Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0411/2005

Debatai :

PV 05/07/2005 - 19

Balsavimas :

PV 07/07/2005 - 9.5

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 282kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Politinė situacija ir žiniasklaidos nepriklausomumas Baltarusijoje
P6_TA(2005)0295RC-B6-0411/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl politinės situacijos ir žiniasklaidos nepriklausomumo Baltarusijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje;

–   ypač atsižvelgdamas į savo 2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos(1),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje ir ypač į savo 2004 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl spaudos persekiojimo Baltarusijos Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje;

–   atsižvelgdamas į 2005 m. kovo mėn. ESBO įgaliotinio žiniasklaidos laisvės pranešimą dėl Baltarusijos;

–   ypač atsižvelgdamas į "ES veiklos planą demokratijai Baltarusijoje skatinti", kurį 2005 m. vasario 23 d. priėmė Europos Parlamento delegacija ryšiams su Baltarusija,

–   atsižvelgdamas į Sacharovo premiją už minties laisvę, kuria 2004 m. gruodžio mėn. Parlamentas apdovanojo Baltarusijos žurnalistų asociaciją,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos (KOM(2004)0373),

–   atsižvelgdamas į ES sankcijas prieš Baltarusijos pareigūnus, priimtas 2004 m. liepos 2 d., po to, kai be žinios dingo trys Baltarusijos opozicijos lyderiai ir vienas žurnalistas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi padėtis Baltarusijoje ne tik nepagerėjo, bet net pablogėjo tiek, kad žmogaus teisės šiurkščiai pažeidinėjamos, Žemieji rūmai negali realizuoti savo teisėkūros teisių, o ekonominį gyvenimą kontroliuoja Prezidentas; kadangi tokie pažeidimai apima demokratinės opozicijos veikėjų įkalinimą bei kitas prieš juos naudojamas represines priemones,

B.   kadangi ES pakartotinai pasmerkė A. Lukašenkos vyriausybės įvykdytus žinomų opozicijos lyderių areštus ir kadangi nėra jokios pažangos tiriant daugelio dingusių asmenų bylas,

C.   kadangi per pastaruosius kelerius metus kelios politinės partijos, 22 nepriklausomi laikraščiai ir daugiau kaip 50 demokratiją remiančių įvairaus lygmens ir politinių įsitikinimų nevyriausybinių organizacijų bei kelios švietimo įstaigos buvo uždarytos dėl "techninių" priežasčių, tačiau kiekvienu atveju buvo akivaizdu, kad šios organizacijos buvo nubaustos už Prezidento ir jo vykdomos politikos kritiką,

D.   kadangi 2005 m. balandžio mėn. JT Žmogaus teisių komisija kritiškai įvertino Baltarusiją už nuolat gaunamus pranešimus apie nevyriausybinių organizacijų, tautinių mažumų organizacijų, nepriklausomų žiniasklaidos priemonių, opozicinių politinių partijų, nepriklausomų profesinių sąjungų ir religinių organizacijų persekiojimą ir uždarinėjimą bei už asmenų, įsitraukusių į demokratinę veiklą, įskaitant nepriklausomą žiniasklaidą, persekiojimą,

E.   kadangi valstybės valdžios institucijos nutraukė naujų laikraščių registravimą ir daugumai gyvuojančių laikraščių buvo paskirtos didelės baudos, dėl kurių jie negali būti toliau spausdinami,

F.   kadangi Baltarusijoje politiniais motyvais nuolat suimami ir teisiami demokratinio judėjimo veikėjai ir nepriklausomi žurnalistai bei deportuojami užsienio piliečiai; kadangi du laikraščio Pahonia žurnalistai – Paval Mažeika ir Mikola Markevič – bei laikraščio Rabočy redaktorius Viktar Ivaškevič buvo nuteisti kalėti nuo 6 iki 9 mėnesių,

G.   kadangi 2005 m. gegužės 12 d. Baltarusijos Teisingumo ministerija Lenkų sąjungos Baltarusijoje vadovybę paskelbė neteisėta, spaustuvė vyriausybės nurodymu atsisakė spausdinti lenkų savaitraštį Glos znad Niemna bei po vyriausybės priedanga buvo išspausdinti suklastoti numeriai,

H.   kadangi 2000 m. be žinios dingo ORT korespondentas Dmitry Zavadski, o Baltarusijos valdžios institucijos vilkina tyrimą; kadangi 2004 m. spalio 20 d. buvo nužudyta laikraščio Solidarność žurnalistė Veronika Čerkasova, o prieš žurnalistus vis dažniau naudojamas smurtas,

I.   kadangi valstybė monopolizavo leidybą ir platinimą, o likusiems privatiems leidėjams, spausdinantiems nepriklausomus laikraščius, skiriamos didelės baudos; kadangi dėl to daugumą užsienyje, taip pat ir Rusijoje, spausdinamų nepriklausomų laikraščių Baltarusijos valdžios institucijos dažnai konfiskuoja pasienyje,

J.   kadangi visos televizijos ir radijo programos, tiek valstybinės, tiek regioninės priklauso vyriausybei ar yra valstybės kontroliuojamos,

K.   kadangi kabelinės televizijos bendrovės yra persekiojamos už užsienio televizijos kanalų, kurių nėra patvirtinusi Baltarusijos vyriausybė, transliavimą, ir todėl Baltarusijos kabelinės televizijos operatoriams buvo uždrausta transliuoti visus Ukrainos kanalus bei Lenkijos kanalą Polonia,

L.   kadangi visą prieigą prie interneto kontroliuoja valstybės valdoma korporacija, kuri užblokavo daugelį interneto svetainių,

M.   kadangi 2005 m. kovo mėn. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgaliotinis savo pranešime apie žiniasklaidos laisvę išreiškė rimtą susirūpinimą dėl sunkios nepriklausomos žiniasklaidos priemonių padėties Baltarusijoje, ypač dėl mažėjančio įregistruotų nepriklausomų laikraščių skaičiaus ir didėjančio teisminio ir neteisminio bei ekonominio spaudimo žiniasklaidos priemonėms,

1.   griežtai smerkia tai, kad Baltarusijos valdžia nesirinkdama puola žiniasklaidos atstovus, žurnalistus, opozicijos narius, aktyvius žmogaus teisių gynėjus ir laisvai Prezidentą bei valdžią bandančius kritikuoti asmenis, o tai įrodo savavališki areštai, netinkamas elgesys su sulaikytaisiais, asmenų dingimas be žinios, persekiojimas politiniais motyvais ir kiti pagrindinius demokratijos ir teisinės valstybės principus pažeidžiantys represiniai veiksmai;

2.   ragina Tarybą ir Komisiją sukurti sudėtinę daugiametę paramos nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos priemonėms programą, kuri apimtų paramą nepriklausomų radijo ir televizijos programų transliavimui iš užsienio ir paramą nepriklausomiems žurnalistams bei laikraščiams;

3.   pritaria projektui sukurti radijo stočių, transliuosiančių iš Lenkijos ir Lietuvos bei galbūt Ukrainos teritorijos, tinklą ir ragina Komisiją paremti šio projekto įgyvendinimą;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją šiuo tikslu nedelsiant suteikti visą būtiną pagalbą įgalinant pradėti transliuoti Baltarusijoje nepriklausomas radijo programas iš užsienio;

5.   pabrėžia, kad siekiant sukurti radijo tinklą reikėtų turėti galimybę naudotis visais dažnių diapazonais, įskaitant internetu, ir jie turėtų būti nuolat prieinami;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją padėti represijas patyrusiems žurnalistams ir jų šeimoms;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją sukurti stipendijų ir stažuočių programą nepriklausomiems žurnalistams bei jaunų nepriklausomų žurnalistų mokymo programas;

8.   ragina Komisiją konsultuotis su Parlamentu dėl šios laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos programos įgyvendinimo ir Baltarusijos žmonių informavimo apie Baltarusiją;

9.   jeigu Baltarusijos valdžios institucijos nepagerins padėties kalbos ir žiniasklaidos laisvių atžvilgiu arba jeigu ji toliau blogės, Komisija, Taryba ir Parlamentas turėtų išplėsti Baltarusijos valdžios institucijų, dalyvaujančių žiniasklaidos persekiojime, pareigūnų, kuriems uždrausta įvažiuoti į ES teritoriją, sąrašą;

10.   smerkia vyriausybės Baltarusijos lenkų sąjungos atžvilgiu vykdomą veiklą kaip mėginimą susidoroti su didžiausia NVO ir viena iš nedaugeliu organizacijų, kurių nekontroliavo vyriausybė; primena, kad pagarba mažumų teisėms apima ir susirinkimų laisvę bei organizacijos įstatuose numatytų išrinktų organų pripažinimą; smerkia vyriausybės bandymą perimti laikraščio Glos znad Niemna kontrolę;

11.   yra ypač pasibaisėjęs tuo, kad neseniai ilgalaikiam priverstiniam darbui buvo pasmerktas Baltarusijos socialdemokratų partijos (Narodnaja Hramada) pirmininkas Mikola Statkevič, vienas iš Jaunimo fronto lyderių Paval Seviarynec bei verslininkas ir 13-osios Aukščiausiosios Tarybos narys Andrej Klimau;

12.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti jaunų demokratų šalinimą iš universitetų ir aukštesniojo mokslo įstaigų bei skelbia savo visapusišką paramą studentams, kurie buvo pašalinti iš tokių įstaigų už demokratinių vertybių skatinimą ir kovą už žmogaus teises, ir studentams, kurie 2005 m. gegužės 25 d. pradėjo bado streiką;

13.   pritaria Baltarusijos studentams tremtyje skirto Europos humanitarinio universiteto atidarymui Vilniuje ir ragina Komisiją bei valstybes nares padėti šiam universitetui vykdyti jo mokymo ir tyrimų programas;

14.   ragina valstybes nares pripažinti Europos humanitarinio universiteto suteikiamus mokslo laipsnius kaip aukšto lygio ir puikių akademinių įgūdžių patvirtinimą ir kviečia Europos universitetus artimiau bendradarbiauti su Europos humanitariniu universitetu;

15.   dar kartą pabrėžia, kad tolesnė ES santykių su Baltarusija raida taip pat priklausys nuo demokratijos bei reformų šioje šalyje pažangos ir baltarusių galimybės turėti objektyvią, laisvą ir skaidrią žiniasklaidą;

16.   ragina Tarybą ir Komisiją iškelti Baltarusijos klausimą derantis su Rusijos valdžios institucijomis siekiant imtis bendrų veiksmų, skirtų paskatinti konkrečius demokratinius pokyčius šioje šalyje;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO ir Europos Tarybos Parlamentinėms Asamblėjoms.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0080.

Teisinė informacija - Privatumo politika