Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2602(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0456/2005

Předložené texty :

B6-0456/2005

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0340

Přijaté texty
PDF 204kWORD 42k
Čtvrtek, 8. září 2005 - Štrasburk
Situace politických vězňů v Sýrii
P6_TA(2005)0340B6-0456/2005

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii

Evropský parlament,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

-   s ohledem na článek 11 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a na článek 177 Smlouvy o ES, které stanovují podporu lidských práv jako cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

-   s ohledem na barcelonské prohlášení ze dne 28. listopadu 1995,

-   s ohledem na usnesení přijaté Euro-středomořským parlamentním shromážděním dne 15. března 2005 v Káhiře,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že převzetí moci současným prezidentem Bašárem Al Asadem dalo v Sýrii podnět k určitým nadějím a to vedlo do určité míry k otevření syrského politického systému, kterému po mnoho let dominovala strana Baas,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament a jeho předseda již několikrát intervenovali za propuštění dvou poslanců Riada Seifa a Mamúna al-Humsího, kteří jsou v znepokojivém stavu a kteří již vykonali tři čtvrtiny svého trestu odnětí svobody,

C.   vzhledem k tomu, že občanští aktivisté Hasan Zeino, Jásín al-Hamwí a Muhammad Alí al-Abdullah stanou před vojenskými soudy v Homsu a v Damašku kvůli obvinění z "vlastnictví publikací zakázané organizace", "vytváření tajného spolku", "snižování vážnosti veřejné správy" atd.,

D.   vzhledem k tomu, že Hajtám al-Hamwí, syn Jásína al-Hamwího, byl v roce 2003 zatčen, bylo s ním špatně zacházeno a po údajně nespravedlivém procesu (podle směrodatných zdrojů) byl odsouzen ke čtyřem letům vězení,

E.   vzhledem k tomu, že Riadu al-Hamúdovi, kurdskému občanskému aktivistovi, učiteli arabštiny a aktivnímu členovi Výboru pro oživení občanské společnosti, který byl zatčen dne 4. června 2005 po projevu na pohřbu islámského učence, jenž zemřel ve vazbě za tajemných okolností během samovazby, hrozí vážné nebezpečí špatného zacházení,

F.   vzhledem k tomu, že v červenci 2005 Výbor OSN pro lidská práva vyjádřil své obavy "nad překážkami kladenými při registraci a volné činnosti nevládních organizací pro lidská práva" v Sýrii a nad "zastrašováním a útrapami ochránců lidských práv",

G.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základním prvkem Euro-středomořského partnerství,

1.   naléhá na syrské úřady, aby ihned propustily Riada Seifa a Mamúna al-Humsího;

2.   vyzývá syrské úřady, aby ihned zbavily všech obvinění Hasana Zeina, Jásína al-Hamwího a Muhammada Alí al-Abdullaha, kteří mají stanout před vojenskými soudy;

3.   vyzývá syrské úřady, aby:

   a) zajistily, aby se se zadržovanými osobami dobře zacházelo a aby nebyly vystaveny mučení nebo jinému špatnému zacházení;
   b) ratifikovaly Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;
   c) zajistily, aby zadržované nebo uvězněné osoby měly rychlý, pravidelný a neomezený přístup ke svým právníkům, lékařům a svým rodinám;

4.   zdůrazňuje, že dodržování lidských práv bude tvořit důležitý prvek v případné budoucí asociační dohodě mezi EU a Sýrií;

5.   vyzývá Komisi a Radu a jednotlivé členské státy, aby daly syrským úřadům jasně najevo, že dohoda mezi EU a Sýrií, o níž se v současné době jedná, obsahuje doložku o lidských právech, která je základním prvkem Euro-středomořského partnerství, a očekává v této oblasti ze strany syrských úřadů konkrétní zlepšení;

6.   žádá o vytvoření podvýboru pro lidská práva se Sýrií v rámci asociační dohody, jako tomu bylo s Jordánskem a s Marokem, aby se rozvinul strukturovaný dialog o lidských právech a demokracii; je přesvědčen, že tento výbor bude klíčovým prvkem akčního plánu; zdůrazňuje důležitost konzultace a zapojení občanské společnosti do práce tohoto podvýboru s cílem zlepšit sledování situace v oblasti lidských práv; zdůrazňuje rovněž nezbytnost těsného zapojení Evropského parlamentu do práce a následné činnosti tohoto podvýboru;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a syrské vládě a parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí