Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2047(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0215/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0215/2005

Keskustelut :

PV 08/09/2005 - 6
PV 08/09/2005 - 11

Äänestykset :

PV 08/09/2005 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0341

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 69k
Torstai 8. syyskuuta 2005 - Strasbourg
Merkittävät ja laiminlyödyt taudit kehitysmaissa
P6_TA(2005)0341A6-0215/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma merkittävistä ja laiminlyödyistä taudeista kehitysmaissa (2005/2047(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan 27. huhtikuuta 2004 järjestämän laiminlyötyjä tauteja koskeneen kuulemisen,

–   ottaa huomioon komission 27. huhtikuuta 2005 antaman tiedonannon "HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumiseen tähtäävä ulkoisena toimena toteutettava eurooppalainen toimintaohjelma (2007-2011)" (KOM(2005)0179),

–   ottaa huomioon komission 26. lokakuuta 2004 antaman tiedonannon "HIV/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumiseen tähtäävää ulkoista toimea koskeva johdonmukainen eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2004)0726),

–   ottaa huomioon HI-viruksesta/aidsista, malariasta ja tuberkuloosista antamansa päätöslauselmat, erityisesti 4. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman tärkeimpien tartuntatautien torjuntaan tähtäävien toimien vauhdittamisesta köyhyyden torjunnassa(1),

–   ottaa huomioon 30. tammikuuta 2003 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta asetukseksi avusta köyhyyteen liittyvien sairauksien (HIV/aids, malaria ja tuberkuloosi) torjumiseksi kehitysmaissa(2),

–   ottaa huomioon tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen ja komission 3.–4. helmikuuta 2003 pitämät tupakan sääntelyä ja kehityspolitiikkaa käsitelleet korkean tason neuvottelut,

–   ottaa huomioon 4. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman terveydestä ja köyhyyden vähentämisestä kehitysmaissa(3),

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 19. helmikuuta 2004 hyväksytyn päätöslauselman köyhyyteen liittyvistä sairauksista ja lisääntymisterveydestä kehitysmaissa (AKT–EU 3640/04),

–   ottaa huomioon New Yorkin kehotuksen HI-viruksen/aidsin liittämisestä lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen(4),

–   ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tieteestä ja teknologiasta – Suuntaviivoja unionin tutkimusrahoituspolitiikalle(5),

–   ottaa huomioon Euroopan ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden kumppanuuden (EDCTP), trooppisten tautien tutkimuksen ja koulutuksen erityisohjelman (TDR), maailmanlaajuisen kumppanuuden tuberkuloosilääkityksen kehittämiseksi (TB Alliance), kansainvälisen aidsrokotealoitteen (IAVI), International Partnership for Microbicides -järjestön (IPM), Euroopan malariarokotealoitteen (EMVI), maailmanlaajuinen rokotus- ja immuunikoalition (GAVI)/rokotusrahaston, Medicines for Malaria -hankkeen (MMV), Roll Back Malaria (RBM) -kumppanuuden ja Drugs for Neglected Diseases (DNDi) -aloitteen ja muut laiminlyötyjen tautien lääketutkimukseen ja -kehitykseen liittyvät hankkeet,

–   ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tehtävistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi(6),

–   ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevän YK:n työryhmän raportin HI-viruksesta/aidsista, malariasta, tuberkuloosista ja keskeisten lääkkeiden saatavuudesta "Prescription for Healthy Development: Increasing Access to Medicines" (2005),

–   ottaa huomioon WHO:n strategisessa ja teknisessä kokouksessa Berliinissä 18.–20. huhtikuuta 2005 esittämän, lokakuussa 2004 laaditun WHO:n asiakirjan laiminlyötyjen tautien tarveperusteisesta farmaseuttisesta tutkimus- ja kehitysohjelmasta ja WHO:n asiakirjan trooppisten tautien seurannan tiivistämisestä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A6-0215/2005),

A.   katsoo, että maailman yhteenliittyminen, maailmanlaajuinen ilmaston lämpiäminen ja uudet terveysuhkat, kuten lintuinfluenssa sekä Ebola- ja Marbug-virukset, sekä tuberkuloosin kaltaisten vanhojen tartuntatautien uudelleenleviäminen, rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien lisääntynyt leviäminen kehittyneissä maissa ja monilääkeresistenssin lisääntyminen osoittavat, että kaikkia tauteja on käsiteltävä kattavasti,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni (EU) ei ymmärrä tilanteen kiireellisyyttä ja että maahanmuutto ja lisääntynyt matkustaminen lisäävät näiden tautien leviämisen riskiä,

C.   katsoo, että maailmanlaajuinen rahasto aidsia, tuberkuloosia ja malariaa varten pyrkii vähentämään tautien ja köyhyyden aiheuttamaa rasitusta ja että koordinointi hankkeiden ja toimijoiden välillä on oleellisen tärkeää, hankinnat, lääkkeiden jakelu ja arviointi sekä johdonmukaisuus kansallisiin menettelytapoihin nähden mukaan luettuina,

D.   katsoo, että HIV/aids-tapaukset lisääntyvät edelleen maailmanlaajuisesti, erityisesti naisten ja lasten keskuudessa, sillä vuonna 2004 todettiin enemmän uusia tartuntoja kuin minään aikaisempana vuonna, ja retroviruslääkkeiden hinnat ovat yhä vakavampi kansanterveysuhka(7) toissijaisten lääkkeiden ollessa jopa 12 kertaa kalliimpia kuin edullisimmat ensisijaiset geneeriset lääkkeet,

E.   ottaa huomioon, että sekä HI-virus/aids-tartuntoihin että äitiyteen ja lisääntymisterveyteen liittyviin ongelmiin on monia yhteisiä syitä, sukupuolten epätasa-arvo, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen mukaan lukien, että sukupuoliteitse tarttuvat taudit lisäävät dramaattisesti altistumista HIV-tartunnalle ja että erilliset lahjoituspolitiikat johtavat erilaisiin tuloksiin,

F.   ottaa huomioon, että ehkäisy on tehokkain tapa torjua sukupuoliteitse tarttuvia tauteja, HI-virus/aids mukaan lukien, ja että lisääntymis- ja seksuaaliterveyden sekä HI-viruksen/aidsin torjunnan välillä on selvä yhteys,

G.   katsoo, että äitiyttä ja lisääntymisterveyttä koskevalla tiedotuksella ja palveluilla on tärkeä merkitys köyhyyden vähentämisessä ja että niiden pitäisi olla olennainen osa HI-viruksen/aidsin torjuntaa,

H.   katsoo, että malarian ehkäisyyn on käytettävä hyönteismyrkyllä käsiteltyjä moskiittoverkkoja (erityisesti nuorilla lapsilla, raskaana olevilla naisilla ja HIV/aids-tartunnan saaneilla), malarianestolääkitystä raskaana olevilla naisilla ja residuaalimyrkytystä sisätiloissa,

I.   katsoo, että kolmasosa maailman väestöstä kärsii tuberkuloosista, joka vuonna 2002 aiheutti noin kaksi miljoonaa kuolemantapausta, joista monet liittyvät HI-virukseen/aidsiin; katsoo, että tätä valtavaa maailmanlaajuista vitsausta voitaisiin helpottaa uusilla diagnostisilla testeillä ja lääkkeillä,

J.   katsoo, että skistosomiaasia voidaan hoitaa pratsikvanteeli-lääkkeellä, mutta siihen liittyvä kemoterapia aiheuttaa lisätaakan terveysjärjestelmille ja lisäksi pelätään lääkkeille vastustuskykyisten parasiittien syntyä, joten on tarpeen kehittää muita tehokkaita hoitomuotoja,

K.   katsoo, että vakava viskeraali leishmaniaasi ja aids vahvistavat toinen toistaan, mutta hoitona olevalla pentavalentilla antimoonilla on vakavia sivuvaikutuksia, hoito kestää kauan ja lääkkeen teho on heikkenemässä parasiittiresistenssin vuoksi,

L.   katsoo, että ihmisiin tarttuvan afrikkalaisen trypanosomiaasin eli unitaudin diagnosointi ja hoito on vaikeaa,

M.   katsoo, että Chagasin taudin akuuttia vaihetta voidaan hoitaa vain kahdella lääkkeellä, nifurtimoksilla ja bentsnidatsolilla, eikä krooniseen vaiheeseen ole hoitoa lainkaan,

N.   katsoo, että denguekuumeesta aiheutuu terveysongelmia maailmanlaajuisesti ja Aedes Albopictus -moskiittoa, denguekuumeen toissijaista välittäjää Aasiassa, esiintyy nyt myös Euroopassa ja muilla alueilla kansainvälisen käytettyjen renkaiden kaupan myötä; toteaa, että tautiin ei ole erityistä hoitoa, mutta että tartunnanlevittäjien yhteisessä valvonnassa on edistytty, kun sitä vastoin rokotteiden kehittäminen on hidasta,

O.   katsoo, että uusi terveysuhka on Burulin haavauma, jota voidaan hoitaa vain poistamalla kudosvaurioita tai pysyvän vammautumisen aiheuttava haavauma kirurgisesti,

P.   katsoo, että mielisairauksien ja epilepsian taakka on kasvamassa, eikä siihen ole kiinnitetty huomiota,

Q.   ottaa huomioon, että terveydenhuoltohenkilöstöstä on suuri pula monilla alueilla kehitysmaissa ja että maahanmuuttoa tapahtuu sekä köyhimmiltä alueilta pois että niiden sisällä,

R.   ottaa huomioon, että lääkintävälineiden uudelleenkäyttö johti arviolta noin 260 000 uuteen HIV-/aids-tapaukseen, 2 miljoonaan hepatiitti C -tartuntaan ja 21 miljoonaan hepatiitti B -tartuntaan vuonna 2000,

S.   ottaa huomioon, että tupakointi aiheuttaa maailmassa vuosittain viisi miljoonaa kuolemantapausta, että tämä luku saattaa kaksinkertaistua vuoteen 2020 mennessä ja että suurin osa niistä tapahtuu kehitysmaissa,

T.   katsoo, että köyhyyteen liittyvien sairauksien kansainvälistä ja alueellista lääketutkimusta vaivaa krooninen investointipula,

U.   ottaa huomioon, että arvioiden mukaan alle kymmenen prosenttia maailman biolääketieteelliseen tutkimukseen tarkoitetuista määrärahoista kohdennetaan sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka aiheuttavat 90 prosenttia maailman taudeista, ja että kaikista laiminlyötyjen tautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden vuosina 1999–2000 toteutetuista tutkimus- ja kehityshankkeista 18 hanketta oli edennyt kliiniseen kehitysvaiheeseen, kun muiden tautien hoitoon tarkoitettujen valmisteiden määrä oli 2 100, ja että laiminlyötyjen tautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kliininen kehittäminen kestää keskimäärin noin kolme ja puoli vuotta kauemmin,

V.   toteaa, että vaikka tieteessä on edistytty niin, että mm. malarian, leishmaniaasin ja unitaudin aiheuttavien parasiittien genomit on kartoitettu, tätä edistymistä ei kuitenkaan hyödynnetä uusien tuotteiden valmistamiseksi,

W.   ottaa huomioon, että WHO:n esikarsintahanke on tärkeä verkosto uusien keskeisten lääkkeiden arviointiin ja hankintaan,

X.   ottaa huomioon, että arvioiden mukaan puolitoista miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain tauteihin, jotka olisivat ehkäistävissä rokotuksin,

Y.   toteaa, että vain yksi ainoa lääkealan yritys on rekisteröinyt alennettuun hintaan saatavia lääkkeitä tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä 26. toukokuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 953/2003(8) mukaisesti; toteaa lisäksi, että nykyisin tarvittavia lääkkeitä, joita on saatavilla vain korkeaan hintaan, ei ole sisällytetty tähän luetteloon,

Z.   katsoo, että kaikkien Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenmaiden olisi pitänyt sisällyttää teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat (TRIPS) kansalliseen lainsäädäntöönsä ja että tämä koskee erityisesti geneeristen lääkkeiden tuottajamaita,

1.   pitää myönteisenä edellä mainittuja komission tiedonantoja, mutta toivoo lähestymistapaa laajennettavan muihin laiminlyötyihin tauteihin; korostaa, että kaikkia komission toimia voidaan soveltaa muihin tauteihin HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin lisäksi;

2.   vaatii komissiota muuntamaan uuden HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaohjelman poliittiset ehdotukset käytännön toimiksi varmistamalla ohjelmaa koskevat asianmukaiset päätökset ja riittävät määrärahat;

3.   korostaa, että on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioilta ja EU:n ulkoisiin toimiin ja kehitysyhteistyöapuun saadaan lisää ja riittävästi rahoitusvaroja, koska yksin HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin rahoitusvajeen arvioidaan olevan jopa 11 500 000 000 EUR vuonna 2007;

4.   kehottaa komissiota käsittelemään HI-virusta/aidsia, tuberkuloosia, malariaa ja muita tauteja monialaisina kysymyksinä uusien rahoitusnäkymien ulkoisen avun välineissä;

5.   kannattaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamista (KOM(2005)0108), jotta eri syistä johtuviin hätätilanteisiin voidaan reagoida yhdessä tehokkaasti ja koordinoidusti;

6.   muistuttaa, että terveydenhuoltopalvelut heikkenivät AKT-maissa merkittävästi 1990-luvulla, erityisesti makrotaloudellisten uudistusten painottamisen vuoksi, koska niistä aiheutui sosiaalialan, kuten terveydenhuollon, määrärahojen rajuja vähennyksiä;

7.   muistuttaa myös, että velan maksu- ja hoitokulut vievät vuosittain lähes 40 prosenttia vähiten kehittyneiden maiden bruttokansantuotteesta ja että koulutukseen ja terveydenhuoltoon tarkoitetut määrärahat jäävät sen vuoksi naurettavan pieniksi;

8.   kehottaa AKT-maita noudattamaan Euroopan parlamentin asettamaa terveysmenojen 20 prosentin tavoitetta;

9.   uskoo, että köyhyyden vähentämistä koskevissa strategia-asiakirjoissa on varmistettava, että niiden tietoperustana olevat köyhyysanalyysit vaikuttavat terveydenhoitoalan painopisteisiin ja antavat tilaisuuden suunnata terveydenhoitosuunnitelmat ja -strategiat uudelleen niihin toimiin, joilla todennäköisimmin on vaikutusta köyhyyteen;

10.   painottaa, että puhtaan juomaveden ja elintarvikkeiden saanti on ehdoton edellytys väestön hyvälle terveydelle; vaatii siksi ottamaan huomioon terveyteen vaikuttavat eri tekijät ja parantamaan elinoloja, koska ne pidentävät osaltaan keskimääräistä elinikää;

11.   toivoo kehitysmaiden vahvistavan julkisia perusterveydenhoitojärjestelmiä ja -palveluja ja EU:n tukevan tätä prosessia hätäavulla ja lujittamalla inhimillisiä ja institutionaalisia voimavaroja sekä infrastruktuuria;

12.   uskoo, että vesihuoltoon, viemäröintiin ja infrastruktuuriin panostaminen sekä lisääntynyt tietoisuus terveydenhuollon, puhtaan veden, viemäröinnin ja puhtauden välisistä yhteyksistä ovat ratkaisevan tärkeitä vedestä aiheutuvien tautien (keuhkokuume, ripuli ja malaria mukaan lukien) torjumiseksi ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämiseksi;

13.   pyytää sisällyttämään komission toimintaohjelman mukaiseen inhimillisiä voimavaroja koskevaan asiakirjaan ehdotuksia kiireellisistä toimista, joilla ehkäistään terveydenhuoltohenkilöstön katoa kehitysmaista; näihin toimiin sisältyy muun muassa parempi koulutus, mahdollisuus uralla etenemiseen, palkkaus ja muut kannusteet, turvalliset työolot, yhteistyö tiettyjä tauteja koskevien erityisaloitteiden kanssa, kumppanuusjärjestelyt, vapaaehtoinen tuki sekä parhaiden käytäntöjen levittäminen ja tekninen tuki;

14.   korostaa tarvetta koordinointiin EU:n sisällä sekä EU:n ja muiden maailmanlaajuisten tai paikallisten avunantajien kesken asiantuntemuksen yhdistämiseksi ja teknisen avun jakamiseksi tulosten parantamiseksi;

15.   pitää myönteisenä komission sitoutumista kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistamiseen, mutta kehottaa ulottamaan sen kliinisiä testejä pitemmälle laajemmaksi tutkimushankkeeksi, johon sisältyy toiminta- ja terveydenhuoltojärjestelmiä koskevaa tutkimusta, joka on tärkeää toimien täytäntöönpanemiseksi tehokkaasti ja kestävällä tavalla;

16.   painottaa, että tieteellisessä tutkimuksessa ja täytäntöönpanossa tarvitaan parhaita käytäntöjä tukitoimien, hankkeiden ja ohjelmien tuloksellisuuden varmistamiseksi;

17.   toteaa, että lääkkeiden jaossa ja käytössä on noudatettava varovaisuutta, jotta ehkäistään resistenssin syntymistä;

18.   panee merkille, että malaria-, tuberkuloosi- tai retroviruslääkityksen keskeyttäminen Aasiassa voisi tsunamin johdosta johtaa siellä monen kuolemaan;

19.   on tyytyväinen Eurobarometrin tuloksiin, joiden mukaan suuri yleisö EU:ssa uskoo EU:n kehitysavun olevan tehokas keino taistelussa aidsia ja muita sairauksia vastaan(9);

20.   korostaa lääkkeiden saannin kiireellisyyttä ja sitä, että lääkevalmistajien on nopeasti annettava kohtuuhintaisia lääkkeitä tarjolle matalan tulotason maissa;

21.   painottaa kansallisen johtajuuden ja vastuullisuuden merkitystä ja kehottaa komissiota varmistamaan, että kyseiset yhteisöt ja kansalaisyhteiskunta otetaan mielekkäällä tavalla mukaan tähän prosessiin, jotta varmistetaan, että toimintakehys heijastaa marginaaliryhmien huolia ja kokemuksia;

22.   kehottaa komissiota arvioimaan asetuksen (EY) N:o 953/2003 mukaisesti täytäntöönpantujen toimien ja lääketeollisuuden eriytettyyn hintaan tarjoamien tuotteiden todellista vaikutusta keskeisten lääkkeiden saannin paranemiseen kehitysmaiden väestön keskuudessa sekä, mikäli puutteita havaitaan, ehdottamaan täydentäviä toimia, joilla voidaan konkreettisesti parantaa keskeisten lääkkeiden saatavuutta;

23.   kehottaa komissiota käyttämään EY:n sidosryhmäfoorumia (Stakeholder Forum) järjestelmällisenä ja säännöllisesti toimivana kansalaisyhteiskunnan, HI-virusta/aidsia, malariaa ja tuberkuloosia sairastavien henkilöiden sekä yhteiskunnallisten järjestöjen edustajien kuulemisen välineenä kehitysmaissa;

24.   muistuttaa komissiota naisten merkityksestä perusterveydenhoidossa ja siitä, että naisten, lasten ja vammaisten asia on valtavirtaistettava terveyspolitiikkoihin ja niihin liittyviin tilastoihin ja tutkimuksiin;

25.   pitää myönteisenä, että komissio toimintaohjelmassaan tukee monipuolisia ja empiirisiä ennaltaehkäisyohjelmia, ja kehottaa komissiota tukemaan HI-viruksen/aidsin ehkäisyohjelmia, jotka sisältävät seuraavat kohdat: poliittinen johtajuus, koulutus käyttäytymisen muuttamiseksi, ohjelmat haittojen vähentämiseksi, perushyödykkeiden jakelu, vapaaehtoinen neuvonta ja testaus, turvalliset veritoimitukset, toimet riskialttiiden väestöryhmien haavoittuvuuden vähentämiseksi sekä yhteiskunnallinen tutkimus ja käyttäytymisen tutkimus;

26.   painottaa tarvetta panostaa enemmän HIV-tartuntojen ehkäisyyn tarkoitettujen uusien tekniikoiden, kuten rokotteiden ja mikrobisidien, tutkimiseen ja kehittämiseen ja kehottaa kehittämään asianmukaisia ja kohtuuhintaisia pediatrisia antiretrovirusmenetelmiä niille 2,2 miljoonalle lapselle, joilla on HIV-tartunta, sekä heidän tarpeisiinsa ja kehitysmaiden oloihin soveltuvia diagnoosi- ja seurantamenetelmiä;

27.   kehottaa komissiota tunnustamaan, että erilaiset HIV-epidemiat vaativat erilaista menettelyä, olipa sitten kysymys maista, joissa epidemia on yleisesti levinnyt, tai maista, joissa epidemia on keskittynyt; katsoo, että on kiinnitettävä enemmän huomiota tartunnan leviämistapoihin kussakin tilanteessa ja toimittava näiden tietojen mukaisesti;

28.   kehottaa ottamaan vanhukset sekä orvot ja muut hädänalaiset lapset huomioon politiikoissa, jotka koskevat köyhyyden vähentämistä ja HI-viruksesta/aidsista ja muista taudeista kärsivien perheiden tukea, sekä ottamaan heidät mukaan ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

29.   kehottaa liittämään tiiviimmin yhteen lisääntymis- ja seksuaaliterveyden ja HI-virus-/aids-ohjelmat sekä HIVin/aidsin ehkäisyyn ja lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen liittyvien asianmukaisten, saatavilla olevien ja kohtuuhintaisten tuotteiden toimituksen, miehille ja naisille tarkoitetut kondomit sekä sukupuoliteitse tarttuvien tautien diagnosointiin tarkoitetut menetelmät ja niiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet mukaan lukien;

30.   on hyvin huolestunut tiedoista, joiden mukaan jotkin Afrikan hallitukset perivät myynti- tai tuontiveroa antiretroviruslääkkeistä ja muista lääkkeistä, minkä johdosta lääkkeistä tulee liian kalliita köyhille väestöryhmille; kehottaa komissiota tutkimaan tämän asian ja kannustamaan hallituksia poistamaan tällaiset verot;

31.   kehottaa maita, joissa esiintyy malariaa, sitoutumaan tehokkaimmaksi todetun artemisiinipohjaisen yhdistelmähoidon (ACT) käyttöönottoon ja nopeuttamaan sitä, ja kehottaa avunantajia rahoittamaan ACT-hoitoja ja tukemaan artemisiinipohjaisten lääkkeiden hankintaa, esikarsintaa ja valmistusta;

32.   kehottaa teollisuutta valmistamaan hyönteismyrkyillä käsiteltyjä verkkoja, erityisesti pitkävaikutteisilla hyönteismyrkyillä kyllästettyjä verkkoja; kehottaa laatimaan ohjelmia, joilla nopeutetaan hyönteismyrkyillä käsiteltyjen verkkojen levittämistä laajemmalle alueelle, joissa annetaan koulutusta malarian oireiden tunnistamisessa, poistetaan seisovan veden lähteitä ja annetaan perusterveydenhoitoyksiköille lääkkeitä ja luotettavia pikadiagnosointitestejä ja joissa vahvistetaan yksittäisten maiden johtamia kumppanuuksia näiden toimien koordinoimiseksi ja täytäntöönpanon pullonkaulojen eliminoimiseksi;

33.   katsoo, että leishmaniaasia varten on tarpeen kehittää tehokkaat ja yksinkertaiset diagnostiset testit, jotka sopivat resurssiköyhien maiden oloihin; panee merkille, että uusien hoitomuotojen T&K-toimilla ei ole riittävää rahoitusta ja että vaihtoehtoisia lääkkeitä on olemassa, mutta ne ovat kalliita ja vaikeasti annettavia; toivoo lupaavien lääkkeiden, kuten paromomysiinin ja miltefosiinin, nopeaa rekisteröimistä;

34.   panee merkille DNDi- ja TDR- aloitteessa tehdyn työn unitaudin hoidon löytämiseksi ja korostaa tarvetta arvioida nopeasti nifurtimoksin turvallisuus ja teho sekä kehittää uusia, helppokäyttöisiä ja varmoja diagnostisia testejä;

35.   toivoo Chagasin taudin ennaltaehkäisytoimien lisäämistä ottamalla kohdeväestö mukaan tartuntojen vähentämiseen erottamalla eläinten ja ihmisten asuintilat ja myrkyttämällä taudinvälittäjiä;

36.   on tyytyväinen WHO:n maailmanlaajuiseen ohjelmaan, jossa selvitetään seudut, joilla lymfaattinen filariaasi on endeeminen, ja hoidetaan riskialtis väestö vähintään viiden vuoden ajan annettavalla vuotuisella lääkeannoksella;

37.   uskoo, että turvallisista ja tehokkaista lääkkeistä saadaan suuri hyöty ja että tartuntojen vähentäminen tai estäminen vuosittain tai kahden vuoden välein annettavilla lahjoituslääkkeillä maksaa noin 0,20 EUR hoidettua henkilöä kohti;

38.   toivoo, että YK:n vuoden 2005 vuosituhathankkeessa yksilöidyt "nopeat toimet" (Quick Wins) pannaan täytäntöön, mukaan lukien säännöllisesti vuosittain tehtävä madotus;

39.   kehottaa EU:ta ryhtymään konkreettisiin toimiin köyhyyden vähentämiseksi ja pyrkimään takaamaan kauppa-, kehitysyhteistyö- ja maatalouspolitiikkansa johdonmukaisuuden kaikkien välittömien tai välillisten kehitysmaiden talouteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi ennalta;

40.   toivoo uudenlaista painotusta mielenterveydellisiin ja neurologisiin häiriöihin, erityisesti unipolaariin masennukseen ja epilepsiaan, kohdistuvaan tukeen;

41.   uskoo, että terveydenhuoltojärjestelmät, jotka pystyvät diagnosoimaan, käsittelemään ja hoitamaan muun muassa diabeteksen kaltaisia sairauksia, voisivat pelastaa monen ihmisen hengen ja vähentää vammautumista ja amputaatioita; katsoo, että erityisesti insuliinin ja 2-tyypin diabeteksen hoitoon tarvittavien lääkkeiden saatavuutta on lisättävä ja niistä on tehtävä kohtuuhintaisia;

42.   kehottaa komissiota tukemaan ohjelmia fistelien (obstetric fistula) ehkäisemiseksi ja parantamiseksi ja huolehtimaan tästä sairaudesta kärsivistä naisista ja tytöistä;

43.   kehottaa tekemään aloitteita, joiden avulla saadaan nopeammin käyttöön paikallisia asianmukaisia diagnosointikeinoja ja turvallisia verenhankintamenetelmiä, ja yhdistämään niihin koulutuksen ja infrastruktuurin terveyteen vaikuttavien avaintekijöiden seuraamiseksi, ja painottaa, että on tärkeää varmistaa, että kaikissa immunisaatio-ohjelmissa edellytetään sellaisen lääketieteellisen tekniikan käyttöä, jota ei voida käyttää uudelleen;

44.   pyytää komissiota tukemaan kansallisia ja kansainvälisiä toimenpideohjelmia tupakoinnin vähentämiseksi;

45.   uskoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, kuten Roll Back Malaria -kumppanuus, TB Alliance, IAVI, IPM, maailmanlaajuinen rokotus- ja immuunikoalitio (GAVI), MMV, DNDi ja Institute for One World Health yhdessä TDR:n kanssa, ovat avain innovaatioon ja valmiuksien kehittämiseen;

46.   on pahoillaan siitä, että lähes yksinomaan kehitysmaiden köyhiä ihmisiä koskevien tautien T&K-toiminta on riittämätöntä, koska markkinat eivät ole kannattavat, ja korostaa, että tilanne on korjattava kansainvälisin toimin;

47.   toivoo, että seitsemänteen puiteohjelmaan sisällytetään erityisviittaus ja -rahoitus kehitysmaiden kansalaisia koskevien sairauksien tutkimukseen;

48.   kannustaa komissiota tutkimaan välittömästi mahdollisuudet panna täytäntöön konkreettisia toimia, joilla voidaan lisätä nykyisten ja tulevien aihepiirikohtaisten budjettikohtien joustavuutta ja yksinkertaistaa menetelmiä, jotta voidaan lisätä synergiaa ja sovittaa paremmin yhteen näiden kolmen taudin torjumiseen tähtäävät yhteisön politiikat, palvelut ja ohjelmat;

49.   kehottaa komissiota, muun muassa TDR:n ja rokotetutkimusta koskevan aloitteen avulla, laatimaan WHO:n kanssa keskeisten T&K-toimien suunnitelman, jossa määritetään kehitysmaiden tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet;

50.   katsoo, että lääkkeiden arvioinnin ja rekisteröinnin olisi oltava yksi ensisijaisista tavoitteista maissa, joissa taudit ovat yleisiä, ja että olisi kehitettävä erityismenetelmiä laiminlyötyjen tautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden riski-hyötysuhteen arvioimiseksi;

51.   kehottaa parantamaan kehitysmaissa työskentelevän terveydenhuoltohenkilöstön työskentelyoloja sekä huolehtimaan siitä, että käytettävissä on asianmukaisia laitteita, ja siirtämään tarvittavaa tekniikkaa; kehottaa lisäämään lääkärivaihtoa Euroopasta kehitysmaihin ja päinvastoin;

52.   kehottaa komissiota tukemaan integroituja tutkimushankkeita, jotka kattavat kaiken aina kemikaalien tunnistamisprosessista siihen, että markkinoille saadaan tehokkain tuote;

53.   kehottaa laajentamaan EDCTP:n toimia niin, että niihin sisältyvät muut laiminlyödyt taudit ja kliinisen kehityksen muut vaiheet (Vaiheet I ja IV);

54.   vaatii soveltamaan eettistä tutkimusta koskevia, Helsingin julistuksessa vahvistettujen normien kaltaisia kansainvälisiä normeja kaikissa maissa;

55.   toivoo yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa köyhyyteen liittyvissä taudeissa näitä tauteja koskevalla uudella T&K-puite-ehdotuksella, joka sisältää investointikannustimia, kuten tutkimussuunnitelmaa koskeva apu, palkkioista luopuminen, verohyvitykset, tuet, innovaatiopalkinnot, esikarsinnan tuki, ennakkohankintasitoumukset ja lääkkeiden patenttioikeuksien osittainen siirto; pyytää myös "tarvelähtöisen lähestymistavan" noudattamista;

56.   painottaa, että koulutus ja perhesuunnittelu ovat yhtä tärkeitä kuin tehokkaiden lääkkeiden toimittaminen;

57.   toivoo, että lääketeollisuus velvoitetaan tai sitä kannustetaan investoimaan prosenttiosuus voitoista laiminlyötyjen tautien tutkimukseen ja kehitykseen joko suoraan tai julkisten ohjelmien kautta;

58.   esittää teollis- ja tekijänoikeuksia, innovaatiota ja terveysasioita käsittelevässä WHO:n komiteassa uutta maailmanlaajuista lääketieteellistä T&K-yleissopimusta, joka sisältää T&K:n tukemisen vähimmäisvaatimukset, priorisointimekanismit ja tiettyjen hankkeiden investointeihin kaupattavissa olevien luottojen järjestelmän harkinnan;

59.   uskoo, että paikallisen T&K-toiminnan ja tuotantokapasiteetin kehittämistä teknologian siirron ja jakamisen avulla olisi edistettävä kehitysyhteistyöpolitiikoissa;

60.   pitää myönteisenä, että komissio tukee toimintaohjelmassaan WHO:n esikarsintahanketta, ja kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä WHO:n kanssa sen kapasiteetin lisäämiseksi ja vahvistamiseksi, niin että hankkeeseen sisältyvät tehtävät saadaan suoritettua;

61.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti Dohan julistuksen täytäntöönpanoa ja vastustamaan sitä, että WTO:n jäsenmaat kyseenalaistavat teollis- ja tekijänoikeuksia ja kansanterveyttä koskevassa julistuksessa yksimielisesti hyväksytyt sitoumukset, erityisesti neuvottelemalla TRIPS plus -lausekkeista alueellisten vapaakauppasopimusten yhteydessä;

62.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Maailman terveysjärjestölle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1) EYVL C 87 E, 11.4.2002, s. 244.
(2) EUVL C 39 E, 13.2.2004, s. 58.
(3) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 441.
(4) Kehotus julkistettiin UNFPA:n, UNAIDS:in ja Family Care International -järjestön järjestämässä korkean tason kokouksessa New Yorkissa 7. kesäkuuta 2004.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0077.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0115.
(7) WHO:n ja UNAIDSin "3 by 5"-edistymisraportti, joulukuu 2004.
(8) EUVL L 135, 3.6.2003, s. 5, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1876/2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 22).
(9) Erityiseurobarometri nro 222, Attitudes towards Development Aid, helmikuu 2005.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö