Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2602(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0456/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0456/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0340

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 36k
Torstai 8. syyskuuta 2005 - Strasbourg
Poliittisten vankien tilanne Syyriassa
P6_TA(2005)0340B6-0456/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan ja EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan, joissa ihmisoikeuksien edistäminen vahvistetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteeksi,

–   ottaa huomioon 28. marraskuuta 1995 Barcelonan prosessin osana annetun julistuksen,

–   ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen Kairossa 15. maaliskuuta 2005 antaman päätöslauselman,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että nykyisen presidentin Bashar al-Assadin valtaantulo herätti Syyriassa toivoa ja avasi tien Syyrian poliittisen järjestelmän, jota Baath-puolue oli vuosia dominoinut, hienoiselle avautumiselle,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja sen puhemies ovat jo useaan kertaan vaatineet vapauttamaan parlamentin jäsenet Riad Seifin ja Mamun al-Humsin, jotka ovat hälyttävän huonossa kunnossa ja ovat jo kärsineet kolme neljäsosaa vankeustuomioistaan,

C.   ottaa huomioon, että kansalaisaktivistit Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi ja Muhammad Ali al-Abdullah joutuvat Homsissa ja Damaskoksessa sotilastuomioistuinten eteen syytettyinä muun muassa "kielletyn järjestöjen julkaisujen hallussapidosta", "salaseuran perustamisesta" ja "julkisen hallinnon halventamisesta",

D.   ottaa huomioon, että Yassin al-Hamwin poika Haytham al-Hamwi pidätettiin vuonna 2003, häntä pahoinpideltiin ja hänet tuomittiin neljän vuoden vankeusrangaistukseen oikeudenkäynnissä, jota asiantuntevat lähteet väittävät epäoikeudenmukaiseksi,

E.   ottaa huomioon, että Riad al-Hamood, kurdilainen kansalaisyhteiskunta-aktivisti, arabian opettaja ja kansalaisyhteiskunnan elvyttämiskomiteoiden aktiivinen jäsen, joka pidätettiin 4. kesäkuuta 2005 hänen pidettyään puheen erään islaminoppineen hautajaisissa, joka oli kuollut selvittämättömissä oloissa ollessaan pidätettynä ja sijoitettuna yksinäishuoneeseen, on vakavassa vaarassa joutua pahoinpidellyksi,

F.   ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeustoimikunta ilmaisi heinäkuussa 2005 huolensa "valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen rekisteröinnille ja vapaalle toiminnalle asetetuista esteistä" Syyriassa sekä "ihmisoikeuksien puolustajien pelottelusta ja häirinnästä",

G.   ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa Euro–Välimeri-kumppanutta,

1.   kehottaa Syyrian viranomaisia vapauttamaan Riad Seifin ja Mamun al-Humsin välittömästi;

2.   kehottaa Syyrian viranomaisia luopumaan välittömästi kaikista syytteistä Hazan Zeinoa, Yassin al-Hamwia ja Muhammad Ali al-Abdullahia vastaan, joita odottaa oikeudenkäynti sotilastuomioistuimessa;

3.   kehottaa Syyrian hallitusta

   a) huolehtimaan siitä, että pidätettyjä kohdellaan hyvin eikä heitä kiduteta tai pahoinpidellä,
   b) ratifioimaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,
   c) huolehtimaan siitä, että pidätettyjen tai vangittujen henkilöiden annetaan tavata asianajajansa, lääkärinsä ja perheensä ilman viivästyksiä, säännöllisesti ja rajoituksitta;

4.   huomauttaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen kuuluvan olennaisena osana EU:n ja Syyrian välillä tehtävään assosiaatiosopimukseen;

5.   kehottaa komissiota ja neuvostoa sekä yksittäisiä jäsenvaltioita tekemään Syyrian viranomaisille selväksi, että parhaillaan neuvoteltavana olevaan sopimukseen sisältyy Euro–Välimeri-kumppanuuteen perustavana osana kuuluvia ihmisoikeuslausekkeita, ja edellyttää Syyrian viranomaisilta asiassa konkreettisia parannuksia;

6.   kehottaa perustamaan Syyrian kanssa assosiaatiosopimuksen puitteissa toimivan ihmisoikeuksia käsittelevän alakomitean, kuten on tehty Jordanian ja Marokon kanssa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan rakenteellisen vuoropuhelun kehittämiseksi; pitää alakomiteaa toimintasuunnitelman keskeisenä tekijänä; painottaa kansalaisyhteiskunnan kuulemisen ja kyseisen alakomitean työhön osallistumisen tärkeyttä ihmisoikeustilanteen seuraamisen helpottamiseksi; korostaa myös, että Euroopan parlamentin on oltava tiiviisti mukana tämän alakomitean työssä ja työn seurannassa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Syyrian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö