Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2588(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0416/2005

Keskustelut :

PV 07/07/2005 - 16

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0303

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 46k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Zimbabwe
P6_TA(2005)0303B6-0416/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Zimbabwesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat Zimbabwen tilanteesta antamansa päätöslauselmat, joista viimeisin on annettu 16. joulukuuta 2004(1),

–   ottaa huomioon 21. helmikuuta 2005 annetun neuvoston yhteisen kannan 2005/146/YUTP Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP voimassaolon jatkamisesta(2) ja tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta 15 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 898/2005(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Mugaben hallinto tehosti 19. toukokuuta 2005 Zimbabwen kansan sortamista tuhoamalla raa'asti tuhansien ihmisten kodit Hararessa, Bulawayossa ja muilla kaupunkialueilla niin kutsutussa Operation Drive Out Rubbish -tehoiskussa sillä seurauksella, että YK:n arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä ovat nyt ilman suojaa tai toimeentuloa; ottaa huomioon, että monet kodeistaan häädetyt asuvat Mukluvisi-joen rannalla oloissa, joissa on vaarana tautien leviäminen,

B.   ottaa huomioon, että Mugaben kannattajat ovat vahvistaneet valta-asemaansa 31. maaliskuuta 2005 pidetyissä vilpillisissä parlamenttivaaleissa, joita haittasivat sorto ja pelottelu ja jotka eivät täyttäneet kansainvälisesti hyväksyttyjä demokraattisia standardeja,

C.   ottaa huomioon, että G8-maiden johtajat kokoontuvat 6.–8. heinäkuuta 2005 Gleneaglesissa ja että puheenjohtajavaltio Iso-Britannia on asettanut Afrikan auttamisen esityslistansa kärkeen; katsoo, että Live8-kampanja on lisännyt Afrikan ongelmien kuten hyvän hallintotavan tarpeellisuuden huomioimista,

D.   ottaa huomioon, että EU:n kehitysavusta vastaavat ministerit sopivat 24. toukokuuta 2005 EU:n avun lisäämisestä 0,56 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä, jotta 0,7 prosentin raja saavutetaan vuoteen 2015 mennessä vuosituhannen kehitystavoitteiden edistämiseksi; ottaa huomioon, että lisäyksen arvioidaan vastaavan 20 miljardin euron lisäystä vuosittain vuoteen 2010 mennessä,

E.   ottaa huomioon, että avulla ei paljon saada aikaan ilman hyvää hallintotapaa sekä oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; katsoo, että Afrikan maiden hallitusten suhtautuminen Zimbabwen kehitykseen on tärkeä osoitus niiden sitoutumisesta tällaisiin arvoihin,

F.   ottaa huomioon, että Zimbabwe oli aikaisemmin taloudellisesti menestyvä ja että se vei maasta elintarvikkeita muihin Afrikan maihin ja kykeni avustamaan heikompia naapureitaan niiden vaikeuksien voittamisessa; toteaa, että se on nyt romahtanut valtio, jonka miljoonat kansalaiset ovat kansainväliseltä yhteisöltä saatavan elintarvikeavun varassa,

G.   ottaa huomioon, että YK:n maailmanlaajuinen elintarvikeohjelma arvioi Zimbabwen tarvitsevan 1,8 miljoonaa tonnia viljaa neljän miljoonan kansalaisensa ruokkimiseen, jotka kärsivät vajaaravitsemuksesta ja ovat nälkäkuoleman partaalla, koska Zimbabwen oma viljan tuotantokapasiteetti on nykyisin vain 400 000–600 000 tonnia,

H.   ottaa huomioon, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on ilmoittanut, että Zimbabwen maksamattomat velat IMF:lle ovat 295 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja että Mugaben hallinnon kaupunkipuhdistus yhdessä vähentyvän maataloustuotannon kanssa lisäävät inflaatiota entisestään, mikä johtaa vielä syvempään talouskriisiin,

I.   ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden yritykset ostavat edelleen tuotteita, joiden uskotaan olevat peräisin Mugaben hallinnon suoran valvonnan alaisilta maatiloilta,

J.   ottaa huomioon, että Afrikan unioni on kieltäytynyt lopettamasta Mugaben määräämää raakaa sortoa ja että Etelä-Afrikan presidentti Thabo Mbeki on kieltäytynyt jopa arvostelemasta Mugaben toimia puhumattakaan ryhtymästä konkreettisiin toimiin hänen hallintoaan vastaan,

K.   ottaa huomioon, että eteläisen Afrikan kehitysyhteisö (SADC) pitää edelleen yllä alueellista rauhanturvaajien koulutuskeskusta Hararessa,

L.   ottaa huomioon, että kun neuvosto uudisti Mugaben hallintoa vastaan kohdistetut pakotteet helmikuussa 2005, se sitoutui samalla tarkistamaan ne Zimbabwessa maaliskuussa 2005 pidettyjen parlamenttivaalien kannalta,

M.   ottaa huomioon, että Zimbabween kohdistettua EU:n matkustuskieltoa laajennettiin 15. kesäkuuta 2005 koskemaan noin 120:ta Mugaben hallinnon jäsentä; toteaa, että laajennuksella on vain vähäinen vaikutus ilman pakotteiden tiukkaa täytäntöönpanoa; ottaa huomioon, että neuvosto ei ole määrännyt muita toimia Mugaben hallintoa vastaan 31. maaliskuuta 2005 pidettyjen vilpillisten vaalien jälkeen tai viimeaikaisten sortotekojen takia,

N.   ottaa huomioon, että entinen kansanedustaja Roy Bennett, joka kuuluu oppositiossa olevaan demokraattiseen muutospuolueeseen (MDC), vapautettiin vankilasta 28. kesäkuuta 2005 kärsittyään kahdeksan kuukautta järkyttävissä oloissa,

O.   katsoo, että seuraava yleisten ja ulkosuhdeasioiden neuvosto, joka kokoontuu 18. ja 19. heinäkuuta 2005, antaa tilaisuuden toimia,

1.   tuomitsee Mugaben hallinnon tehostaman Zimbabwen kansan sortamisen, samalla kun kansainvälinen yhteisö antaa etusijan Afrikalle, ja ilmaisee syvän pettymyksensä siihen, että muun Afrikan hallitukset, erityisesti Etelä-Afrikka, eteläisen Afrikan kehitysyhteisö ja Afrikan unioni kieltäytyivät arvostelemasta Mugaben toimia tai ryhtymästä toimiin hänen hallintoaan vastaan;

2.   kehottaa G8-maita vaatimaan Afrikan alueellisia järjestöjä ja kansoja antamaan selvän osoituksen niiden sitoutumisesta hyvään hallintotapaan, korruption torjuntaan, demokratian, oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä talouskehitykseen ja pitää Zimbabwea tässä suhteessa testitapauksena;

3.   vaatii Mugaben hallintoa lopettamaan välittömästi pakolliset joukkohäädöt ja vaatii, että avustusjärjestöille, jotka auttavat Operation Drive Out Rubbish -tekoiskun takia asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä, on sallittava esteetön pääsy alueelle;

4.   vaatii, että Zimbabwen kansalle on tarjottava apua kansalaisjärjestöjen välityksellä, ja kehottaa komissiota tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, ettei Mugaben hallinto estä avun toimittamista;

5.   vaatii, että perustetaan kansainvälinen tutkintakomitea tutkimaan elintarvikkeiden ja suojan käyttöä poliittisina aseina;

6.   pahoittelee Afrikan unionin, varsinkin Etelä-Afrikan ja useiden Zimbabwen muiden naapureiden heikkoa asennetta ja silmien sulkemista Zimbabwen kansan päivittäiseltä sorrolta ja maan talouden tuhoamiselta; muistuttaa Etelä-Afrikan hallitusta sen erityisvastuusta naapurimaataan Zimbabwea kohtaan ja vaatii sitä ponnistelemaan sen varmistamiseksi, että Mugaben hallinto lopettaa pakkohäädöt välittömästi;

7.   kehottaa eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä sulkemaan Hararessa olevan alueellisen rauhanturvaajien koulutuskeskuksensa osoituksena sen halukkuudesta painostaa Mugaben hallintoa;

8.   kieltäytyy tunnustamasta 31. maaliskuuta 2005 järjestettyjen erittäin vilpillisten vaalien tulosta, koska ne eivät täyttäneet kansainvälisesti hyväksyttyjä demokraattisia standardeja kuten eteläisen Afrikan kehitysyhteisön vaatimuksia;

9.   pahoittelee, ettei neuvosto reagoinut parlamentin jatkuviin vaatimuksiin painostuksen lisäämisestä Mugaben hallintoa vastaan;

10.   vaatii huomioon ottaen Zimbabwen tilanteen ja jäsenvaltioiden kansalaisten halun tukea Afrikkaa, että neuvoston on ryhdyttävä vakavasti toimiin Zimbabwen tilanteen kohentamiseksi; vaatii tästä syystä neuvostoa tukkimaan voimassa olevissa EU:n Mugaben hallintoa vastaan kohdistamissa pakotteissa olevat porsaanreiät ja antamaan selvän sitoumuksen pakotteiden täytäntöönpanosta kaikkien jäsenvaltioiden puolesta;

11.   vaatii, että mainittuihin toimiin sisältyy kaikkien Zimbabwen kanssa solmittujen sellaisten taloudellisten siteiden supistaminen, jotka hyödyttävät suoraan hallintoa (kuten kauppa hallinnon jäsenten valvomien maatilojen kanssa), toimien yksilöiminen ja täytäntöönpano niitä tahoja vastaan, jotka rahoittavat hallinnon demokratian vastaista toimintaa (yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Kansainyhteisön maiden kanssa), ja sen estäminen, etteivät Mugaben uskollisten kannattajien perheenjäsenet saa työ- tai opiskelupaikkoja EU:n alueelta;

12.   vaatii EU:n Zimbabwen erityislähettilään nimittämistä Afrikan valtioiden herättämiseksi toimimaan (yhteistyössä Yhdysvaltojen ja kansainyhteisön maiden kanssa) ja lykkäämään zimbabwelaisten turvapaikanhakijoiden palauttamista jäsenvaltioista siihen asti, kunnes Zimbabwen tilanne korjaantuu;

13.   kehottaa EU:n jäsenvaltioiden yrityksiä, jotka käyvät kauppaa Zimbabwen kanssa, käyttämään avoimia liiketoimintamalleja, kieltäytymään tekemästä sopimuksia sellaisten kanssa, jotka ovat osallistuneet Mugaben johtamaan maanvaltausohjelmaan, ja toimimaan Zimbabwen kansaa eikä Mugaben hallintoa hyödyttävällä tavalla;

14.   suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan tyytymättömyyteen siihen, etteivät Afrikan unioni ja Etelä-Afrikka reagoineet Zimbabwen ihmisoikeuskriisiin, ja vaatii, että komissio ottaa tämän päätöslauselman laajasti huomioon tulevassa Afrikan strategiassaan;

15.   kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa kiinnittämään vakavasti ja pikaisesti huomiota Zimbabwessa tapahtuvaan sortoon ja tutkimaan, missä määrin syylliset voidaan saada vastuuseen teoistaan;

16.   suhtautuu myönteisesti Roy Bennettin vapauttamiseen vankilasta mutta pahoittelee hänen järkyttävää kohteluaan Mugaben hallinnon käsissä; vaatii vapauttamaan Operation Drive Out Rubbish -iskun muut 30 000 syytöntä uhria;

17.   kehottaa Robert Mugabea eroamaan ja perustamaan Zimbabween väliaikaisen hallituksen, jossa on mukana oppositioryhmiä ja muita hyvää tahtoa osoittavia henkilöitä, jotta maahan voidaan palauttaa hyväksyttävät hallintostandardit ja korjata rempallaan oleva talous ja ihmisoikeustilanne;

18.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, G8-maiden hallituksille, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille, Etelä-Afrikan hallitukselle ja parlamentille, Kansainyhteisön pääsihteerille, YK:n pääsihteerille, Afrikan unionin komission ja neuvoston puheenjohtajille ja eteläisen Afrikan kehitysjärjestön pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2004)0112.
(2) EUVL L 49, 22.2.2005, s. 30.
(3) EUVL L 153, 16.6.2005, s. 9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö