Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0411/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 19

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 9.5

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 218kWORD 57k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Politická situace a nezávislost médií v Bělorusku
P6_TA(2005)0295RC-B6-0411/2005

Usnesení Evropského parlamentu o politické situaci a nezávislosti sdělovacích prostředků v Bělorusku

Evropský parlament,

-   s ohledem na své předchozí usnesení o situaci v Bělorusku,

-   s ohledem zejména na své usnesení ze dne 10. března 2005 o Bělorusku(1),

-   s ohledem na usnesení parlamentního shromáždění Rady Evropy o situaci v Bělorusku, a zejména na jeho usnesení ze dne 28. dubna 2004 o pronásledování novinářů v Běloruské republice,

-   s ohledem na rezoluci Komise Organizace spojených národů pro lidská práva ze dne 14. dubna 2005 o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku,

-   s ohledem na zprávu představitele OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků o Bělorusku z března 2005,

-   s ohledem zejména na "akční plán EU na podporu demokracie v Bělorusku" přijatý delegací Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem dne 23. února 2005,

-   s ohledem na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, která byla v prosinci 2004 udělena Běloruské asociaci novinářů;

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. května 2004 o evropské politice sousedství (KOM(2004)0373),

-   s ohledem na sankce, které EU přijala proti běloruským činitelům dne 2. července 2004, v důsledku zmizení tří běloruských opozičních vůdců a jednoho novináře,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že místo zlepšení situace v Bělorusku dochází k jejímu dalšímu zhoršování, což má za následek stav, kdy jsou hrubě porušována základní lidská práva, dolní sněmovna je zbavena svých zákonodárných práv a hospodářský život řídí prezident; vzhledem k tomu, že k tomuto porušování patří věznění členů demokratické opozice a používání dalších forem represe vůči nim,

B.   vzhledem k tomu, že EU opakovaně odsoudila uvěznění významných představitelů opozice vládou prezidenta Lukašenka a že v nevyřešených případech zmizení řady osob nebylo dosaženo žádného pokroku,

C.   vzhledem k tomu, že v několika uplynulých letech bylo z "technických" důvodů zrušeno několik politických stran, 22 nezávislých novin, více než 50 prodemokratických nevládních organizací různé úrovně a různého politického zaměření a několik vzdělávacích zařízení, avšak bylo zjevné, že ve všech případech byly tyto organizace potrestány za kritiku prezidenta Lukašenka a jeho politik,

D.   vzhledem k tomu, že v dubnu 2005 Komise OSN pro lidská práva kritizovala Bělorusko kvůli přetrvávajícím zprávám o pronásledování a zákazech činnosti nevládních organizací, organizací národnostních menšin, poboček nezávislých sdělovacích prostředků, opozičních politických stran, nezávislých odborových svazů a náboženských organizací a o pronásledování osob, které jsou zapojeny do demokratické činnosti včetně nezávislých sdělovacích prostředků,

E.   vzhledem k tomu, že státní úřady zastavily veškerou registraci nových novinových titulů a že mnohé z již existujících novin byly zatíženy pokutami, které jim znemožňují další činnost,

F.   vzhledem k tomu, že v Bělorusku stále probíhají politicky motivovaná zatýkání a soudy aktivistů demokratického hnutí a nezávislých novinářů a deportace zahraničních občanů; vzhledem k tomu, že dva novináři z týdeníku "Pahonia" Pavał Mažejka a Mikoła Markievič a také redaktor novin "Rabočy" Viktar Ivaškievič byli odsouzeni k 6 až 9 měsícům vězení,

G.   vzhledem k tomu, že dne 12. května 2005 běloruské ministerstvo spravedlnosti označilo vedení Svazu Poláků v Bělorusku za nelegitimní, tiskárna podle příkazů vlády odmítla tisknout polský týdeník "Głos znad Niemna" a pod záštitou vlády byla vytištěna falešná vydání,

H.   vzhledem k tomu, že v roce 2000 zmizel Dźmitry Zavadski, kameraman ORT, a běloruské úřady postupují ve vyšetřování velmi liknavě; vzhledem k tomu, že dne 20. října 2004 byla zavražděna Veranika Čarkasava, novinářka listu "Solidarność", a že případy násilných útoků na novináře jsou stále častější,

I.   vzhledem k tomu, že vydávání a distribuce byly státem zmonopolizovány a zbývajícím soukromým vydavatelům hrozí vysoké pokuty, budou-li vydávat nezávislé noviny; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je mnoho nezávislých novinových titulů vycházejících v zahraničí včetně Ruska na hranicích běloruskými úřady zabavováno,

J.   vzhledem k tomu, že veškeré televizní i rozhlasové vysílání, celostátní i regionální, je v rukou vlády nebo ovládáno státem,

K.   vzhledem k tomu, že všichni provozovatelé sítí kabelové televize jsou pronásledováni za šíření zahraničních kanálů neschválených běloruskou vládou a že na tomto základě bylo všem ukrajinským televizním kanálům a polskému kanálu Polonia zakázáno vysílat prostřednictvím běloruských provozovatelů kabelové televize,

L.   vzhledem k tomu, že veškerá internetová spojení probíhají přes státem vlastněnou společnost, která zablokovala řadu účtů a www stránek,

M.   vzhledem k tomu, že v březnu 2005 představitel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve zprávě o svobodě sdělovacích prostředků vyjádřil velké obavy z vážné situace nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména vzhledem ke klesajícímu počtu registrací nezávislých novin a rostoucímu tlaku na sdělovací prostředky pomocí soudních, mimosoudních a ekonomických prostředků,

1.   důrazně odsuzuje nevybíravé útoky běloruského režimu na sdělovací prostředky, novináře, příslušníky opozice, zastánce lidských práv a všechny ty, kdo se pokoušejí svobodně vyjádřit kritiku prezidenta a režimu, jejichž projevem je svévolné zatýkání, špatné zacházení se zadrženými, zmizení, politicky motivované pronásledování a další represivní akty, jež jsou porušením základních principů demokracie a právního státu;

2.   vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily souhrnný víceletý program podpory pro běloruské nezávislé sdělovací prostředky, který by zahrnoval podporu nezávislého rozhlasového a televizního vysílání ze zahraničí a rovněž podporu nezávislých novinářů a novin;

3.   vítá projekt vytvoření sítě rozhlasového vysílání z Polska, Litvy a případně z Ukrajiny a vyzývá Komisi, aby podpořila jeho realizaci;

4.   vyzývá Radu a Komisi, aby v tomto ohledu poskytly co nejrychleji potřebnou pomoc pro umožnění zahájení nezávislého rozhlasového vysílání pro Bělorusko ze zahraničí;

5.   zdůrazňuje, že rozhlasové síti by mělo být umožněno využívat všech přenosových frekvencí včetně Internetu a měla by být dostupná nepřetržitě;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby pomohly pronásledovaným novinářům a jejich rodinám;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily program stipendií a stáží pro nezávislé novináře a vzdělávací programy pro mladé nezávislé novináře;

8.   vyzývá Komisi, aby s Evropským parlamentem konzultovala realizaci tohoto programu svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků a informací pro lid v Bělorusku;

9.   pokud běloruské úřady nedosáhnou zlepšení situace ohledně svobody slova a hromadných sdělovacích prostředků nebo pokud dojde k jejímu jakémukoli dalšímu zhoršení, Komise, Rada a Parlament by měly iniciovat doplnění dalších jmen do seznamu, na jehož základě je běloruským orgánům zapojeným do pronásledování hromadných sdělovacích prostředků odepřeno vydání víz;

10.   odsuzuje akci vlády namířenou proti Svazu Poláků v Bělorusku, jako pokus o ovládnutí největší nevládní organizace a jedné z mála, které nejsou pod kontrolou vlády; připomíná, že respektování práv menšin se vztahuje také na svobodu sdružování a uznání zvolených statutárních orgánů organizace; odsuzuje pokus vlády převzít kontrolu nad novinami "Głos znad Niemna";

11.   je zejména zděšen nedávnými odsouzeními Mikoly Statkeviče, předsedy běloruské sociálně demokratické strany ("Narodnaja Hramada"), Pavala Seviarynce, jednoho z představitelů Mladé fronty, a Andreie Klimaua, podnikatele a poslance 13. Nejvyššího sovětu, k dlouhodobým nuceným pracím;

12.   vyzývá běloruské úřady, aby přestaly z univerzit a vyšších škol vylučovat demokraticky smýšlející studenty, a vyjadřuje plnou podporu těm studentům, kteří byly ze školy vyloučeni kvůli prosazování demokratických hodnot a obraně lidských práv a kteří zahájili dne 25. května 2005 hladovku;

13.   vítá otevření Evropské univerzity humanitních věd pro běloruské studenty v exilu ve Vilniusu a vyzývá Komisi a členské státy, aby pomohly Evropské univerzitě humanitních věd při uskutečňování jejích studijních a výzkumných programů;

14.   vyzývá členské státy, aby uznávaly tituly získané na Evropské univerzitě humanitních věd jako potvrzení vysoké úrovně kvalifikace a vynikajícího akademického vzdělání, a vyzývá evropské univerzity, aby navázaly užší spolupráci s Evropskou univerzitou humanitních věd;

15.   znovu zdůrazňuje, že další rozvoj vztahů EU s Běloruskem bude také i nadále záviset na dosaženém pokroku v demokratizaci a reformě v této zemi a na přístupu lidí v Bělorusku k objektivním, svobodným a transparentním sdělovacím prostředkům;

16.   vyzývá Radu a Komisi, aby o otázce Běloruska jednaly s ruskými úřady s cílem formulovat společnou činnost zaměřenou na dosažení konkrétních demokratických změn v této zemi;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0080.

Právní upozornění - Ochrana soukromí