Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2602(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0456/2005

Ingivna texter :

B6-0456/2005

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P6_TA(2005)0340

Antagna texter
PDF 111kWORD 34k
Torsdagen den 8 september 2005 - Strasbourg
Politiska fångars situation i Syrien
P6_TA(2005)0340B6-0456/2005

Europaparlamentets resolution om politiska fångar i Syrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 11.1 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 177 i EG-fördraget, där det fastställs att en av målsättningarna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall vara att främja de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995,

–   med beaktande av den resolution som antogs av den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet den 15 mars 2005 i Kairo,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  När den nuvarande presidenten, Bachar al-Assad, tillträdde makten tändes vissa förhoppningar i Syrien om en liberalisering av landets politiska system, som har dominerats av Baathpartiet i många år.

B.  Europaparlamentet och dess talman har redan vid flera tillfällen ingripit till förmån för ett frisläppande av de två parlamentsledamöterna Riad Seif och Mamun al-Humsi, som befinner sig i ett mycket dåligt allmäntillstånd och som redan har avtjänat trefjärdedelar av sina fängelsestraff.

C.  Medborgarrättsaktivisterna Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi och Muhammad Ali al-Abdullah skall ställas inför militärdomstolarna i Homs och Damaskus för innehav av publikationer från en förbjuden organisation, upprättande av en hemlig organisation, undergrävande av den offentliga förvaltningen, m.m.

D.  Haytham al-Hamwi, Yassin al-Hamwis son, arresterades 2003, misshandlades och dömdes efter en (enligt officiella källor) orättvis rättegång till fyra års fängelse.

E.  Riad al-Hamood, kurdisk människorättsaktivist, lärare i arabiska och aktiv medlem av kommittén för återupprättande av det civila samhället (Committees for Revival of Civil Society), arresterades den 4 juni 2005 efter att ha hållit ett tal vid begravningen av en islamisk lärd man som dog under mystiska omständigheter när han satt i isoleringscell. Riad al-Hamood löper stor risk att utsättas för misshandel.

F.  I juli 2005 uttryckte FN:s kommission för mänskliga rättigheter sin oro över de hinder som införts mot icke-statliga människorättsorganisationers registrering och handlingsfrihet i Syrien samt över hoten och trakasserierna mot människorättsaktivister.

G.  Respekten för de mänskliga rättigheterna är ett grundläggande inslag i partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet.

1.  Europaparlamentet uppmanar bestämt de syriska myndigheterna att omedelbart släppa Riad Seif och Mamun al-Humsi.

2.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att omedelbart dra tillbaka alla anklagelser mot Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi och Muhammad Ali al-Abdullah, som väntar på rättegång i militärdomstolar.

3.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att

   a) se till att fångarna behandlas väl och att de inte utsätts för tortyr och andra former av misshandel,
   b) ratificera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
   c) se till att häktade eller fängslade personer får omgående, regelbunden och oinskränkt tillgång till sina advokater, läkare och familjer.

4.  Europaparlamentet påpekar att respekten för de mänkliga rättigheterna kommer att vara en central del i ett framtida associeringsavtal mellan EU och Syrien.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och de enskilda medlemsstaterna att klargöra för de syriska myndigheterna att det associeringsavtal som man för närvarande förhandlar om omfattar människorättsklausuler vilka utgör en grundläggande del av partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet. Parlamentet förväntar sig konkreta framsteg på detta område från de syriska myndigheternas sida.

6.  Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en underkommitté om mänskliga rättigheter i samarbete med Syrien inom ramen för associeringsavtalet, vilket man redan gjort med Jordanien och Marocko, för att utveckla en strukturerad dialog om mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet anser att en sådan underkommitté skulle bli en nyckelfaktor i handlingsplanen. Parlamentet understryker att det är viktigt att höra det civila samhället och att involvera det i underkommitténs arbete för att säkra en mer effektiv övervakning av situationen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar också att Europaparlamentet måste knytas nära till arbetet i underkommittén och till uppföljningen av det.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Syriens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy