Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2047(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0215/2005

Esitatud tekstid :

A6-0215/2005

Arutelud :

PV 08/09/2005 - 6
PV 08/09/2005 - 11

Hääletused :

PV 08/09/2005 - 13.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0341

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 72k
Neljapäev, 8. september 2005 - Strasbourg
Rasked ja tähelepanuta jäetud haigused arengumaades
P6_TA(2005)0341A6-0215/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon raskete ja tähelepanuta jäetud haiguste kohta arengumaades (2005/2047(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 27. aprilli 2004. aastal pädeva komisjoni poolt korraldatud kuulamist tähelepanuta jäetud haiguste teemal;

–   võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2005. aasta teatist pealkirjaga: "Välistegevuse kaudu HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosiga võitlemise Euroopa tegevusprogramm (2007–2011)" (KOM(2005)0179);

–   võttes arvesse komisjoni 26. oktoobri 2004. aasta teatist pealkirjaga: " Euroopa ühtne poliitika raamistik välistegevusteks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu võitlemisel"(KOM(2004)0726);

–   võttes arvesse oma resolutsioone HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi kohta, eriti 4. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni raskete nakkushaiguste vastase võitluse tõhustamise kohta vaesuse vähendamise raames(1);

–   võttes arvesse oma 30. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb vaesusega seotud haigusi (HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos) arengumaades(2);

–   võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevat raamkonventsiooni ning komisjoni kõrgetasemelist tubakatoodete tarbimise piiramist ja arengupoliitikat käsitlevat ümarlauda, mis toimus 3.–4. veebruaril 2003;

–   võttes arvesse oma 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni vaesuse vähendamise ja tervishoiu kohta arengumaades(3);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 19. veebruari 2004. aasta resolutsiooni vaesusega seotud haiguste ja reproduktiivtervise kohta (AKV-EL 3640/04);

–   võttes arvesse New Yorgi üleskutset siduda HIV/AIDS seksuaal- ja reproduktiivtervisega(4);

–   võttes arvesse oma 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni teaduse ja tehnoloogia koht – Euroopa Liidu tulevase teadusuuringute toetamise poliitika suunised;(5)

–   võttes arvesse Euroopa ja arengumaade kliiniliste katsetuste partnerlust (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership), troopikahaiguste alaste teadusuuringute ja koolituse eriprogrammi (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases), ülemaailmset tuberkuloosiravimite arendamise liitu (Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance)), rahvusvahelist AIDSi vaktsiinialgatust (International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)), rahvusvahelist mikrobitsiidide alast partnerlust (International Partnership for Microbicides), Euroopa malaariavaktsiini algatust (European Malaria Vaccine Initiative), ülemaailmse vaktsiinide ja immuunsuse liidu (Global Alliance for Vaccines and Immunization)/ vaktsiinifondi, malaariaravimite mittetulunduslikku organisatsiooni (Medicines for Malaria Venture), malaariavastase võitluse alast (Roll Back Malaria) partnerlust ja tähelepanuta jäetud haiguste ravimite alast algatust (Drugs for Neglected Diseases Initiative) ning teisi, kes tegelevad tähelepanuta jäetud haiguste ravimite alaste teadusuuringute ja ravimite arendamisega;

–   võttes arvesse oma 12. aprillil 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu rolli kohta aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel(6);

–   võttes arvesse ÜRO aastatuhande projekti rakkerühma 2005. aasta aruannet HIV/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja peamistele ravimitele juurdepääsu kohta "Tervisliku arengu retsept: ravimitele juurdepääsu suurendamine";

–   võttes arvesse WHO dokumenti tähelepanuta jäetud haigustega seotud vajadustepõhise ravimitealase uurimis- ja arendustegevuse kohta (oktoober 2004) ja võttes arvesse 18.–20. aprillil 2005. aastal Berliinis WHO strateegia- ja tehnikaalasel kohtumisel tutvustatud dokumenti troopiliste haiguste kontrolli tõhustamise kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A6-0215/2005),

