Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2602(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0456/2005

Pateikti tekstai :

B6-0456/2005

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0340

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2005 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras
Politinių kalinių padėtis Sirijoje
P6_TA(2005)0340B6-0456/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 11 straipsnio 1 dalį ir Europos Bendrijų sutarties 177 straipsnį, kuriuo žmogaus teisių skatinimas nustatomas Bendrosios užsienio ir saugumo politikos tikslu,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 28 d. Barselonos deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Kaire 2005 m. kovo 15 d. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių parlamentinės asamblėjos priimtą rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi dabartinio prezidento Bachar Al Assad patekimas į valdžią Sirijoje sukėlė tam tikrų vilčių bei atvėrė Sirijos politinę sistemą, kurioje daugelį metų dominavo Baath partija,

B.   kadangi Europos Parlamentas ir jo Pirmininkas jau keletą kartų pasisakė už dviejų parlamentarų Riad Seif ir Mamun al-Humsi, kurių būklė yra neraminanti ir kurie jau išbuvo tris ketvirčius jų kalinimo trukmės, išlaisvinimą,

C.   kadangi pilietiniai aktyvistai Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi ir Muhammad Ali al-Abdullah stos prieš karo teismą Homs ir Damaske kaltinami "draudžiamos organizacijos leidinių turėjimu", "slaptos bendrijos įkūrimu", "viešosios administracijos šmeižimu" ir t.t.,

D.   kadangi Haytham al-Hamwi,Yassin al-Hamwi sūnus, 2003 m. buvo suimtas, su juo buvo blogai elgiamasi ir po tariamai nesąžiningo proceso (remiantis autoritetingais šaltiniais) buvo nuteistas ketverius metus kalėti,

E.   kadangi Riad al-Hamood, kurdų pilietinės visuomenės aktyvistas, arabų kalbos mokytojas bei aktyvus Pilietinės visuomenės atnaujinimo komiteto narys, kuris buvo suimtas 2005 m. birželio 4 d. po Islamo tyrinėtojo, kuris mirė neaiškiomis aplinkybėmis nelaisvėje, kur buvo kalinamas vienas, laidotuvėse pasakytos kalbos, ir jam gręsia didelis pavojus, kad su juo bus netinkamai elgiamasi,

F.   kadangi 2005 m. liepos mėn. JT Žmogaus teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl "kliūčių, kurios daromos norint įregistruoti ir nekliudomai veikti nevyriausybinėms žmogaus teisių organizacijoms" Sirijoje, bei dėl "žmogaus teisių gynėjų bauginimo ir puolimo",

G.   kadangi pagarba žmogaus teisėms yra esminis Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystės elementas,

1.   primygtinai ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti Riad Seif ir Mamun al-Humsi;

2.   ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant panaikinti visus kaltinimus, keliamus Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi ir Muhammad Ali al-Abdullah, kurie teisiami karo teismuose;

3.   ragina Sirijos institucijas:

   a) užtikrinti, kad su sulaikytasiais bus gerai elgiamasi, jie nebus kankinami ar kitaip žalojami,
   b) pasirašyti Konvenciją prieš kankinimą ir kitą žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį ir baudimą,
   c) užtikrinti, kad sulaikytiesiems arba įkalintiems asmenims nedelsiant, nuolat ir be apribojimų bus suteikta galimybė susitikti su savo advokatais, gydytojais ir šeimomis;

4.   atkreipia dėmesį, kad pagarba žmogaus teisėms yra gyvybiškai svarbi bet kokio būsimo ES ir Sirijos asociacijos susitarimo dalis;

5.   ragina Komisiją ir Tarybą bei atskiras valstybes nares Sirijos institucijoms išaiškinti, kad susitarimas dėl kurio šiuo metu deramasi įtraukia sąlygas dėl žmogaus teisių, kas yra esminis elementas Europos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavime ir, kad iš Sirijos institucijų pusės laukiama konkrečios pažangos šioje srityje;

6.   ragina Asociacijos susitarimo su Sirija apimtyje įkurti pakomitetį dėl žmogaus teisių, kaip tai jau buvo atlikta su Jordanija ir Maroku, siekiant vystyti struktūrinį dialogą dėl žmogaus teisių ir demokratijos; mano, kad toks pakomitetis taps pagrindiniu Veiksmų plano elementu; pabrėžia pilietinės visuomenės konsultavimo ir įtraukimo į šio pakomitečio darbą svarbą, siekiant geriau stebėti žmogaus teisių padėtį; taip pat pabrėžia būtinybę Europos Parlamentui aktyviai dalyvauti pakomitečio darbe ir paskesnėse priemonėse;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Sirijos vyriausybei bei parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika