvalstu vajadzībām; tā kā informācijas trūkuma dēļ Parlamentam nav iespējams novērtēt ierosinātā lēmuma atbilstību un piemērotību;

1.   noraida Luksemburgas Lielhercogistes iniciatīvu;

2.   prasa Luksemburgas Lielhercogistei atsaukt savu iniciatīvu;

3.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, un Luksemburgas Lielhercogistes valdībai.

(1) OV C 51, 1.3.2005, 15. lpp.
(2) OV C187 E, 7.8.2003., 144. lpp.
(3) OV C 64 E, 12.3.2004, 588. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika