Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2602(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0456/2005

Iesniegtie teksti :

B6-0456/2005

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0340

Pieņemtie teksti
PDF 193kWORD 41k
Ceturtdiena, 2005. gada 8. septembris - Strasbūra
Politiski ieslodzītie Sīrijā
P6_TA(2005)0340B6-0456/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par politiski ieslodzītajiem Sīrijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 1. punktu un EK līguma 177. pantu, saskaņā ar kuriem cilvēktiesību veicināšana ir viens no kopējas ārpolitikas un drošības politikas mērķiem,

–   ņemot vērā 1995. gada 28. novembra Barselonas procesa deklarāciju,

–   ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas 2005. gada 15. martā Kairā pieņemto rezolūciju,

–   ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā pašreizējā prezidenta Bachar Al Assad nākšana pie varas deva cerības Sīrijai un padarīja nedaudz atvērtāku Sīrijas politisko sistēmu, kurā daudzus gadus dominēja Baath partija;

B.   tā kā Eiropas Parlaments un tā priekšsēdētājs jau vairākas reizes ir iestājies par divu Sīrijas parlamentāriešu Riad Seif un Mamun al-Humsi atbrīvošanu no ieslodzījuma, kuru stāvoklis ir satraucošs un kuri ieslodzījumā jau pavadījuši trīs ceturtdaļas no piespriestā laika;

C.   tā kā cilvēktiesību aizstāvji Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi un Muhammad Ali al-Abdullah stāsies militāro tiesu priekšā Homsā un Damaskā par aizliegtas organizācijas publikāciju turēšanu, slepenas biedrības izveidošanu, neslavas celšanu par valsts pārvaldes utt.;

D.   tā kā 2003. gadā arestēja Yassin al-Hamwi dēlu Haytham al-Hamwi, slikti izturējās pret viņu un saskaņā ar informāciju no uzticamiem avotiem notiesāja negodīgā tiesas prāvā, piespriežot četrus gadus ieslodzījumā;

E.   tā kā vardarbības riskam ir nopietni pakļauts kurdu cilvēktiesību aizstāvis Riad al-Hamood, arābu valodas skolotājs un aktīvs Pilsoniskās sabiedrības atdzimšanas komitejas loceklis, kuru arestēja 2005. gada 4. jūnijā pēc runas kāda islama skolotāja bērēs, kas ieslodzījumā, atrodoties savā viennīcā, mira mīklainos apstākļos;

F.   tā kā 2005. gada jūlijā ANO Cilvēktiesību komiteja pauda savu nostāju par šķēršļiem, ar kuriem nevalstiskas cilvēktiesību organizācijas Sīrijā sastopas, reģistrējoties un brīvi darbojoties, un par cilvēktiesību aizstāvju iebaidīšanu un vardarbību pret tiem;

G.   tā kā cilvēktiesību ievērošanai ir būtiska nozīme Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības veidošanā,

1.   mudina Sīrijas varas iestādes nekavējoties atbrīvot Riad Seif un Mamun al-Humsi no ieslodzījuma;

2.   aicina Sīrijas varas iestādes nekavējoties atsaukt visas apsūdzības pret Hazan Zeino, Yassin al-Hamwi un Muhammad Ali al-Abdullah, kuriem jāstājas militāro tiesu priekšā;

3.   aicina Sīrijas varas iestādes:

   a) nodrošināt, ka pret ieslodzītajiem izturas kārtīgi, nepieļaujot spīdzināšanu un vardarbību;
   b) ratificēt Konvenciju pret spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu attieksmi vai sodīšanu;
   c) nodrošināt, ka ieslodzītajiem nekavējoties, pastāvīgi un neierobežoti ir pieejami viņu advokāti, medicīnas darbinieki un ģimenes locekļi;

4.   uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana ir neatņemama ES un Sīrijas turpmākā asociācijas līguma sastāvdaļa;

5.   aicina Komisiju un Padomi, ka arī dalībvalstu pārstāvjus darīt zināmu Sīrijas varas iestādēm to, ka asociācijas līgums, kas pašreiz tiek apspriests, ietver cilvēktiesību klauzulas, kurām ir būtiska nozīme Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībā, un sagaida no Sīrijas varas iestādēm konkrētus uzlabojumus šajā jomā;

6.   aicina asociācijas līguma kontekstā izveidot cilvēktiesību apakškomiteju ar Sīriju, kā tas darīts saistībā ar Jordāniju un Maroku, lai attīstītu strukturētu dialogu par cilvēktiesībām un demokrātiju; uzskata, ka šādai apakškomitejai būs izšķiroša nozīme rīcības plānā; uzsver, ka ir svarīgi informēt un iesaistīt pilsonisko sabiedrību minētās apakškomitejas darbā, lai labāk novērotu situāciju cilvēktiesību jomā; uzsver arī, ka Eiropas Parlamentam jābūt cieši iesaistītam šīs apakškomitejas darbā un paveiktā darba pārbaudēs;

7.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī Sīrijas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika