Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 216kWORD 53k
Čtvrtek, 8. září 2005 - Štrasburk
Porušování lidských práv v Číně, především ve věci náboženských svobod
P6_TA(2005)0339RC-B6-0457/2005

Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv v Čínské lidové republice, zejména pokud jde o svobodu náboženského vyznání

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o EU a její ustanovení týkající se lidských práv,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv a práv menšin a svobody náboženského vyznání v Číně,

-   s ohledem na dlouhou filozofickou a náboženskou tradici v Číně,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2004 a o politice EU v této oblasti(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 24. února 2005 o prioritách a doporučeních Evropské unie pro 61. zasedání Komise OSN pro lidská práva v Ženevě (14. března – 22. dubna 2005)(2),

-   s ohledem na zprávu a doporučení semináře k dialogu o lidských právech EU–Čína ze dne 20. a 21. června 2005,

-   s ohledem na společné prohlášení z vrcholné schůzky EU–Čína ze dne 5. září 2005,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   dobře si vědom toho, že náboženské pronásledování v Číně je obecným problémem, který postihuje mnoho církví a náboženských společenství, jako jsou křesťané, tibetští buddhisté, muslimové aj.;

B.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je klíčovou prioritou politiky EU a jednou ze základních zásad Unie;

C.   vzhledem k tomu, že prosazování lidských práv, jak je uvedeno ve Smlouvách, je jedním z cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky;

D.   vzhledem k tomu, že na vrcholné schůzce EU– Čína dne 5. září 2005 byla u příležitostí 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi EU a Čínou sjednána dohoda o novém strategickém dialogu; vzhledem k tomu, že otázka lidských práv je jedním ze stanovených klíčových témat k jednání;

E.   vzhledem k tomu, že dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Čínou stanovil za jedno z prioritních témat svobodu náboženského vyznání a svobodu přesvědčení;

F.   vzhledem k tomu, že přestože článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky zaručuje svobodu náboženského vyznání, úřady se ve skutečnosti snaží zúžit náboženskou praxi na vládou povolené organizace a na registrovaná místa kultu a kontrolovat růst a rozsah činnosti náboženských skupin;

G.   vzhledem k tomu, že nové čínské předpisy o záležitostech náboženství, které vstoupily v platnost 1. března 2005 dále upevňují vládní kontrolu nad náboženskou činností;

H.   vzhledem k tomu, že stejně jako jiné křesťanské denominace prožívala i katolická církev v Čínské lidové republice dlouhé období pronásledování a dosud je v důsledku těchto postupů částečně nucena působit "v podzemí";

I.   vzhledem k tomu, že čínské úřady zintenzívnily kontrolu neregistrovaných protestantských církví a zasahují do procesu jmenování biskupů;

J.   vzhledem k tomu, že mnozí křesťanští kněží se stali oběťmi brutální represe a bylo jim zakazováno nejenom veřejně sloužit bohoslužby, ale i vykonávat kněžské povolání; hluboce znepokojen tím, že roste počet případů bezdůvodných zatčení, mučení, nevysvětlitelných zmizení, nucených prací, izolací a převýchovných táborů, kterými jsou postihováni křesťanští kněží i laici;

1.   vyzývá čínskou vládu, aby ukončila pronásledování z důvodu náboženského vyznání a zajistila dodržování mezinárodních standardů v oblasti lidských práv a práv na náboženskou svobodu, a zaručila v Číně demokracii, svobodu vyjadřování, svobodu sdružování, svobodu sdělovacích prostředků a politickou a náboženskou svobodu;

2.   naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby zrušila rozdíly mezi schválenými a neschválenými náboženskými komunitami, jak to navrhuje zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání a svobodu přesvědčení od roku 1994;

3.   vyzývá Komisi a Radu, aby jasně sdělily čínským orgánům, že je možné rozvíjet opravdové partnerství, pouze pokud jsou plně respektovány a uplatňovány sdílené společné hodnoty;

4.   naléhavě žádá Komisi, Radu a členské státy, aby při stycích s Čínou věnovaly zvláštní pozornost pronásledování čínských křesťanů a získaly od čínské vlády:

   a) Informace o situaci katolických biskupů: monsignora Jamese Su Č'-mina (diecéze Pao-ting, Che-pej), 72; monsignora Francise An Šu-sina (pomocného biskupa diecéze Pao-ting, Che-pej), 54; monsignora Chan Ting-siena (diecéze Jung-nien/Chan-tan, Che-pej), 66; monsignora Kosma Š'-en-sianga (diecéze I-sien, Che-pej), 83; monsignora Philipa Čao Čen-tunga (diecéze Süan-chua, Che-pej), 84; bratra Paul Chuo T'ün-lunga, správce diecéze Pao-ting, 50; monsignora Š' En-sianga (diocéze I-sien, provincie Che-pej), 83; také zprávy o zmizelých a zatčených kněžích: Čang Čen-čchüanovi a Ma Wu-jungovi (diecéze Pao-ting, Che-pej), bratru Li Wen-fengovi, bratru Liu Chengovi a bratru Tou Šeng-siaovi (diecéze Š'-ťia-čuang, Che-pej); bratru Čch' Chuej-tchienovi (diecéze Pao-ting, Che-pej); bratrech Kchang Fu-liangovi, Čchen Kuo-čenovi, Pchang Kuang-čaovi, Jin Žuo-seovi a Li Šu-ťünovi (diecéze Pao-ting, Che-pej); bratru Lu Siao-čouovi (diecéze Wen-čou, Če-ťiang; bratru Lin Tao-mingovi (diecéze Fu-čou, Fu-ťien); bratru Čeng-Žuej-pchinovi (diecéze Fu-čou, Fu-ťien); bratru Pchang Jung-singovi, bratru Ma Šun-paovi a bratru Wang Li-maovi (diecéze Pao-ting, Che-pej); bratru Li Ťien-poovi(diecéze Pao-ting, Che-pej) a bratru Liu Te-liovi, a požaduje bezpodmínečné propuštění všech čínských katolíků uvězněných z důvodu jejich náboženského přesvědčení a okamžité ukončení všech forem násilí vůči nim;
   b) informace o situaci pastora Čuang Žung-lianga (53), jednoho ze zakladatelů církve Čína pro Krista, skupiny, která čítá více než 10 milionů Číňanů, který byl zatčen dne 1. prosince 2004 a který je dosud vězněn bez jakéhokoli soudního procesu; požaduje bezpodmínečné propuštění jmenovaného pastora a ostatních čínských křesťanů uvězněných z důvodu jejich náboženského přesvědčení a okamžité ukončení všech forem násilí vůči nim;

5.   naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby uplatňovala článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky a aby ratifikovala a uplatňovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

6.   bere na vědomí, že čínská vláda konečně vyhověla žádosti zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání a svobodu přesvědčení a zvláštního zpravodaje pro mučení, aby mohli navštívit Čínu do konce roku; vyzývá čínskou vládu, aby stanovila brzké datum této návštěvy; vyzývá čínské orgány, aby umožnily vstup zvláštnímu zpravodaji OSN pro svobodu náboženského vyznání a svobodu přesvědčení k pančenlámovi určenému dalajlámou;

7.   vítá skutečnost, že dochází k dialogu EU–Čína o lidských právech; vyjadřuje zklamání z toho, že tento dialog dosud nepřinesl podstatnější výsledky; vyzývá Radu a Komisi, aby tato znepokojivá témata vznesly na nadcházejícím zasedání EU–Čína o lidských právech, jako součást pečlivého zhodnocení jeho účinnosti;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských, přistupujících a kandidátských států, členským zemím Komise OSN pro lidská práva a vládě Čínské lidové republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0150.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0051.

Právní upozornění - Ochrana soukromí