A.   arvestades, et ülemaailmne seotus, globaalne soojenemine ja esilekerkivad terviseohud nagu linnugripp, Ebola viirus ning Marburgi viirus, samuti vanade nakkushaiguste nagu tuberkuloos taasilmnemine, vaktsiinidega ennetatavad haiguste suurenenud levimus arenenud riikides ning multiravimresistentsuse kasvav probleem näitavad vajadust kõiki haigusi hõlmava tervikliku lähenemisviisi järele;

B.   arvestades, et Euroopa Liidus ei tajuta piisavalt kiireloomulisust seoses nimetatud haiguste levitamise üha suureneva ohuga, mis tuleneb sisserände ja reisimiste arvu suurenemisest;

C.   arvestades, et Ülemaailmse AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fondi eesmärk on haiguste ja vaesuse määra vähendamine, ning et hädavajalik on koordineerimine projektide ja osalejate vahel, sealhulgas ravimite hankimisel, jaotamisel ja hindamisel, samuti sidusus riiklike protokollidega;

D.   arvestades, et HIV/AIDSi juhtude arv maailmas kasvab jätkuvalt, eriti naiste ja laste seas, ning et 2004. aastal on uusi nakatumisi olnud enam kui ühelgi varasemal aastal; ning arvestades, et retroviirusevastaste ravimite hinnad "kujutavad endast rahvatervisele aina tõsisemat ohtu"(7), kusjuures retroviiruste teise ahela vastased ravimid on kuni kaksteist korda kallimad kui kõige odavamad esimese ahela vastased geneerilised ravimid;

E.   arvestades, et HIV/AIDS ning emade tervise ja reproduktiivtervise halb seisund on tingitud paljudest üldlevinud algpõhjustest, sealhulgas sooline ebavõrdsus, vaesus ja sotsiaalne marginaliseerumine ning arvestades, et sugulisel teel nakkavate haiguste esinemine suurendab olulisel määral HIV-nakkusele vastuvõtlikkust, tähendab siiani eraldiseisev doonorpoliitika programmi lahutatult elluviimist;

F.   arvestades, et ennetustöö on kõige tõhusam viis sugulisel teel nakkavate haiguste, sealhulgas HIV/AIDSi vastu võitlemiseks, ning et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning HIV/AIDSi vastu võitlemise vahel on selge seos;

G.   arvestades, et juurdepääs emade tervise ja reproduktiivtervise alasele teabele ning teenustele mängib vaesuse vähendamisel olulist rolli ning et see peaks olema HIV/AIDSi vastu võitlemise lahutamatu osa;

H.   arvestades, et malaaria vältimine nõuab putukatõrjevahendiga töödeldud sääsevõrkude kasutamist (eelkõige väikeste laste, rasedate naiste ja HIV/AIDS'i patsientide puhul), malaariavastaste ravimite kasutamist eelkõige rasedate naiste poolt ning siseruumide desinfitseeriva aerosooliga töötlemist;

I.   arvestades, et tuberkuloos mõjutab kolmandikku inimkonnast ja põhjustas 2002. aastal umbes kahe miljoni inimese surma, millest paljud olid seotud HIV/AIDSiga, ning et uued diagnostilised testid ja ravimid võiksid seda tohutut ülemaailmset probleemi vähendada;

J.   arvestades, et skistosomiaasi vastu võib tarvitada ravimit nimega Praziquantel, kuid et kaasnevad kemoteraapiakulud on lisakoorem tervishoiusüsteemidele ning et muret teeb ka ravimresistentsete parasiitide teke, mistõttu on vaja arendada muid tõhusaid raviviise;

K.   arvestades, et raske vistseraalleišmaniaas ja AIDS võimendavad üksteist, kuid et ravimisel pentavalentse antimoniga on tõsised kõrvalmõjud, et ravi peab olema pikaajaline ja selle mõju on parasiitide resistentsuse tõttu vähenemas;

L.   arvestades, et aafrika trüpanosomiaasi inimestele leviva vormi või unitõve diagnoosimine ja ravimine on keeruline;

M.   arvestades, et Chagasi tõve akuutset faasi saab ravida ainult kahe ravimi, Nifurtimoxi ja Benznidazole'iga, kroonilise faasi jaoks aga ravi puudub;

N.   arvestades, et dengue kujutab endast ülemaailmset terviseohtu, ja et Aasias esinev teisene dengue vektor Aedes Albopictus on rahvusvahelise kasutatud rehvidega kauplemise tulemusel jõudnud ka Euroopasse ja muudesse piirkondadesse, ning et sellel puudub spetsiaalne ravi, kuid et ühtse vektori juhtimise osas on tehtud edusamme, samal ajal kui vaktsiinide arendamine on olnud aeglane;

O.   arvestades, et buruli haavand on esilekerkiv terviseoht, ja et seda saab ravida ainult kahjustust kirurgiliselt eemaldades, millega kaasneb kudede kahjustus või püsiv invaliidsus;

P.   arvestades, et vaimuhaiguste ja epilepsia määr kasvab, ja et sellele pole piisavalt tähelepanu pööratud;

Q.   arvestades, et arengumaade paljudes osades, kus vaesemates piirkondades esineb nii väljaränne kui ka siseränne, on tervishoiutöötajatest tõsine puudus;

R.   arvestades, et meditsiiniseadmete korduskasutamine põhjustas 2000. aastal hinnanguliselt 260 000 uut HIV/AIDSi juhtu, 2 miljonit C-hepatiiti nakatumist ja 21 miljonit B-hepatiiti nakatumist;

S.   arvestades, et tubakatoodete tarvitamine põhjustab aastas 5 miljonit surmajuhtumit, ja et see arv võib 2020. aastaks kahekordistuda, kusjuures enamik surmajuhtumitest esineb arengumaades;

T.   arvestades kroonilist investeeringute puudust vaesusega seotud haiguste ravimite osas tehtavatesse rahvusvahelistesse ja piirkondlikesse uuringutesse;

U.   arvestades, et hinnanguliselt on vähem kui 10% maailma biomeditsiiniliste teadusuuringute rahalistest vahenditest määratud tegelemiseks probleemidega, mis moodustavad 90% maailma haiguste määrast, ning et kõikidest 1999.–2000. aastal tähelepanuta jäetud haiguste jaoks väljatöötamisel olevatest ravimistest oli kliinilises arenduses 18 teadus- ja arendustegevuse projekti võrreldes 2100 ühendiga kõikide ülejäänud haiguste jaoks, ning et tähelepanuta jäänud haiguste osas tehtava kliinilise arenduse keskmine aeg on muude haigustega võrreldes umbes kolme ja poole aasta võrra pikem;

V.   arvestades, et on tehtud teaduslikke edusamme, sealhulgas ka malaariat, leišmaniaasi ja aafrika trüpanosomiaasi põhjustavate parasiitide genoomi sekventeerimisel, kuid et edusamme ei ole uute toodete loomiseks kasutatud;

W.   arvestades, et WHO eelkvalifitseerimise projekt (WHO Prequalification Project) on uute hädavajalike ravimite hindamise ja hankimise oluline võrgustik;

X.   arvestades, et igal aastal sureb hinnanguliselt 1,5 miljonit alla viieaastast last vaktsiinidega ennetatavatesse haigustesse;

Y.   arvestades, et vaid üks ravimiettevõte on registreerinud kättesaadavaid soodushindadega ravimeid nõukogu 26. mai 2003. aasta määruse (EÜ) nr 953/2003 alusel teatud võtmeravimite kaubavahetuse Euroopa Liitu ümbersuunamise vältimise kohta(8); arvestades, et nimekirjas ei sisaldu tänapäeval vajalikud, kuid vaid kõrgete hindadega kättesaadavad uued ravimid;

Z.   arvestades, et kõik Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriigid, eriti geneeriliste ravimite tootjamaad, oleksid pidanud integreerima intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) oma siseriiklikesse õigusaktidesse,

1.   tervitab komisjoni eespool nimetatud teatisi, kuid leiab, et nendes kirjeldatud lähenemist tuleks laiendada ka muudele tähelepanuta jäetud haigustele; rõhutab, et komisjoni meetmeid on võimalik laiendada ka muudele haigustele peale HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi;

2.   nõuab tungivalt, et komisjon viiks HIV/AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise uue tegevusprogrammi poliitilised ettepanekud ellu, tagades asjakohased kavandamisotsused ja piisavad eelarveassigneeringud;

3.   rõhutab, et äärmiselt tähtis on tagada suurendatud ja küllaldased rahalised vahendid liikmesriikide poolt ning vahendid ELi välistegevuse ja arenguabi rahastamiseks, võttes arvesse, et juba üksnes HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vahendite puudujääk kasvab hinnangute kohaselt 2007. aastaks 11 500 miljoni EURini;

4.   kutsub komisjoni üles suhtuma HIV/AIDSi, tuberkuloosi, malaariasse ja muudesse haigustesse kui valdkondadevahelistesse küsimustesse järgmise finantsperspektiivi välisabi vahendites;

5.   toetab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi asutamist (KOM(2005)0108), et reageerida ühiselt erinevat päritolu hädaolukordadele tõhusal ja koordineeritud viisil;

6.   tuletab meelde, et Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV riigid) tervishoiuteenused on 1990-ndatel aastatel suuresti kannatanud, eriti rõhuasetuse tõttu makromajanduslikele reformidele, mis põhjustas suuri eelarvekärpeid sotsiaalsektorites, nagu näiteks tervishoid;

7.   tuletab samuti meelde, et võlakontode tagasimaksed ja nendega seotud teenindus neelavad igal aastal peaaegu 40% sisemajanduse kogutoodangust vähemarenenud riikides, samal ajal kui hariduse ja tervishoiu eelarved on endiselt naeruväärsed;

8.   kutsub AKV riike täitma Euroopa Parlamendi seatud eesmärki eraldada 20% eelarvest tervishoiule;

9.   on veendunud, et vaesuse vähendamise strateegilised dokumendid tagavad, et vaesuse analüüs, mille põhjal need on koostatud, mõjutab tervishoiusektori töösuundi ja loob võimaluse tervishoiuplaanide ning -strateegiate ümberorienteerimiseks nendele tervishoiumeetmetele, mis kõige tõenäolisemalt vaesust vähendavad;

10.   rõhutab, et joogiveele ja toidule juurdepääs on rahva hea tervise oluline tingimus; nõuab seega tungivalt tervise transversaalset mõõdet ja elutingimuste parendamist, mis aitab kaasa elulootuse suurendamisele;

11.   kutsub arengumaid üles taastama riiklikke ja peamisi tervishoiusüsteeme ja -teenuseid ning ELi seda protsessi toetama, andes abi inimressursside, institutsionaalse suutlikkuse ja infrastruktuuride taastamiseks ning tugevdamiseks;

12.   usub, et investeeringud veevarustusse, kanalisatsiooni ja infrastruktuuri, samuti teadlikkuse tõstmine tervise, puhta vee, kanalisatsiooni ja hügieeni vahelistest seostest on kriitilise tähtsusega vee kaudu levivate haiguste (sealhulgas kopsupõletik, kõhulahtisus, malaaria) vastu võitlemisel ja tervishoiusüsteemide ellurakendamisel;

13.   nõuab, et komisjoni tegevusprogrammis sätestatud inimressursse käsitlevas dokumendis sisalduksid ka ettepanekud kiireloomulise tegevuse kohta arengumaade tervishoiutöötajate vähenemise peatamiseks, näiteks parem koolitus, paremad karjäärivõimalused, parem töötasu, maksusoodustused, turvalised töötingimused, koostöö haiguspõhiste algatustega, mestimiskokkulepped, vabatahtlik toetus ning parima tava ja tehnilise toetuse levitamine;

14.   rõhutab koordineerimise vajaduse tähtsust nii ELis kui ka ELi ja muude ülemaailmsete ning kohalike annetajate vahel, et tulemuste parandamiseks ühendada teadmised ja jagada tehnilist abi;

15.   tervitab komisjoni pühendumust tugevdada arengumaade teadusuuringute läbiviimise võimekust, kuid nõuab, et see laieneks kliinilistest uuringutest kaugemale teadusuuringute laiema kontseptsioonini, mis sisaldab kasutus- ja tervishoiusüsteemide alaseid teadusuuringuid sekkumiste efektiivsema, tõhusama ja säästvama rakendamise arendamiseks;

16.   rõhutab, et efektiivsete sekkumise, projektide ja programmide tagamiseks on vaja teadusuuringute ja nende rakendamise parimaid tavasid;

17.   märgib, et toimida tuleks sellisel viisil, et ravimeid jaotataks ja kasutataks resistentsuse piiramiseks;

18.   märgib, et malaaria-, tuberkuloosi- või retroviiruse vastase ravi katkemine Aasia tsunami katastroofi tõttu võis põhjustada palju surmajuhtumeid nimetatud katastroofipiirkonnas;

19.   tervitab Eurobaromeetri uuringutulemusi, mis näitavad ELi avalikkuse veendumust, et ELi abi võib AIDSi ja muude haiguste vastases võitluses ülimalt tõhus olla(9);

20.   rõhutab ravimitele juurdepääsu olulisust ning vajadust, et ravimitootjad teeksid oma tooted kättesaadavaks ja taskukohaseks ka vähese sissetulekuga riikides;

21.   rõhutab riigijuhtimise ja aruandekohustuse tähtsust ning kutsub komisjoni üles tagama asjassepuutuvate kogukondade ja kodanikuühiskonna tähenduslik kaasamine nimetatud protsessi, et tagada marginaliseeritud kogukondade murede ja kogemuste kajastamine tegevusraamistikes;

22.   palub komisjonil hinnata tegelikku mõju, mida avaldavad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 953/2003 võetud meetmed ning kutsub ravimitööstusi üles tegema tooted peamistele ravimitele juurdepääsu parandamise eesmärgil diferentseeritud hindadega kättesaadavaks arengumaade inimestele ning tegema ettepanekut puudujäägi ilmnemisel täiendavate meetmete võtmiseks peamistele ravimitele erilise juurdepääsu võimaldamiseks;

23.   kutsub komisjoni üles kasutama EÜ sidusrühmade foorumit süstemaatilise ja korrapärase konsultatsioonimehhanismina kodanikuühiskonnaga ning HIV/AIDSist, malaariast ja tuberkuloosist puudutatud inimestega ning arengumaadest pärit kogukonnapõhiste organisatsioonide esindajatega;

24.   meenutab komisjonile esimese etapi arstiabi tähtsust naistele ning et tervishoiupoliitikas ja sellega seotud statistikas ning teadusuuringutes tuleks suurt tähelepanu pöörata naistele, lastele ja puuetega inimestele;

25.   tervitab komisjoni poolt tema tegevusprogrammis väljendatud toetust laiaulatuslikele ja tõenditel põhinevatele ennetusprogrammidele ning õhutab komisjoni toetama HIV/AIDSi ennetusprogramme, mis hõlmavad poliitilist juhtimist, käitumuslikke muutusi toetavat haridust, kahjustuste vähendamise programme, kaupade jaotamist, vabatahtlikku nõustamist ja testimist, ohutut verega varustamist, vastuvõtlikkuse vähendamise meetmeid suurema nakkusriskiga gruppide puhul ning sotsiaal- ja käitumisalaseid teadusuuringuid;

26.   rõhutab vajadust suurendatud investeeringute järele teadus- ja arendustegevuses HIVi ennetuseks vajalikesse uutesse tehnoloogiatesse, nagu näiteks vaktsiinid ja mikrobiotsiidid ning nõuab kohandatud ja taskukohaste pediaatriliste retroviirusevastaste ainesegude väljatöötamist 2,2 miljonile HIViga elavale lapsele koos diagnostika- ja jälgimisvahenditega, mis sobivad kokku laste vajaduste ja arengumaade oludega;

27.   nõuab tundivalt, et komisjon teadvustaks, et erinevad HIV-epideemiad nõuavad erilaadset lähenemist, olgu nendeks kas riigid, kus on üldine epideemia või riigid, kus on kontsentreeritud epideemia; ja nõuab suurema tähelepanu pööramist nakatumismudelitest arusaamisele igas erinevas kontekstis ning vastavat tegutsemist;

28.   nõuab vaesuse vähendamise poliitikas ning HIV/AIDSist ja muudest haigustest mõjutatud perekondade toetamisel eakate inimeste ning orbude ja muude ohustatud laste arvesse võtmist ning nende kaasamist ja osalemist programmide kavandamises ja rakendamises;

29.   nõuab tugevamat sidet seksuaal- ja reproduktiivtervise ning HIV/AIDSi programmide vahel ning piisavaid, kättesaadavaid ja taskukohaseid HIV/AIDSi ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud tarneid, sealhulgas meeste ja naiste kondoome ning sugulisel teel nakkavate haiguste diagnostikat ja ravimeid;

30.   on väga mures teadete pärast, et mõned Aafrika riikide valitsused võtavad retroviirusevastaste ja muude ravimite pealt käibe- või impordimaksu, mille tõttu on ei saa vaesed kogukonnad kõnealuseid ravimeid endale võimaldada; nõuab tungivalt, et komisjon seda uuriks ja julgustaks valitsusi selliseid makse kaotama;

31.   nõuab, et riigid, kus levib malaaria, võtaksid kiirendatud korras kasutusele Artemisinini-põhise kombineeritud teraapia, mida peetakse kõige tõhusamaks ravimeetodiks, kutsub annetajaid Artemisinini-põhise kombineeritud teraapia kasutamist rahastama ning Artemisinini-põhiste ravimite hankimist, eelkvalifitseerimist ja tootmist toetama;

32.   kutsub tööstust üles tootma putukatõrjevahendiga töödeldud võrke, eriti kauakestvaid putukavõrke, nõuab programme putukatõrjevahendiga töödeldud võrkudega kaetuse kiireks suurendamiseks, malaarianähtude äratundmise alaseks koolituseks, seiskuva vee allikate eemaldamiseks ning esmase etapi arstiteenuste pakkujate varustamiseks ravimite ja usaldusväärsete kiirete diagnostiliste testidega ning programme riigi poolt juhitava partnerluse tugevdamiseks eesmärgiga koordineerida suurendamist ning kõrvaldadada rakendamise kitsaskohad;

33.   leiab, et leišmaniaasi diagnoosimiseks on vaja lihtsaid ja tõhusaid diagnostilisi teste, mis sobiksid nappide vahenditega riikidele, märgib, et uute raviviiside väljatöötamise alane uurimis- ja arendustegevus on alarahastatud ja et alternatiivsed ravimid on olemas, kuid nad on kallid ja neid on raske manustada; nõuab paljutõotavate ravimite nagu paromomütsiin ja miltefosiin kiiret registreerimist;

34.   võtab teadmiseks tähelepanuta jäetud haiguste ravimite alase algatuse ja troopikahaiguste alaste teadusuuringute ja koolituse eriprogrammi tegevuse aafrika trüpanosomiaasi vastase ravi väljatöötamisel ning rõhutab pakilist vajadust Nifurtimoxi ohutuse ja efektiivsuse hindamise ning uute, lihtsalt kasutatavate ja täpsete diagnostiliste testide väljatöötamise järele;

35.   nõuab suuremaid jõupingutusi Chagasi tõve ennetamiseks, kaasates sihtelanikkonda haiguse leviku tõkestamisse, milleks eraldatakse inimeste ja loomade eluruumid ja kasutatakse vektorite hävitamiseks insektitsiide;

36.   tervitab WHO ülemaailmset programmi nende piirkondade kindlakstegemiseks, kus filariaas on endeemiline ning ohustatud elanikkonnale igal aastal ühekordse ravimidoosi manustamiseks vähemalt viie aasta jooksul;

37.   on veendunud, et ohutute ja efektiivsete ravimite tarnimisest on palju kasu; et nakkuste kontrollimine või kaotamine annetatud ravimite iga-aastase või kahe aasta järel toimuva manustamise teel maksab ligikaudu 0,20 EURi ühe ravialuse inimese kohta;

38.   nõuab ÜRO aastatuhande projektis (2005) määratletud "kiirete võitude" rakendamist, sealhulgas korrapärast iga-aastast skistosomiaasi vastast ravi;

39.   palub, et EL võtaks konkreetseid meetmed vaesuse vastu võitlemiseks ning kooskõla tagamiseks oma kaubanduspoliitika, samuti arengukoostööalase ja põllumajanduspoliitika vahel eesmärgiga hoida ära mis tahes otsene või kaudne negatiivne mõju arengumaade majandusele;

40.   nõuab vaimsete ja neuroloogiliste haiguste ning häirete, eriti unipolaarse depressiooni ja epilepsia all kannatajate toetamise uut esiletoomist;

41.   usub, et tervishoiuteenused, millega on võimalik diagnoosida, hallata ja ravida selliseid haigusi nagu diabeet, päästaksid palju elusid ning vähendaksid invaliidsust ja amputeerimisi; eriti tuleb laiendada ja teha taskukohaseks juurdepääs insuliinile ja 2. tüübi ravimitele;

42.   kutsub komisjoni üles toetama programme osteetriliste fistulite ennetuseks ja raviks ning haigestunud naiste ja tüdrukute raviks;

43.   nõuab algatusi kiirendatud kohaliku juurdepääsu võimaldamiseks asjakohasele diagnostikale ning ohututele vere kogumise meetoditele, millega kaasneb koolitus ja infrastruktuur tervise võtmeparameetrite jälgimiseks ning rõhutab, et kõikide immuniseerimisprogrammide puhul on oluline tagada korduvkasutust vältiva meditsiinitehnoloogia kohustuslikkus;

44.   kutsub komisjoni üles toetama riiklike ja rahvusvaheliste tubaka piiramise programmide tugevdamist;

45.   on veendunud, et uuenduste osas ja suutlikkuse suurendamisel on võtmetähtsus avaliku ja erasektori partnerlusel, nagu näiteks malaariavastase võitluse alane partnerlus, ülemaailmne tuberkuloosiravimite arendamise liit, rahvusvaheline AIDSi vaktsiinialgatus, rahvusvaheline mikrobiotsiidide alane partnerlus, ülemaailmse vaktsiinide ja immuunsuse liidu vaktsiinifond, malaariaravimite mittetulunduslik organisatsioon, tähelepanuta jäetud haiguste ravimite alane algatus ning Ülemaailmse Tervise Instituut (Institute for One World Health) koos troopikahaiguste alaste teadusuuringute ja koolituse eriprogrammiga;

46.   avaldab kahetsust elujõuliste turgude puudusest tingitud vähese teadus- ja arendustegevuse üle peaaegu eranditult ainult arengumaade vaest elanikkonda puudutavate haiguste alal ja rõhutab, et seda olukorda tuleb rahvusvaheliste jõupingutuste abil parandada;

47.   nõuab, et seitsmendas teadusuuringute raamprogrammis viidataks konkreetselt arengumaade kodanikke mõjutavate haiguste alastele teadusuuringutele ja nähtaks selleks ette rahalised vahendid;

48.   julgustab komisjoni nüüdsest peale uurima viise konkreetsete sammude astumiseks seoses olemasolevate ja kavandatavate temaatiliste eelarveridade pandlikkusega ning menetluste lihtsustamisega, et parendada ühenduse poliitika, teenuste ja programmide sünergiat ja kooskõla võitluses kolme asjassepuutuva haiguse vastu;

49.   palub komisjonil teha koostööd WHOga, sealhulgas läbi troopikahaiguste alaste teadusuuringute ja koolituse eriprogrammi ning vaktsiinidealaste teadusuuringute algatuse, et koostada põhiline teadus- ja arendustegevuse ajakava arengumaade vajaduste ja prioriteetide sõnastamiseks;

50.   usub, et ravimite revisjon ja registreerimine peaks kuuluma haigusendeemiliste riikide prioriteetide juurde koos erimenetlustega tähelepanuta jäetud haiguste ravimite riskiastme ja saadava kasu suhte paremaks hindamiseks;

51.   nõuab arengumaades praktiseerivate meditsiinitöötajate töötingimuste parandamist, sobiva meditsiinitehnika hankimist ja tehnoloogiasiiret; nõuab Euroopa arstide arenguriikidesse ja vastupidi toimuva siirdumise alaste vahetusprogrammide arvu suurenemist;

52.   kutsub komisjoni üles toetama teadusuuringute integreeritud projekte, mis hõlmaksid tervet protsessi alates kemikaalide kindlakstegemisest kuni neist kõige efektiivsema turuletoomiseni;

53.   nõuab Euroopa ja arengumaade kliiniliste katsetuste partnerluse tegevuse laiendamist muude tähelepanuta jäetud haiguste ja kliinilise arendustöö muude faaside hõlmamiseks (faas I ja faas IV);

54.   nõuab eetiliste teadusuuringute rahvusvaheliste standardite – sellised, mis töötati välja Helsingi deklaratsiooniga – kohaldamist kõikides riikides;

55.   nõuab vaesusega seotud haiguste alast koostööd ravimitööstusega, luues nimetatud haiguste alase teadus- ja arendustegevuse kohta tehtud raamotsuse ettepanekus investeerimissoodustused, sealhulgas uuringuplaanide alane abi, tasumisest vabastamine, maksu ümberarvutused, subsiidiumid, innovatsiooniauhinnad, eelkvalifitseerimise alane abi, ettemaksuga ostulepingud ning ravimite patendiõiguste osaline üleandmine; nõuab samuti vajadustepõhist lähenemist;

56.   rõhutab, et haridus ja pereplaneerimine on sama olulised nagu tõhusate ravimitega varustamine;

57.   nõuab ravimitööstuse kohustamist või ravimitööstusele soodustuste andmist teatud kasumiprotsendi reinvesteerimiseks tähelepanuta jäetud haiguste alasesse teadus- ja arendustegevusse kas otseselt või avalike programmide kaudu;

58.   nõuab tungivalt, et WHO intellektuaalomandi, innovatsiooni- ja tervisekomisjoni kontekstis sõlmitaks uus ülemaailmne meditsiinilist teadus- ja arendustegevust käsitlev leping, mis sisaldaks teadus- ja arendustegevuse toetamise miinimumkohustusi, prioriteetide määramise mehhanisme ning kaubeldava krediidi süsteemi kaalutlust teatud projektidesse investeerimiseks;

59.   on veendunud, et kohaliku teadus- ja arendustegevuse ning tootmise suutlikkuse suurendamist tuleks tehnosiirde ja tehnoloogia jagamisega edendada arengupoliitika abil;

60.   tervitab komisjoni tegevusprogrammis väljendatud toetust WHO eelkvalifitseerimise projektile ja kutsub komisjoni üles tegema koostööd WHOga, et tugevdada ja laiendada oma pädevust projekti funktsioonide elluviimiseks;

61.   kustub komisjoni ja liikmesriike üles aktiivselt toetama Doha deklaratsiooni rakendamist ja olema vastu WTO liikmesriikide poolt võetavatele mis tahes meetmetele, mis kahjustavad intellektuaalomandi ja rahvatervise deklaratsioonis vastu võetud üksmeelseid kohustusi, seda eriti piirkondlike vabakaubanduskokkulepete raamistikus intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu "TRIPS plus" punkte puudutavate läbirääkimiste teel;

62.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Maailma Terviseorganisatsioonile ja AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1) EÜT C 87 E , 11.4.2002, lk 244.
(2) ELT C 39 E, 13.2.2004, lk 58.
(3) ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 441.
(4) Üleskutse kuulutati välja UNFPA, UNAIDSi ja Family Care Internationali kõrgetasemelisel kohtumisel New Yorgis 7. juunil 2004.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0077.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0115.
(7) WHO ja UNAIDSi 2004. aasta detsembri arenguaruanne "3 by 5" (retroviirusevastase ravi võimaldamiseks kolmele miljonile arengumaade inimesele 2005. aastaks).
(8) ELT L 135, 3.6.2003, lk 5. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1876/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 22).
(9) Eurobaromeetri eriuuring 222 suhtumise kohta arenguabisse, veebruar 2005.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika