Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0309/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0309/2005

Συζήτηση :

PV 26/10/2005 - 2

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0409

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 392kWORD 93k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2006 (Τμήμα ΙΙΙ)
P6_TA(2005)0409A6-0309/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III - Επιτροπή (C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2005 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εντολή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2006 πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου(5),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2005 (COM(2005)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 15 Ιουλίου 2005 (C6-0299/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0309/2005),

Γενικές σκέψεις και προτεραιότητες

1.   επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να υλοποιήσει τους βασικούς πολιτικούς στόχους για το 2006 και να τους γεφυρώσει κατά τρόπο αξιόπιστο με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για τις γενικευμένες περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου, στις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης·

2.   αποφασίζει να αυξήσει τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού ιδίως για τη στρατηγική της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ για την πολιτική πληροφόρησης και για τις εξωτερικές δράσεις, προκειμένου να διαφυλάξει σημαντικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό 2006, οι οποίες θα έχουν καθοριστική σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεργασθεί πλήρως με το Κοινοβούλιο για να επιτευχθεί ικανοποιητική λύση, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των μέτρων που προβλέπονται εντός του πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999·

3.   έχει την ίδια άποψη όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και θεωρεί ανεπαρκές το επίπεδο των 111,4 δισεκατομμύρια ευρώ (1,01% του ΑΕΠ) που ενέκρινε το Συμβούλιο για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που έχουν ήδη συμφωνηθεί καθώς και για τις απαιτούμενες νέες δράσεις· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τις πληρωμές σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό στο επίπεδο των 115,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,04 % του ΑΕΠ)· υπογραμμίζει ότι τούτο εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τη δημοσιονομική λιτότητα την οποία επιβάλλουν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη·

4.   επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές δράσεις προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, και πρώτα απ' όλα στη βελτίωση της ατζέντας της Λισαβόνας, επικεντρώνοντας την προσοχή στην απασχόληση, την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· δηλώνει ότι η συμμετοχή των νέων είναι κρίσιμη για οιαδήποτε ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική και συμμερίζεται τις πολιτικές φιλοδοξίες του Συμβουλίου για ένα Σύμφωνο για τη Νεολαία· διαφωνεί πλήρως με τις περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα αυτό και αποφασίζει να επιταχύνει την επικέντρωση της προσοχής στην ατζέντα της Λισαβόνας, περιλαμβανομένης της αύξησης των κονδυλίων που εγκρίνονται με συναπόφαση για τα προγράμματα Socrates και Νεολαία, Έρευνα, Life και Ευφυής Ενέργεια· ζητεί από το Συμβούλιο να συμφωνήσει για την ενίσχυση αυτών των προτεραιοτήτων, όπως συνέβη στο τέλος της τελευταίας περιόδου προγραμματισμού·

Κατηγορία 1

5.   εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των μερικών ανώτατων ορίων της κατηγορίας 1 προκειμένου να καταστούν δυνατά τα συμφωνηθέντα μέτρα διαφοροποίησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ζήτημα επί του οποίου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν κατά τη συνδιαλλαγή της 15ης Ιουλίου 2005·

6.   υπενθυμίζει την άποψή του, ότι τα ποσά που προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό πρέπει να θεωρούνται τα ελάχιστα απαραίτητα και αποφασίζει επομένως να απορρίψει τις περικοπές του Συμβουλίου· πιστεύει ότι αυτές οι πιστώσεις είναι αναγκαίες και ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως τα εν εξελίξει μεταρρυθμιστικά μέτρα στον τομέα αυτό·

7.   υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας και ανανέωσης εντός της αναμορφωμένης γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της κατάρτισης και των μέτρων για νέους αγρότες·

8.   επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στη χρήση των ποσών στην υποκατηγορία 1β (ανάπτυξη της υπαίθρου) και ιδίως στα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών, καθώς και στα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της απερήμωσης και της καταστροφής αγροτικών εκτάσεων και φυσικών οικοτόπων από πυρκαγιές, τα οποία δυστυχώς έχουν αναδειχθεί σε μείζονα πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα παρελθόντα έτη· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επισκόπηση της χρήσης των κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει εξάλλου τη σημασία της βοήθειας και της αλληλεγγύης στην κατηγορία 1, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης τροφίμων που προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης, σε ορισμένους οργανισμούς, με προορισμό να διανεμηθούν στις πλέον μειονεκτούσες ομάδες της Κοινότητας·

Κατηγορία 2

9.   σημειώνει τις πρόσφατες προβλέψεις πληρωμών για διαρθρωτικές δράσεις και τις πληροφορίες από την Επιτροπή σύμφωνα με την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε στη διαδικασία του 2005· σημειώνει επίσης το μεγάλο χάσμα μεταξύ των προβλέψεων πληρωμών των κρατών μελών και του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) της Επιτροπής· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών στο επίπεδο των 39,2 δισεκατομμυρίων ευρώ· εκφράζει ταυτόχρονα την ανησυχία του για τα γενικά ποσοστά εκτέλεσης που παρατηρήθηκαν στις περισσότερες χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην Κοινότητα και κατά συνέπεια επιθυμεί να διερευνήσει μήπως θα ήταν απαραίτητο να βρεθεί μια λύση που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ της ισχύουσας περιόδου προγραμματισμού και της επόμενης, ούτως ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν θα διακυβευθούν·

10.   επιμένει το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία να συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη αλλά υπενθυμίζει ότι το προς αναδιανομή ποσό από τα "καινοτόμα μέτρα" είχε συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, παρουσία της Επιτροπής, κατά τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό της 25ης Νοεμβρίου 2004· αποφασίζει επομένως να επαναφέρει αυτό το επίπεδο και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει λύση εντός του πλαισίου όλων των μέσων που προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, για να διευθετηθεί η χρηματοδότηση των υπολοίπων 12 εκατομμυρίων ευρώ για το PEACE·

Κατηγορία 3

11.   απορρίπτει τη στάση του Συμβουλίου να περικόπτει αδιακρίτως τις πιστώσεις, στάση που αντιβαίνει στην προώθηση των πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικότερα στην ανάγκη να συνδυασθούν οι φιλοδοξίες για την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας με κάτι περισσότερο απ" ό,τι διατέθηκε ήδη το 2005·

12.   θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2006 αποτελεί γέφυρα προς μια νέα περίοδο προγραμματισμού και πρέπει επομένως να αντανακλά τον μεταβατικό χαρακτήρα του και να επισπεύσει την προβλεπόμενη υψηλότερη χρηματοδότηση από το 2007 και εξής για τους βασικούς τομείς πολιτικής· αποφασίζει επομένως να ενισχύσει τη δέσμη σημαντικών θέσεων του προϋπολογισμού όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία, τις ΜΜΕ, την ανταγωνιστικότητα, τα προγράμματα Socrates, Νεολαία, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, Life, Ευφυής ενέργεια και Leonardo Da Vinci· προτίθεται, επιπλέον, να συμφωνήσει με το Συμβούλιο σχετικά με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου και τον καθορισμό μακροπρόθεσμων συνθηκών, με τη χρήση διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 και ιδίως των άρθρων της 33 και 34, ή με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 272 της Συνθήκης ΕΚ·

13.   επιθυμεί να εστιασθεί περισσότερο το ενδιαφέρον στην απλοποίηση των διαδικασιών στο επίπεδο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των ατόμων και των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση· εγκρίνει επομένως δέσμη τροπολογιών απλοποίησης που συμβαδίζουν με τις εργασίες που επιτελούνται επί του παρόντος για προσαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού αλλά ζητεί ταχύτερο ρυθμό προόδου, με την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών·

14.   θεωρεί ότι τα ποσά που προβλέπονται για την πολιτική πληροφόρησης της ΕΕ είναι ανεπαρκή και αποφασίζει να τα αυξήσει· τονίζει ότι επείγει να υποβάλει η Επιτροπή τη Λευκή Βίβλο της για την πολιτική πληροφόρησης· αποφασίζει εν τω μεταξύ να εγγράψει μέρος των πιστώσεων στο αποθεματικό·

15.   επιδοκιμάζει πλήρως τη σπουδαιότητα και τις φιλοδοξίες της νέας δράσης για την "Κινητικότητα των εργαζομένων", που προτάθηκε ως πρότυπο έργο· προτείνει, πάντως, αυτή η δράση να χρηματοδοτηθεί ως ειδική ετήσια εκδήλωση στο πλαίσιο των προνομίων της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο· υπενθυμίζει ταυτόχρονα στην Επιτροπή να εκτελεί αποτελεσματικά όλα τα πρότυπα έργα που προωθήθηκαν από το Κοινοβούλιο·

16.   αναμένει ότι τα ποσά που διατέθηκαν για το Ευρωπαϊκό Έτος κινητικότητας των εργαζομένων θα δαπανηθούν σε αποκεντρωμένες εκστρατείες κοντά στους πολίτες και ότι η ορατότητα και οι υπηρεσίες των υφισταμένων εργαλείων, όπως το EURES και το EUROPASS, θα επεκταθούν, και η κάλυψή τους θα αυξηθεί ώστε να συμπεριληφθούν μετανάστες από τρίτες χώρες, εφόσον, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, θα απαιτηθούν πιο αειφόρες ροές μετανάστευσης ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ·

17.   υπογραμμίζει τη σημασία των ζητημάτων προστασίας των δεδομένων που υπάγονται στον τρίτο πυλώνα και υποστηρίζει την επισημοποίηση ειδικής διάρθρωσης στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών και άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Κατηγορία 4

18.   εκφράζει την απόλυτη πεποίθησή του ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται νέες ευθύνες και συσσωρεύονται από πενταετίας χωρίς καμία παράλληλη προσαρμογή των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει επ' αυτού τις αναλήψεις υποχρεώσεων για χρηματοδότηση στο Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τις αυξανόμενες φιλοδοξίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και, πιο πρόσφατα, την υπόσχεση αλληλεγγύης προς τα θύματα της καταστροφής που προκάλεσε το τσουνάμι·

19.   δηλώνει με αποφασιστικότητα ότι το Συμβούλιο πρέπει να συνετισθεί και να συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες χωρίς να διακυβεύει σημαντικές εν εξελίξει δράσεις· αποφασίζει επομένως να απορρίψει τις περικοπές του Συμβουλίου στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα προγράμματα γεωγραφικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τις γειτονικές σχέσεις, και τις σημαντικές δράσεις για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας· αποφασίζει να εγγράψει πιστώσεις σε ύψος που να διασφαλίζει αυτές τις πολιτικές και ταυτόχρονα να αφήνει περιθώρια για νέες πολιτικές· αποφασίζει για τους ανωτέρω λόγους να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα ανασυγκρότησης στο Ιράκ, καθώς και στις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι και να στηρίξει τα κράτη μέλη του πρωτοκόλλου της ζάχαρης, εκτός του υφισταμένου περιθωρίου· καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια χρηματοδοτική λύση στο πλαίσιο όλων των μέσων που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, ιδίως δε στα άρθρα της 19 και 24, ή μέσω των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης·

20.   επιμένει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και αποφασίζει να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ξεχωριστό νομικό μέσο σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· τονίζει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον καθορισμό προτεραιοτήτων για εκτέλεση των νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 (ρυθμίσεις επιτροπολογίας) πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά·

21.   υπενθυμίζει τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ(6), και το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ -Πλαίσιο δέσμευσης"(7), στο οποίο ζητείται να ανατεθεί στον ΟΗΕ η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων για την ανοικοδόμηση του Ιράκ· επικρίνει την Επιτροπή διότι δέχτηκε να ανατεθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα η διαχείριση σημαντικού μέρους της κοινοτικής συμβολής· επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που διατέθηκαν από τους προϋπολογισμούς του 2004 και του 2005 απορροφήθηκαν σε μικρό μόνο ποσοστό από την Τράπεζα, και στη βάση αυτή φρονεί ότι δεν θα απαιτηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση από την Τράπεζα το 2006· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η Παγκόσμια Τράπεζα βασίζεται στις Ιρακινές Αρχές για την εκτέλεση των προγραμμάτων της· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ασθενή διοικητική διάρθρωση και τα επανειλημμένα κρούσματα διαφθοράς στο Ιράκ· ζητεί, επομένως, να μην διοχετευθούν περαιτέρω χρηματοδοτικοί πόροι στην Παγκόσμια Τράπεζα και να αναζητηθούν άλλοι ευρωπαίοι μεσολαβητές για την εκτέλεση των κονδυλίων αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει το 2006 ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο της χρήσης κοινοτικών κονδυλίων από τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα·

22.   επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει τις επιδόσεις που καθόρισε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεών της για την αναπτυξιακή συνεργασία, δηλ. 35% για την κοινωνική υποδομή και 20% για βασικές υπηρεσίες υγείας και στοιχειώδη εκπαίδευση· εγγράφει ποσοστό 10% ορισμένων γεωγραφικών κονδυλίων του προϋπολογισμού στο αποθεματικό για να παροτρυνθεί η Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει ποσοστό αναφοράς 20% για τη βασική εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες υγείας·

23.   απορρίπτει την αύξηση των πιστώσεων για δύο επιπρόσθετους ειδικούς εντεταλμένους στον τομέα της ΚΕΠΠΑ στην οποία προέβη το Συμβούλιο χωρίς να προηγηθούν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι βάσει της κοινής διακήρυξης της 25ης Νοεμβρίου 2002, η ιρλανδική και η ολλανδική προεδρία σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση κύκλου πολιτικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μολονότι τέτοιου είδους συναντήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα περίπου πέντε φορές ετησίως, φέτος έχει διεξαχθεί μόνο μία συνάντηση (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2005)· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι ο πολιτικός διάλογος που συμφωνήθηκε ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί ποιοτικά·

24.   υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση της φτώχειας και ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διερευνήσουν από κοινού τη δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων επιτοκίου για δάνεια ιδίων πόρων της ΕΤΕπ σε ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες·

25.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση από την κατηγορία 4 σε καμιά κυβέρνηση ή οργάνωση ή πρόγραμμα που υποστηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως η υποχρεωτική έκτρωση ή στείρωση, ή η παιδοκτονία, δεδομένου ότι εφαρμόζονται οι σχετικές απαγορεύσεις της Διεθνούς Διάσκεψης του Καΐρου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη όσον αφορά τα υποχρεωτικά μέτρα για θέματα γενετήσιων σχέσεων και γενετήσιας υγείας·

26.   πιστεύει ότι η νέα θέση "ενίσχυση του εμπορίου" είναι αναγκαία για:

   i) τη βελτίωση της διαφάνειας και, συνακόλουθα, του δημοκρατικού ελέγχου για ένα μεγάλο προϋπολογισμό·
   ii) τη διασφάλιση "ενίσχυσης του εμπορίου" με μεγαλύτερη ορατότητα, και
   iii) τη διευκόλυνση της επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας στην ταχεία κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων, εφόσον απαιτείται και μέσω πολυμερών πρωτοβουλιών·

Κατηγορία 5

27.   έχει επίγνωση των δηλώσεων της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη και θεωρεί ότι είναι σωστή προτεραιότητα· πιστεύει ότι οι γενικευμένες περικοπές του Συμβουλίου είναι απαράδεκτες και αποφασίζει να επαναφέρει για την Επιτροπή σε πρώτη ανάγνωση ποσό ύψους 90,4 εκατομμυρίων ευρώ από το ποσό των 94,4 εκατομμυρίων ευρώ που περιέκοψε το Συμβούλιο· αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό ποσό 16 εκατομμυρίων ευρώ από τις πιστώσεις για μισθούς, για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια·

28.   έχει αποφασίσει να ληφθεί μέριμνα για το σύνολο των θέσεων που ζήτησε η Επιτροπή και θα αποδεσμεύσει τους πόρους για τις θέσεις από το αποθεματικό, εφόσον αυτή:

   - παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση στις προσλήψεις και τις δυνατότητες κάλυψης θέσεων που συνδέονται με τη διεύρυνση·
   - προβεί σε πλήρη αναθεώρηση όλων των εκκρεμών προτάσεων κανονισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας του 2005), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής πληρούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια της επικουρικότητας και της μείωσης της γραφειοκρατίας και του κόστους εφαρμογής· ζητεί την υποβολή της ανωτέρω ανάλυσης έως τον Νοέμβριο του 2005·
   - καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασιών του 2006·
   - παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον πολυετή προγραμματισμό για όλες τις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται κατά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·
   - δεσμευθεί σαφώς ότι θα σεβαστεί την κοινή δήλωση για το δημοσιονομικό προγραμματισμό, που συμφωνήθηκε κατά τη συνδιαλλαγή της 13ης Ιουλίου 2004, και θα υποβάλει τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα στο Κοινοβούλιο·
   - δεσμευθεί, πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, ότι θα παρουσιάσει πρόταση για το σχεδιασμό πολιτικής προσωπικού, προτύπου σταδιοδρομίας και καλύτερων πρακτικών για τους οργανισμούς·
   - παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική στους τομείς της πληροφόρησης και της επικοινωνίας·
   - υποβάλει την πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού έως την 31η Οκτωβρίου 2005· και
   - παρουσιάσει ιδιαίτερο μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8 Ιουνίου 2005 με θέμα τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης κατά το διάστημα 2007-2013(8)·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει δυνατότητες για εξοικονόμηση χρημάτων πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, περιλαμβανομένης μιας οξυδερκούς επανεξέτασης των αιτημάτων της σχετικά με τον προϋπολογισμό·

Κατηγορία 7

30.   επιμένει για μεγαλύτερη δημοσιονομική διαφάνεια στο θέμα της κοινοτικής συνδρομής σε υποψήφιες ή προ-υποψήφιες χώρες· υπενθυμίζει ότι τούτο είναι κρίσιμο ενόψει της έναρξης εφαρμογής του νέου προενταξιακού μέσου, το οποίο θα ενοποιήσει σε μία ενιαία δράση διάφορα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα·

Οριζόντια ζητήματα
Οργανισμοί

31.   πιστεύει ότι οι οργανισμοί πρέπει να εξετάζονται χωριστά βάσει των δικών τους προβλέψεων, οι δε αλλαγές που υποστηρίζει η Επιτροπή να λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· αποφασίζει επομένως να επαναφέρει σε γενικές γραμμές το επίπεδο του ΠΣΠ, οι δε ιδιαίτερες χρηματοδοτικές ανάγκες να εγγράφονται κατά περίπτωση μετά τις απαραίτητες αιτιολογήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τη σχεδιασθείσα διάρθρωση των σταδιοδρομιών και τις άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν·

Επιδοτήσεις

32.   υπενθυμίζει ότι οι πρώην θέσεις Α-30 καλύπτονται με νομικές πράξεις και περιορισμένα χρηματοοικονομικά πλαίσια που λήγουν το 2006· υπογραμμίζει επομένως το εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο ελιγμών στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει τη σημασία της αδελφοποίησης πόλεων και αποφασίζει τη διατήρηση των πιστώσεων στο επίπεδο του 2005· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η αρχή της υποβολής προσφορών θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή για όλα τα προγράμματα το 2006 και ότι δεν είναι πλέον δυνατή η δέσμευση χρημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κάθε αναγκαία γεφυρωτική λύση για να αποφευχθούν τα χάσματα στην χρηματοδότηση των δικαιούχων, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ των δύο συστημάτων·

33.   επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι επιτυχημένοι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, η Ευρωπαϊκή ορχήστρα Μπαρόκ, ή το Διεθνές Ίδρυμα Γιεχούντι Μενουχίν, κ.ά., τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει επί σειρά ετών· υπογραμμίζει ότι αναμένεται οι οργανισμοί αυτοί να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το 2007 και εξής· επισημαίνει με ανησυχία ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οι οργανισμοί αυτοί να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους το 2006 αν δεν λάβουν την προσωρινή ενίσχυση που διασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των δύο περιόδων δημοσιονομικού προγραμματισμού· προτίθεται να συμφωνήσει με το Συμβούλιο σχετικά με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου και τον καθορισμό μακροπρόθεσμων συνθηκών, με τη χρήση διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 και ιδιαίτερα των άρθρων της 33 και 34, ή με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 272 της Συνθήκης ΕΚ·

Πρότυπα έργα, προπαρασκευαστικές δράσεις και μελέτες

34.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της συνεργασίας με την Επιτροπή σχετικά με τα πρότυπα έργα, τις προπαρασκευαστικές δράσεις και μελέτες και ταυτόχρονα εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι περιορισμένος αριθμός έργων εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην εκτέλεση·

35.   αποφασίζει να δημιουργήσει ορισμένες σημαντικές νέες πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, περιλαμβανομένων: της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών που θα αυξήσει τη συνειδητοποίηση για στενότερη συνεργασία σχετικά με μέτρα πολιτικής προστασίας, με στόχο την πρόληψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τέτοιων καταστροφών, των επιμέρους ενεργειών για την κινητικότητα των μαθητών των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των πιλοτικών έργων για την ασφάλεια κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου, των ενεργειών για την κινητικότητα νέων επιχειρηματιών με στόχο τη στήριξη ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ευρωπαϊκών προορισμών υπεροχής, και των προπαρασκευαστικών δράσεων για διαδικτυακό σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας και συμμετοχής του κοινού, καθώς και του προγράμματος Natura 2000·

Εγγραφή στον προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων

36.   υπενθυμίζει ότι, μετά την εξέταση των δηλώσεων δραστηριοτήτων του 2005 εκ μέρους του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή κλήθηκε να βελτιώσει την ποιότητα των περιεχομένων πληροφοριών στις δηλώσεις της για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2006· επισημαίνει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για την αύξηση της δημοσιονομικής σημασίας των πληροφοριών αυτών, ιδίως στον τομέα των στόχων και των δεικτών· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις δραστηριοτήτων πρέπει να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις επιτροπές του Κοινοβουλίου και να χρησιμοποιούνται εκτενέστερα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ανανεώσει τις προσπάθειές της για τη χορήγηση βελτιωμένων και ουσιαστικότερων δηλώσεων δραστηριοτήτων για την προσεχή διαδικασία του προϋπολογισμού·

37.   τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από την σκοπιά του διαφορετικού τους αντίκτυπου σε άνδρες και γυναίκες

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες και τις προταθείσες τροποποιήσεις στο τμήμα ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) EE C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0126.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0286.
(6) EE C 77 Ε της 26.3.2004, σ. 226.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0288.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0224.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου