Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0095(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0226/2005

Předložené texty :

A6-0226/2005

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 9.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0294

Přijaté texty
PDF 208kWORD 39k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Dohoda mezi ES a Kanadou o zpracovávání předběžných informací o cestujících API/PNR *
P6_TA(2005)0294A6-0226/2005

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání předběžných informací o cestujících (Advance Passenger Information, API) a záznamů o knihování cestujících (Passenger Name Record, PNR) (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2005)0200)(1),

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících letecké dopravy, které jsou předávány Agentuře kanadské pohraniční služby, a na závazky Agentury kanadské pohraniční služby připojené k tomuto rozhodnutí Komise,

-   s ohledem na čl. 95 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0184/2005),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

-   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a článek 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0226/2005),

A.   vzhledem k tomu, že z procesního hlediska:

   - existují k postupu zvolenému Komisí a Radou stejné odůvodněné výhrady jako ty, které vznesl Parlament ve věci PNR/USA (C-317/04), i když jednání s kanadskými orgány představují v podstatě přijatelnou rovnováhu mezi požadavky týkajícími se svobody a bezpečnostními požadavky ve třetí zemi;
   - by mezinárodní dohoda měla obsahovat všechny základní prvky, které právně zavazují smluvní strany, a že v tomto specifickém případě by dohoda měla obsahovat jak záruky, které jsou požadovány v rozhodnutí Komise, jež "se snaží o dosažení přiměřenosti", tak odpovídající závazky ze strany kanadských orgánů;
   - již Evropský parlament před Soudním dvorem Evropských společenství ve věci C-317/04 právně napadl stejný "třístupňový" postup v obdobném případě, protože tento postup není průhledný a neodpovídá zásadě právního státu a postupu, kterým Parlament dává souhlas s mezinárodními dohodami; do doby, než bude vynesen rozsudek Soudního dvora, by bylo vhodnější, aby Komise předložila svůj návrh a aby Rada jednala v souladu s postupy, které se běžně používají při sjednávání mezinárodní dohody, která má být podepsána Společenstvím;

1.   neschvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby vyzval Radu, aby dohodu neuzavírala, dokud Soudní dvůr, v souladu s čl. 300 odst. 6 Smlouvy o ES, nevynese svůj rozsudek ve věci C-317/04;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kanady.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí