Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0443/2005

Arutelud :

PV 06/07/2005 - 17

Hääletused :

PV 07/07/2005 - 9.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0302

Vastuvõetud tekstid
PDF 102kWORD 33k
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess
P6_TA(2005)0302RC-B6-0443/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsessi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühinemislepingut Bulgaaria ja Rumeeniaga, mis allkirjastati 25. aprillil 2005;

–   võttes arvesse, et Bulgaaria ja Rumeenia saavutatud edu võimaldas lõpetada ühinemisläbirääkimised, kuid arvestades samuti vajadust jätkata jõupingutusi komisjoni 2004. aasta eduaruandes ja Euroopa Parlamendi hiljutistes, nii enne kui ka pärast ühinemislepingu sõlmimist vastu võetud resolutsioonides tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi vahelist kirjavahetust, mis käsitleb Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist ühinemislepingus sisalduvate kaitseklauslite kohaldamise kaalutlustesse;

–   võttes arvesse tõsiasja, et valmistudes Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiseks Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 või 1. jaanuaril 2008, kui tuleks kohaldada ühinemislepingus sisalduvaid kaitseklausleid, on acquis' jätkuvalt arenev ja muutuv;

–   võttes arvesse tõsiasja, et nõukogu ja komisjon lubavad Bulgaaria ja Rumeenia vaatlejaid osaleda mõnes oma sisemenetluses, et tagada neile kahele riigile vähemalt võimalus saada teavet neid puudutavatest õigusloomealastest arengutest;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

1.   rõhutab veel kord, et jälgib ka edaspidi täpselt protsessi, mis viib lõpuks Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiseni, ning palub komisjonil ennast korrapäraselt informeerida missugusel määral Bulgaaria ja Rumeenia ametivõimud austavad neile ühinemislepingutega antud kohustusi; rõhutab, et ühinemislepingutele anti heakskiit tingimusel, et nõukogu ja komisjon kaasavad Euroopa Parlamendi täielikult otsuste tegemisse, kui see puudutab ühinemislepingus sisalduvate kaitseklauslite võimalikku kohaldamist seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega;

2.   rõhutab, et Euroopa Parlament võttis kümne uue liikmesriigi parlamentide vaatlejaid vastu kogu perioodi jooksul alates ühinemislepingu allkirjastamisest kuni tegeliku ja ametliku Euroopa Liiduga ühinemiseni;

3.   juhib tähelepanu sellele, et kuigi vaatlejate kohalolek ja nende tegelik mõju olid piiratud, ei võimaldanud selline kokkulepe liituvate riikide demokraatlikult valitud parlamendiliikmetel end mitte üksnes kurssi viia Euroopa Parlamendi menetlustega, vaid andis ka võimaluse jälgida lähedalt ühenduse õigusaktide tegelikku vastuvõtmist;

4.   rõhutab, et Bulgaaria ja Rumeenia parlamentide vaatlejate saabumine vastavalt esimeeste konverentsi otsusele võib aidata kaasa edasisele edukale Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamisele ning eelkõige tagada, et täidetakse läbirääkimiste käigus võetud kohustusi;

5.   toetab seetõttu esimeeste konverentsi äsjast, 9. juunil 2005 vastu võetud otsust kutsuda Bulgaaria ja Rumeenia parlamenti määrama Euroopa Parlamendi vaatlejaid ja võtma neid vastu alates 26. septembrist 2005 kuni nende riikide ametliku ühinemiseni Euroopa Liiduga;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Bulgaaria ning Rumeenia valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika