Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0417/2005

Forhandlinger :

PV 07/07/2005 - 16

Afstemninger :

PV 07/07/2005 - 18.3

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 37k
Torsdag den 7. juli 2005 - Strasbourg
Menneskerettighedssituationen i Etiopien
P6_TA(2005)0305RC-B6-0417/2005

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Etiopien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Etiopien,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til den voldelige undertrykkelse af de protestaktioner, der fandt sted den 8. juni 2005 efter udsættelsen af offentliggørelsen af det endelige resultat af parlamentsvalget den 15. maj 2005 (36 døde, over 100 sårede, mange tusinde arresterede),

B.   der henviser til, at arresterede i henhold til etiopisk lov skal stilles for en dommer inden for 48 timer,

C.   der henviser til, at valgprocessen indtil dette tidspunkt var blevet afviklet uden større sammenstød, og at den etiopiske befolknings tillid til demokratiet var kommet til udtryk i en valgdeltagelse på omkring 90 % ved valget den 15. maj 2005,

D.   der henviser til, at der er indgivet 299 klager over svig til valgkommissionen, som har besluttet at indlede undersøgelser i 135 valgkredse,

E.   der henviser til, at der efter disse undersøgelser kunne blive truffet afgørelse om en ny stemmeoptælling eller om afholdelse af nye valg i visse valgkredse,

F.   der henviser til, at offentliggørelsen af det endelige valgresultat, som var berammet til den 8. juni 2005 og derefter til den 8. juli 2005, må udsættes, indtil resultatet af undersøgelserne af klagerne foreligger,

G.   der henviser til, at afstemningen med henblik på valg af 23 parlamentsmedlemmer fra Somali-regionen er berammet til at finde sted i august 2005,

H.   der henviser til, at regeringen og oppositionspartierne i en fælles erklæring af 10. juni 2005 har forpligtet sig til at søge at finde en løsning på alle problemerne under anvendelse af lovlige og fredelige midler,

I.   der henviser til, at politisk stabilitet i Etiopien er af afgørende betydning for alle lande på Afrikas Horn,

1.   fordømmer den voldelige undertrykkelse af civilpersoner og oppositionsledere og oppositionstilhængere samt massakren på mindst 36 personer;

2.   giver udtryk for sin sympati for og solidaritet med det etiopiske folk og for sin medfølelse med ofrenes familier;

3.   ønsker, at en upartisk undersøgelseskommission finder frem til de ansvarlige for det tragiske hændelsesforløb den 8. juni 2005, og at de ansvarlige stilles for en domstol;

4.   kræver, at journalister og andre personer, mod hvem der ikke er rejst sigtelse, sættes på fri fod, og at de arresterede behandles under streng overholdelse af etiopisk lov og af den etiopiske forfatning i overensstemmelse med de folkeretlige bestemmelser om overholdelse af menneskerettighederne;

5.   gælder sig over frigivelsen for nylig af omkring 4 000 indsatte og over regeringens meddelelse om, at de indsatte i Ziway-militærlejren nu vil kunne mødes med deres familier og få adgang til Den Internationale Røde Kors Komité; understreger i denne sammenhæng, at Den Internationale Røde Kors Komité kan og bør spille en central rolle for så vidt angår bistand til de indsatte og undersøgelse af situationen med hensyn til overholdelse af fængsledes menneskerettigheder;

6.   glæder sig over, at oppositionsgrupper og internationale observatører vil kunne deltage i undersøgelsen af klagerne over valgsvindel, således at det sikres, at man når frem til ubestridelige resultater;

7.   fastholder, at aftalen af 10. juni 2005 mellem regeringen og oppositionspartierne skal overholdes fuldt ud, og håber, at Den Europæiske Union fortsat vil bidrage til at finde en fredelig og demokratisk løsning på den politiske krise i Etiopien, navnlig ved at sende observatører til processen med at undersøge klagerne over valgsvindel;

8.   opfordrer EU og det internationale samfund til fortsat at være agtpågivende og til at gøre alt for at bidrage til en fredelig løsning på de nuværende spændinger og sikre, at demokratiseringsprocessen i Etiopien ikke afbrydes;

9.   kræver, at den etiopiske regering straks ophæver restriktionerne for rapportering af oppositionens aktiviteter og udtalelser i medierne, og at der i samråd med medierne hurtigt vedtages en adfærdskodeks for pressen;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og den etiopiske regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik