Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0415/2005

Debates :

PV 07/07/2005 - 16

Balsojumi :

PV 07/07/2005 - 18.2

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 40k
Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Tirdzniecība ar bērniem Gvatemalā
P6_TA(2005)0304RC-B6-0415/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Gvatemalu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Gvatemalu un jo īpaši tā 2003. gada 10. aprīļa rezolūciju (1),

–   ņemot vērā tā stingro un pastāvīgo nodošanos attiecībā uz miera un cilvēktiesību virzību Gvatemalā,

–   ņemot vērā Hāgas 1993. gada 29. maija Konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adoptācijas jomā, kas pieņemta Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē;

–   ņemot vērā Gvatemalas un Meksikas valdību parakstīto saprašanās memorandu, lai risinātu pārrobežu cilvēku tirdzniecību, kas nomoka šo reģionu;

–   ņemot vērā 2005. gada 14.-16. jūnijā Limā notikušās 27. Eiropas Savienības – Latīņamerikas parlamentu konferences Nobeiguma aktu;

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referenta ziņojumu par bērnu tirdzniecību un pārdošanu, kurā apstiprināts, ka Gvatemalas adopcijas tiesību akti ir vieni no visvājākajiem reģionā un ka bērnu tirdzniecību pat neklasificē par noziegumu;

B.   tā kā saskaņā ar Cilvēktiesību aizstāvja biroja sniegto informāciju, Gvatemalā notiekošo pārkāpumu vidū ir piespiedu grūtniecības vai bērnu iznēsāšana par naudu, kā arī bērnu nolaupīšana, dokumentu viltošana, pilsoņu reģistru mainīšana, pagrīdes mazbērnu novietņu darbība, adopciju sankcionējošo personu pārkāpumi, un starptautisku adoptēšanas aģentūru pieaugums, kuras piedāvā bērnus pārdošanai;

C.   tā kā Gvatemala ir izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts tām sievietēm un bērniem no Gvatemalas un citām Centrālamerikas valstīm, kuras pārdod seksuālai izmantošanai un nodarbināšanai;

D.   tā kā 2004. gada laikā saskaņā ar oficiālajiem datiem nogalināja 572 sievietes, un 81 % nāves gadījumu bija saistīti ar šaujamieročiem;

E.   tā kā pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas misijas Gvatemalā (MINUGUA) slēgšanas un gandrīz 10 gadus pēc miera nolīgumu parakstīšanas joprojām ir problēmas cilvēktiesību, pamatiedzīvotāju tiesību un lauksaimniecības konfliktu jomā, izraisot vardarbības uzliesmojumus, kuru rezultātā mirušas vairākas personas un ievainotas daudzas citas;

F.   tā kā nav panākta virzība nesodāmības atcelšanā un tā kā joprojām nepieciešams varas iestāžu atbalsts, lai izveidotu izmeklēšanas komisiju bruņoto grupu un slepeno drošības organizāciju jautājumā (CICIACS);

G.   tā kā juridisko personālu un valsts uzraudzības iestāžu pārstāvjus joprojām nogalina, un saskaņā ar neseniem datiem no 2005. gada janvāra līdz maijam notika 76 uzbrukumi cilvēktiesību aktīvistiem, un pašreizējā parlamenta sasaukuma laikā ir notikuši 122 šādi uzbrukumi vai draudu izteikšana aktīvistiem;

H.   tā kā Komisijas situācijas novērtējumā Stratēģiskajam dokumentam par Gvatemalu 2007.–2013. gadam ir atzīts, ka 56 % iedzīvotāju dzīvo nabadzības apstākļos, 22 % galējā nabadzībā un trīs ceturtdaļas no minētajiem iedzīvotājiem ir pamatiedzīvotāji,

1.   nosoda bērnu tirdzniecību, organizētās noziedzības tīklu ar starptautiskiem sakariem, kas nodarbojas ar bērnu nolaupīšanu, dokumentu viltošanu, pilsoņu reģistru mainīšanu, pagrīdes mazbērnu novietņu darbību, adoptēšanu sankcionējošo personu pārkāpumus, un tādu starptautisku adoptēšanas aģentūru pieaugumu, kuras piedāvā bērnus pārdošanai;

2.   uzsver, ka adoptēšanu jāveic tikai valsts iestādēm un bezpeļņas organizācijām;

3.   aicina Gvatemalas valdību pieņemt īpašus tiesību aktus adoptēšanas jomā, piemērot Hāgas Konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adoptācijas jomā un veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu peļņas gūšanu no starptautiskas adoptēšanas;

4.   mudina valsts prokuratūru ierosināt tiesas procesus saistībā ar organizētās noziedzības tīkliem, kas nodarbojas ar bērnu tirdzniecību;

5.   aicina uzsākt prioritāru darbības plānu visā pasaulē Latīņamerikas bērnu un pusaudžu labā, kas būtu saskaņots ar UNICEF pasākumiem;

6.   aicina Gvatemalas valdību veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu sieviešu slepkavu nesodāmību, kā arī aktīvi veicināt sieviešu tiesību ievērošanu;

7.   aicina Gvatemalas valdību atbalstīt Cilvēktiesību aizstāvja biroja darbības, atzīt cilvēktiesību aktīvistu darba likumību un nodrošināt to aizsardzību, kā arī izmeklēt nesenos uzbrukumus sociālo organizāciju mītnēm;

8.   atzinīgi vērtē prezidenta Berger paziņojumus par nāves soda atcelšanu, ņemot vērā, ka šobrīd 35 cilvēkiem ir piespriests nāves sods, un aicina Gvatemalas Kongresu īstenot reformas nāves soda atcelšanai; kā arī aicina veikt pasākumus pret linčošanu;

9.   atzinīgi vērtē Gvatemalas valdības ierosinājumu veicināt biroja izveidi ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un apsveic valdību un Kongresu ar attiecīgās konvencijas ratifikāciju;

10.   aicina visas iestādes cieši sadarboties, lai šis birojs varētu pilnībā īstenot savas novērotāja un padomdevēja pilnvaras; aicina Komisiju sniegt ekonomisku un politisku atbalstu tā pilnvaru pilnīgai realizācijai;

11.   atkārto tā 2003.gada 10.aprīļa iepriekš minētajā rezolūcijā izteikto ieteikumu Komisijai par to, ka ES nākotnes Stratēģijā par Gvatemalu 2007.–2013. gadam kā turpmākās ES sadarbības politikas prioritārās jomas ir jāiekļauj sociālā kohēzija, tiesības uz pārtiku, lauku attīstība un zemes īpašumu sistēmas un izmantošanas reforma; šajā politikā ir jāuzsver arī cīņa pret nelikumīgu adoptēšanu, stingrs atbalsts cilvēktiesībām, nesodāmības atcelšana, pamatiedzīvotāju tiesību ievērošana un sieviešu un bērnu tiesību aizsardzība un veicināšana;

12.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos, kā arī Gvatemalas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 64 E, 12.3.2004., 609. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika