Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0199(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0201/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0201/2005

Συζήτηση :

PV 06/07/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2005 - 9.3
PV 13/10/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0292
P6_TA(2005)0293
P6_TA(2005)0374
P6_TA(2005)0375

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 315kWORD 41k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας για την εξέταση της αίτησης ασύλου *
P6_TA(2005)0292A6-0201/2005

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή την Ελβετία (13049/2004 - COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε συνδυασμό με την πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 2 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 3,
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, και το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο,
Τροπολογία 2
Τρίτη αιτιολογική αναφορά
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(1) Το θέμα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού (Α6-0201/2005).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου