Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2002(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0307/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0307/2005

Viták :

PV 26/10/2005 - 2

Szavazatok :

PV 27/10/2005 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0410

Elfogadott szövegek
PDF 421kWORD 98k
2005. október 27., Csütörtök - Strasbourg
2006-os általános költségvetési tervezet: I., II., IV., V., VI., VII. és VIII. szakasz
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. (A) szakasz - Európai Ombudsman, VIII. (B) szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0300/2005 – 2005/2002(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra(2),

–   tekintettel a 2006-os költségvetési eljárás vonatkozásában a II., IV., V., VI., VII., VIII.(A) és VIII.(B) szakaszokra vonatkozó iránymutatásokról és az Európai Parlament előzetes költségvetési becsléseiről (I. szakasz) szóló, 2005. március 9-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel a Parlament 2006-os pénzügyi évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak tervezéséről szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a Bizottság által 2005. április 27-én előterjesztett, az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó előzetes általános költségvetési tervezetére (COM(2005)0300),

–   tekintettel a Tanács által 2005. július 15-én megállapított, az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére (C6-0300/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0307/2005),

A.   mivel a jelenlegi pénzügyi terv az 5. fejezet (Igazgatás) kiadásainak felső határát jelenlegi árakon számolva 6 708 millió EUR-ban határozta meg a 2006-os pénzügyi évre,

B.   mivel a 2006. évi előzetes költségvetési tervezet (EKT) a pénzügyi terv 5. fejezetének 2006-os pénzügyi évre szóló felső határa alatt meghagyott egy mintegy 10,2 millió EUR-s keretet,

C.   mivel a Tanács költségvetési tervezete (KT) a pénzügyi terv 5. fejezetének 2006-ra szóló felső határa alatt meghagyott egy mintegy 130,1 millió EUR-s keretet, így a kiadásokat 119,9 millió EUR-val csökkentette,

D.   mivel az előirányzatok összegét 1 341,6 millió EUR-ban állapították meg, ami az 5. fejezet maximális szintje 20%-ának felel meg,

E.   mivel a Parlament becsléseiről szóló, fent említett 2005. május 12-i állásfoglalás hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a költségvetési fegyelem elveit alkalmazzák a Parlament igazgatási költségeire,

Általános keret

1.   megismétli az iránti elkötelezettségét, hogy biztosítsa az európai intézmények számára a 2004. évi bővítés utáni helyzet megszilárdításához, a következő bővítésre való felkészüléshez és az intézmények megfelelő működéséhez szükséges eszközöket;

2.   felkér minden intézményt, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokat ésszerűen használják fel fő tevékenységeik hatékonyságának javítása és az általuk kitűzött elsődleges célok megvalósítása érdekében;

3.   úgy ítéli meg, hogy a 2004-ben csatlakozott tagállamokból való alkalmazottak felvételének biztosítására irányuló kérelmeket ki kell elégíteni; kér minden intézményt, hogy elemezzék a felvételben tapasztalható késedelem, illetve a tartósan betöltetlen állások okait és külön intézkedésekben foglalkozzanak ezekkel;

4.   csatlakozni tud a Tanács azon álláspontjához, hogy az igazgatási költségekre költségvetési fegyelmet kell alkalmazni, de azon a nézeten van, hogy a költségvetési fegyelem alkalmazása mellett egyenként kell értékelni minden egyes intézmény valós igényeit; kritikával illeti a Tanácsot az álláshelyek és előirányzatok nem differenciált átfogó csökkentése módszerének alkalmazása miatt, ezért nem ért egyet a Tanács által alkalmazott megközelítéssel;

5.   támogatja egy megfelelő keret meghagyását az 5. fejezet (Igazgatás) kiadásainak felső határa alatt; javasolja mintegy 7,7 millió EUR visszaállítását a Tanács által annak az egyéb intézmények (a Parlament és a Tanács kivételével) költségvetéseire vonatkozó első olvasatában eszközölt 15,1 millió EUR-s csökkentésből;

I. szakasz - Európai Parlament
A költségvetés szintje

6.   tudomásul veszi az Elnökség azon javaslatát, hogy a költségvetés szintje legfeljebb az 5. fejezet 20%-a legyen, ami megfelel a Parlament költségvetése 6,1%-os átfogó növekedésének, meghaladva a költségvetési tervezet 5. fejezetében az igazgatási kiadások átlagosan 4,5%-os emelkedését; megerősíti, hogy a Parlament részesedése hagyományosan az 5. fejezet 20%-a; kiemeli, hogy a Parlamentnek sikerült betartania ezt az önként vállalt korlátozást és jelentős megtakarításokat ért el az épületek ellenében történt kifizetések felgyorsítása révén;

7.   emlékeztet arra, hogy az elmúlt években rendszeresen jelentős összegű átcsoportosításokra, sőt előirányzatok törlésére került sor; úgy véli, hogy ez nem utal következetes költségvetéskészítésre; emlékeztet arra, hogy 2004-ben az átcsoportosítások összege több mint 150 millió EUR, míg a törléseké 27 millió EUR volt, illetve 2005-ben a többletet 98 millió EUR-ra becsülik;

8.   úgy határoz, hogy a 2009. jogcímben ("Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére") tartalékba helyez 15 millió EUR-t a folyamatos épületvásárlások céljára;

9.   egyetért azzal, hogy az épületvásárlásokhoz szükséges tőkeinjekciók céljából a Költségvetési Bizottság költségvetésmódosítások révén teljes mértékben jóvá fogja hagyni az 5. fejezet 20%-án belüli fel nem használt összegeket;

10.   emlékeztet a Parlament becsléseiről szóló, fent említett 2005. május 12-i állásfoglalás 27. bekezdésében foglalt megállapításra, amely szerint a Parlament költségvetésének átfogó szintjét indokolt és valódi igények alapján kell meghatározni, azok körültekintő vizsgálatát követően; óvatos becslés alapján úgy ítéli meg, hogy a 2006-os költségvetésben lehetőség nyílik a Parlament költségvetésének 20 millió EUR-val az 5. fejezet 20%-a alá történő csökkentésére anélkül, hogy az akadályozná a Parlament hatékony működését; ezért úgy határoz, hogy a Parlament 2006. évi költségvetését 1 321,6 millió EUR-ban határozza meg; kiemeli ugyanakkor, hogy ez nem jelent precedenst a Parlament azon jogának korlátozására, hogy az elkövetkező években az 5. fejezet 20%-át használhatja fel;

11.   úgy ítéli meg, hogy körültekintő megközelítést kell alkalmazni az új elsődleges célokról hozott döntések során a Parlament hosszú távú pénzügyi igényei fedezésének biztosítása érdekében; rámutat arra, hogy 2009 közepétől új képviselői statútum kerül bevezetésre, amely becslések szerint évente mintegy 100 millió EUR-ba fog kerülni;

Információs és kommunikációs politika

12.   úgy ítéli meg, hogy az Elnökség azon javaslata, hogy 50 millió EUR-t egy "tájékoztatási" tartalékba kell helyezni és további 17,2 millió EUR-t a rendkívüli tartalékalapban kell hagyni, nincs összhangban sem az új elsődleges politikai célok kialakításának jelenlegi szakaszával, sem a költségvetési fegyelem elvével;

13.   megismétli azon álláspontját, hogy a tájékoztatási és kommunikációs politika a Parlament egyik elsődleges célját képezi, és támogatja az EU polgárai és a Parlament közötti kommunikáció javítására irányuló befektetéseket; úgy határozott, hogy 20 millió EUR-t egy "információs és kommunikációs" tartalékba helyez, amelyet a Parlament polgárokkal folytatott kommunikációjának javítására lehet felhasználni;

14.   megjegyzi, hogy munkájának jobb közvetítése a modern (audiovizuális) média fokozottabb használatát és a plenáris üléseken folyó viták szerkezetének érthetőbbé és vonzóbbá tételét feltételezi;

15.   emlékeztet a Parlament becsléseiről szóló, fent említett 2005. május 12-i állásfoglalásának 11. és 12. bekezdésében kiemelt elsődleges célokra, főként a látogatói szolgálat tevékenységének javítására és a tájékoztatási irodák szerepének megerősítésére annak érdekében, hogy a tájékoztatási tevékenységeket decentralizálják a tagállamokhoz, különös tekintettel a képviselők állampolgárokkal való kapcsolattartásának megkönnyítésére;

16.   úgy ítéli meg, hogy minden javaslatnak egyértelmű információt kell tartalmaznia a költségekkel és a középtávú pénzügyi követelményekkel kapcsolatban; rámutat arra, hogy az információs és kommunikációs politikával kapcsolatos új projekteknek biztosítaniuk kell a megfelelő felügyeleti intézkedéseket a Parlament irányító szervei és a képviselőcsoportok bevonásával;

Bővítés

17.   támogatja a képviselőknek nyújtott nyelvi szolgáltatások további javítását; aggodalmát fejezi ki a betöltetlen állások magas szintje miatt ezen a területen, és úgy ítéli meg, hogy ennek a kérdésnek meg kell kapnia a szükséges figyelmet; elvárja, hogy az adminisztráció 2005. november 30-ig külön javaslatokat terjesszen elő ebben a tekintetben;

18.   megerősíti a bővítéssel kapcsolatos alábbi intézkedéseket:

   § a korábban a becslésekben elhatározottaknak megfelelően 113 (77 A*, 14 B* és 22 C*) álláshely létrehozása a Parlament Főtitkársága számára és 22 (10 A*, 4 B* és 8 C*) álláshely létrehozása a képviselőcsoportok számára a 2006-os létszámtervben;
   § a 2004. májusi bővítéssel kapcsolatban létrehozott álláshelyekkel kapcsolatban 12 D* álláshely átalakítása C* álláshellyé;
   § 5 A*5 álláshely A*9 kategóriába és 5 A*5 álláshely A*12 kategóriába való átsorolása annak érdekében, hogy a 2004. májusi bővítés során csatlakozott országokból tisztviselőket lehessen felvenni középvezetői állásokba;

19.   úgy határozott, hogy a becslésekben szereplő 13,8 millió EUR-n kívül további előirányzatokat bocsát rendelkezésre a román és bolgár csatlakozásra való felkészüléssel kapcsolatban, összesen 9 726 000 EUR összegben:

   § 3 850 000 EUR hozzáadása a 1400. jogcímhez ("Egyéb alkalmazottak");
   § 900 000 EUR hozzáadása a 1402. jogcímhez ("Konferenciatolmácsok");
   § 440 000 EUR hozzáadása az 1420. jogcímhez ("Külső szolgáltatások");
   § 1 136 000 EUR hozzáadása a 2001. jogcímhez ("Éves lízingdíjak");
   § 1 400 000 EUR hozzáadása a 2007. jogcímhez ("Épületek berendezése");
   § 2 000 000 EUR hozzáadása a 4000. jogcímhez ("Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek");

Átfogóbb költségvetéskészítés

20.   kéri a kölcsönökből vagy bérbeadásokból, illetve a szolgáltatásnyújtásból származó bevételek elhatárolásának jobb bemutatását, ami a Parlament költségvetésének bevételi kimutatásában való egyértelmű feltüntetésüket jelenti;

21.   javasolja, hogy a tájékoztatási irodákkal kapcsolatban külön jogcímet hozzanak létre, és kéri, hogy az ezekhez tartozó személyzet létszáma lábjegyzetben jelenjen meg a Parlament létszámtervében;

22.   kéri, hogy a képzésekkel kapcsolatos kiküldetési díjak külön költségvetési jogcím alatt szerepeljenek;

Épületekkel kapcsolatos politika

23.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökség nem válaszolt arra a kérelemre, hogy mutasson be az ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos naprakész tervet, beleértve a tájékoztatási irodák helyiségeinek megvásárlásával kapcsolatos választási lehetőségeket is; kéri, hogy ezt az információt 2005. november 30-ig kapja meg; úgy ítéli meg, hogy a Parlamentnek a megfelelő pénzügyi tervezés lehetővé tétele érdekében egyértelmű ingatlanpolitikával kell rendelkeznie;

Személyzeti politika

24.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Elnökségnek a bővítéshez nem kapcsolódó 112 új álláshely létesítésére irányuló kérelme nem vette figyelembe a meglévő személyzet átcsoportosításának a Parlament becsléseiről szóló, fent említett 2005. május 12-i állásfoglalás 6. bekezdésében kifejtett lehetőségét;

25.   megismétli egy olyan jelentés 2005. november 30-ig való elkészítésére irányuló kérését, amely részletes információt tartalmaz a szerződéses és ideiglenes alkalmazottak jelenlegi számáról, valamint az átcsoportosítás előtti és utáni állapot összehasonlításáról; úgy ítéli meg, hogy az előző jelentésben foglalt információ túl kevés és általános volt;

26.   kéri a Parlament vezetését, hogy a Parlament előzetes költségvetési becsléseibe foglalja bele a Parlament Főtitkárságánál és a képviselőcsoportoknál dolgozó szerződéses alkalmazottak számára, illetve a tájékoztatási irodák személyzetére vonatkozó részletes tájékoztatást;

27.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   a) 18 A* álláshely létrehozása az internet-publikációs egységnél a többnyelvűség biztosítása érdekében;
   b) 46 álláshely (21 A*, 1 ideiglenes A*, 19 B*, 5 C*) létrehozása 41 helyett (19 A*, 1 ideiglenes A*, 16 B*, 5 C*), az összes egyéb, elsőbbséget élvező területen, beleértve a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszert (EMAS), a Biztonsági Szolgálatot, az Informatikai Igazgatóságot, a parlamenti háttértámogató szolgálatot, a Külső Politikák Főigazgatóságát, a Tájékoztatási Főigazgatóságot, a Személyzeti Főigazgatóságot, az Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóságot, a Pénzügyi Főigazgatóságot, valamint 4 darab ideiglenes álláshely (3 A* és 1 C*) meghosszabbítása a Jogi Szolgálaton, és 6 ideiglenes A* álláshely állandóvá alakítása a Tájékoztatási Főigazgatóságon;
   c) 60 A*5 álláshely A*12 kategóriába, 39 B*3 álláshely B*11 kategóriába és 91 C*1 álláshely C*7 kategóriába való technikai átsorolásának támogatása az intézményközi áthelyezések lehetővé tétele érdekében;
   d) a magasabb kategóriába való szükséges átsorolások feltüntetése a létszámtervben a Parlament személyzeti előmeneteli politikájának végrehajtása, illetve az új besorolási szerkezetet bevezető személyzeti szabályzat megfelelő alkalmazása érdekében, az alábbi bontásban: 245 A* besorolás, 87 B* besorolás, 573 C* besorolás és 35 D* besorolás;
  e) további átsorolások előirányzása a képviselőcsoportok titkárságain ugyanezen okokból:
   § 6 A*12-ből A*13-má, 4 A*11-ből A*12-vé, 6 A*10-ből A*11-gyé, 1 A*9-ből A*10-zé, 1 A*8-ból A*9-cé, 10 A*6-ból A*7-té, 1 A*5-ből A*7-té, 7 A*5-ből A*6-tá, 2 B*10-ből B*11-gyé, 1 B*8-ból B*10-zé, 3 B*8-ból B*9-cé, 5 B*7-ből B*8-cá, 2 B*6-ból B*7-té, 2 B*5-ből B*6-tá, 13 B*3-ból B*4-gyé, 2 C*6-ból C*7-té, 1 C*5-ből C*6-tá, 1 C*3-ból C*4-gyé, 5 C*1-ből C*2-vé, 1 D*4-ből C*4-gyé, 1 D*3-ból C*4-gyé;
   § a becslésekben szereplő következő átsorolások törlése: 2 A*6-ból A*9-cé;
   f) rendelkezés egy hosszú ideje alkalmazásban álló tisztviselő ad personam előléptetéséről A*14-ből A*15 kategóriába;
  g) rendelkezés az alábbi ideiglenes álláshelyek magasabb kategóriába sorolásáról:
   § a Parlament Főtitkársága: 1 A*12-ből A*13-má az Orvosi Szolgálatnál;
   § független képviselők titkársága: 3 C* kategóriából B* kategóriába;
  h) a legújabb különleges korengedményes nyugdíjazási rendszer kapcsán az alábbi technikai kiigazítások engedélyezése:
   § a Parlament Főtitkársága: 1 B*7 B*8-cá, 3 B*3 B*5-té és 1 C*5 C*6-tá;
   § képviselőcsoportok: 1 A*5 A*12-vé, 1 B*10 B*8-cá, 1 B*7 B*6-tá és 1 C*1 B*3-má;

28.   kiemeli, hogy a Parlament vezetésének teljes mértékben be kell tartania a fogyatékkal élők alkalmazásának helyes gyakorlatáról szóló kódexet;

Egyéb kérdések

29.   úgy határozott, hogy p.m. bejegyzést szerepeltet az "Európa jövőjéről" folytatott vitára, amíg az Elnökök Értekezlete tanácskozásai folyamatban vannak;

30.   felkéri a Parlament vezetését, hogy vizsgálja meg olyan képzési program létrehozásának lehetőségét, amely biztosítaná, hogy bizonyos számú gyakornok tanulhasson a Parlamenten belül; felkéri a főtitkárt, hogy készítsen jelentést e kérdésről; azt javasolja, hogy a tartalékkeretben szerepeljen 5 álláshely (1 A* és 4 B*) a szakmai továbbképzési osztály számára, és hozzanak létre egy 1407. jogcímet, Képzési költségtérítés (Európai Parlament gyakornoki program) címen, p. m. bejegyzéssel;

31.   kéri, hogy az EMAS új álláshelyeit elfoglaló tisztviselők vizsgálják meg a kevésbé környezetszennyező járművek Parlament általi használatának kérdését;

32.   úgy határozott, hogy egyéb olyan területeken is kiigazításokat eszközöl, ahol a becslések elfogadása óta változások történtek:

   § p.m. bejegyzés a 3222/02. jogcímen ("Az archív állomány költségei: az Európai Parlament képviselői által jogi adományok vagy hagyaték formájában átadott iratok feldolgozása"), ahol előirányzatok átcsoportosítására kerülhet sor a költségvetési jogcímhez, ha az Elnökség befejezte a történelmi archívumokra vonatkozó politika értékelését;
   § a 3200/02. jogcím ("Szakértelem beszerzése: szakértők és az EU külső politikáiban részt vevő egyéb személyek") előirányzatainak megemelése 65 000 EUR-val;

33.  33 tudomásul veszi a "Tegyük magasabbra a mércét" nevű adminisztratív reformja kapcsán a képviselők számára a kibővült Európai Unió jogalkotási munka terén nyújtott segítségnyújtásban elért előrelépést; felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy a bizottsági titkárságok működését rendszeresen vizsgálja meg, és a bizottsági elnökök számára feladatuk ellátásához teljes körű támogatást kér; ösztönzi a főtitkárt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a képviselők és a parlamenti bizottságok megnövekedett felelősségének kezelésére a Parlament jogalkotói szerepének ellátása során;

34.   felhívja az Elnökséget, hogy tanulmányozza azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenteni lehet az emelkedő energiaköltségeket, például azt a japán kezdeményezést, amely a nyakkendők viselésének elhagyására irányul, ezáltal csökkentve a légkondicionálás használatát nyáron;

35.  35 hangsúlyozza, hogy a képviselők és a személyzet egészsége szempontjából fontos a napi testmozgás; felkéri az Elnökséget, hogy készítsen értékelést a sportközpont működéséről, különösen az általa nyújtott szolgáltatásokról és a központ árpolitikájáról, figyelembe véve a nyitvatartási időt;

36.  36 felhívja az Elnökséget, hogy fejlessze tovább képzési politikáját, beleértve a képviselők nyelvi képzését;

Egyéb intézmények

37.   a következő bővítéssel kapcsolatban új álláshelyeket hozott létre az intézmények ez irányú igényei kielégítésének biztosítása érdekében; visszaállította a Tanács által csökkentett előirányzatok egy részét az intézmények megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében;

38.   jóváhagyja az új személyzeti szabályzat rendelkezéseiből következő, az intézmények által kért és a Tanács által a költségvetési tervezetben jóváhagyott, az előmenetel miatt szükséges átsorolásokat;

II. szakasz – Tanács

39.   aggodalmát fejezi ki a KKBP-vel kapcsolatos tevékenységek kiadásainak fedezésére elkülönített előirányzatokat, valamint az EBVP-vel/KKBP-vel kapcsolatos tevékenységekre több új költségvetési jogcím bevezetését illetően; emlékeztet arra, hogy más intézmények költségvetéseinek fedezniük kell az igazgatási költségeket;

40.   tudomásul veszi 161 új álláshely (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) létrehozását és 1 C*1 álláshely áthelyezését a Bizottsághoz;

IV. szakasz - Bíróság

41.   felhívja az Európai Közösségek Bíróságát, hogy 2005. november 1-jéig úgy módosítsa a 2004. március 31-én kelt közigazgatási határozatát, hogy az tiltsa meg a szolgálati gépkocsik magáncélú használatát;

42.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   5 új állandó álláshely (4 B*3 és 1 C*1) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 22 új álláshelyen (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1, amelyek közül 18 az új Közszolgálati Törvényszék számára kerül létrehozásra) kívül;
   16 állandó álláshely létrehozása Románia és Bulgária számára (10 A*7, 2 B*3 és 4 C*1);

43.   rámutat arra, hogy a döntéshozatalt az új Közszolgálati Törvényszék álláshelyeinek végleges számáról előrehozták és arra 2005 folyamán sor kerül;

44.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 3 398 000 EUR-val megemeli, elsősorban fizetésekre, külső fordításra és informatikára;

V. szakasz - Számvevőszék

45.   felhívja a Számvevőszéket, hogy 2005. november 1-jéig úgy módosítsa a 2004. június 15-én kelt közigazgatási határozatát, hogy az tiltsa meg a szolgálati gépkocsik magáncélú használatát;

46.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   4 új állandó álláshely (4 B*3) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 11 új álláshelyen (10 A*6 és 1 B*3) kívül, valamint egy ideiglenes A*12 álláshely megszüntetése;

47.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 1 555 000 EUR-val megemeli, elsősorban fizetésekre;

VI. szakasz ‐ Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

48.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   7 új állandó álláshely (7 B*3) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 28 új álláshelyen (1 A*12, 23 A*6 és 4 B*3) kívül;

49.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 1 190 000 EUR-val megemeli, főleg fizetésekre és az épületekkel kapcsolatos költségek kiigazítására;

VII. szakasz - Régiók Bizottsága

50.   elégedetten jegyzi meg, hogy a Belliard-épület 2004. június 15-én elkészült és méltányolja azt a tényt, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közösen rendszeresen tájékoztatta az Európai Parlamentet az építési munkálatok előrehaladásáról; kéri, hogy a két bizottság kérjen jelentést a Sicabel tanácsadó cégtől, amely felügyelte az építési munkálatokat az átalakítás kezdetétől, annak elismerése céljából, hogy a projekt a szerződéssel és annak mellékleteivel összhangban került kivitelezésre; kéri, hogy a jelentést 2006. március 1. előtt terjesszék az Európai Parlament elé;

51.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   11 új álláshely (6 állandó B*3, 2 ideiglenes B*3 és 3 C*1) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 20 álláshelyen (1 A*12, 18 A*6, amelyek közül 14 álláshely nyelvekkel kapcsolatos, és 1 ideiglenes A*6) kívül;

52.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 1 259 500 EUR-val megemeli, főleg fizetésekre és az épületekkel kapcsolatos költségek kiigazítására;

VIII. (A) szakasz – Európai Ombudsman

53.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   2 új ideiglenes álláshely (2 B*3) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 4 új álláshelyen (3 A*12, 1 A*6 és 4 B*3) kívül;

54.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 173 056 EUR-val megemeli;

VIII. (B) ‐ Európai Adatvédelmi Biztos

55.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedéseket fogadta el:

   2 új állandó álláshely (1 B*8 és 1 C*6) létrehozása a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 3 új álláshelyen (3 A*8) kívül;

56.   úgy határozott, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 81 600 EUR-val megemeli;

o
o   o

57.   utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet I., II., IV., V., VI., VII., valamint VIII.(A) és VIII.(B) szakaszához fűzött módosító indítványokkal együtt továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
(2) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított megállapodás.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0067.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0181.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat