Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0558/2005

Viták :

PV 26/10/2005 - 12

Szavazatok :

PV 27/10/2005 - 5.4

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 216kWORD 54k
2005. október 27., Csütörtök - Strasbourg
Az azerbajdzsáni helyzet a választások előtt
P6_TA(2005)0411RC-B6-0558/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása Azerbajdzsánról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Azerbajdzsánról és a Dél-Kaukázusról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2005. június 9-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel a "Szélesebb Európa ‐ Szomszédság: egy új keret a keleti és déli szomszédainkkal fenntartott kapcsolatokhoz" című bizottsági közleményről szóló, 2003. november 20-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel az Azerbajdzsánnal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1999. július 1-jén lépett hatályba,

–   tekintettel az Azerbajdzsánnak, Örményországgal és Grúziával együttesen az európai szomszédsági politikába történő bevonásáról szóló 2004. június 14-i tanácsi határozatra,

–   tekintettel az EU‐Azerbajdzsán parlamenti együttműködési bizottság 2005. április 18‐19-i hatodik ülésének zárónyilatkozatára és ajánlásaira,

–   tekintettel az Azerbajdzsánról készült 2005. március 2-i országjelentésre,

–   tekintettel az Európai Unió Azerbajdzsánról szóló 2005. október 6-i nyilatkozatára,

–   tekintettel Azerbajdzsán Európa tanácsi tagságára, az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az azerbajdzsáni helyzetről elfogadott számos állásfoglalására, különösen a 2005. június 22-i állásfoglalásra,

–   tekintettel az EBESZ nemzetközi választási megfigyelő küldöttségének 2005. szeptemberi és októberi 9-i időközi jelentéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a 2005. november 6-án sorra kerülő parlamenti választások próbára teszik az azerbajdzsáni kormány demokratikus folyamatok iránti elkötelezettségét,

B.   mivel a Tanácsnak a Parlament kérésére hozott határozata, hogy kiterjessze az európai szomszédsági politikát a Dél-Kaukázus három országára, új eszközöket biztosít Azerbajdzsán részére az Európai Unióval fennálló kapcsolataiban, valamint egy olyan keretrendszert nyújt számára, amellyel a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodáson túl integrálódhat az európai uniós politikákba,

C.   mivel az európai szomszédsági politika elismeri Azerbajdzsán európai törekvéseit és Azerbajdzsán mint olyan állam jelentőségét, amely az Európai Unióhoz erős történelmi, kulturális és gazdasági szálakkal kapcsolódik, és mivel valódi és kiegyensúlyozott partnerséget csak a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, a kisebbségek és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartásának közös értékein alapulva lehet létrehozni,

D.   mély aggodalommal töltik el a 2005. szeptember 25-i és október 1-i és 9-i események, amikor a rendőrség erőszakosan megakadályozott több ezer, az Azadlig blokkhoz tartozó ellenzéki aktivistát abban, hogy szembeszállva a kormány tiltásával nagygyűlést tartsanak Bakuban, eközben újságírókat vertek össze és számos tüntetőt letartóztattak,

E.   mivel 2005. október 17-én egy Azerbajdzsánban sikkasztás vádjával kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján Ukrajnában átmenetileg őrizetbe vették a választásokon jelöltként szerepelő Raszul Gulijev, vezető ellenzéki személyiséget, amikor éppen Bakuba tartott visszafelé, és mivel 2005. október 16-án és 17-én az azerbajdzsáni rendőrség őrizetbe vett körülbelül 200 ellenzéki aktivistát és Gulijev tervezett visszatérése kapcsán sokukat letartóztatták,

F.   aggodalmát kifejezve az ellenzéki média helyzete, az újságírókkal szembeni erőszak és támadások, valamint az emberi jogok védelmezőinek rágalmazása, az ellenük elkövetett nyomásgyakorlás és zaklatásuk miatt,

G.   mivel az EBESZ nemzetközi választási megfigyelő küldöttsége 2005. szeptemberi első időközi jelentésében aggodalmát fejezi ki a gyülekezés szabadságának korlátozása miatt és megerősíti, hogy a Velencei Bizottságnak a jogalkotási keretrendszer a választásokra történő javítására irányuló ajánlásait, valamint a nyilvánosság bizalmának növelése érdekében kulcsfontosságú védőintézkedések bevezetésére tett ajánlásait csak részben valósították meg,

H.   mivel az EBESZ nemzetközi választási megfigyelő küldöttsége 2005. októberi második időközi jelentése elismeri ugyan az összes párt médiához történő hozzáférése terén elért előrelépéseket, rámutat az ellenzéki jelöltek választási kampánya kapcsán a kormánybarát erők részéről továbbra is fennálló aránytalan korlátozásokra, és arra a tényre, hogy néhány választási bizottság nem tisztességesen és pártatlanul hajtja végre a választási törvényt,

I.   tekintettel a 2005. novemberi parlamenti választásokra Ilham Alijev elnök 2005. május 11-én elnöki rendeletet adott ki "A választási gyakorlat javítása az Azerbajdzsán Köztársaságban" címmel,

J.   mivel az EBESZ Minszki Csoportjának egyesült államokbeli, orosz és francia társelnökei nemrégiben találkoztak Washingtonban, hogy megvitassák a hegyi-karabahi békefolyamat jelenlegi állását, és különösen az azerbajdzsáni és örmény külügyminiszterekkel Ljubljanában tervezett találkozót,

1.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az azerbajdzsáni hatóságok nem engedélyezték az ellenzéki nagygyűlések megtartását a kért helyeken Baku belvárosában, és elítéli a rendőrség által 2005 szeptembere óta a tüntetők ellen foganatosított aránytalan és erőszakos intézkedéseket;

2.   felhív minden őrizetbe vett személy azonnali szabadon bocsátására, és kéri a fent említett események teljes körű, tisztességes kivizsgálását, beleértve a bűnüldöző egységek felelősségét, és sürgeti Azerbajdzsánt, hogy garantálja az őrizetbe vett személyek alapvető emberi jogait;

3.   felszólítja az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy ismerjék el és tartsák tiszteletben a gyülekezési szabadságot, és biztosítsák, hogy a közelgő parlamenti választások teljes mértékben megfeleljenek az elismert nemzetközi normáknak, valamint az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) és a Velencei Bizottság régóta fennálló ajánlásainak, és felszólítja minden pártot, hogy a közelgő választások során békés kampányt folytassanak; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi választási törvény helyes alkalmazása esetén megfelelő alapot szolgáltathat demokratikus választások megtartásához;

4.   üdvözli, hogy az ukrán igazságügyi hatóságok szabadon bocsátották a letartóztatott Raszul Gulijevet azon döntést követően, hogy az azerbajdzsáni hatóságok kiadatási kérelme nem volt elég megalapozott; hangsúlyozza a bakui kormány ellentmondásos magatartását, amely lehetővé teszi, hogy a jelöltek nyilvántartásba vetethessék magukat, ugyanakkor megakadályozza, hogy részt vegyenek a választásokon;

5.   sürgeti a hatóságokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az újságírók és a sajtó biztonságára és szabadságára, és haladéktalanul hozzanak intézkedéseket az újságírók védelmére a sajtó képviselői elleni erőszakhullámra való tekintettel;

6.   sürgeti az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy igazságszolgáltatás elé állítsák azokat, akik felelősek a Monitor című ellenzéki hetilap főszerkesztőjének, Elmar Huszeinovnak a meggyilkolásáért;

7.   sajnálatát fejezi ki a Yeni Fikir (Új Ötlet) nevű ifjúsági mozgalom államcsíny előkészítésével vádolt vezetőinek letartóztatása miatt és felhív azonnali szabadon bocsátásukra;

8.   megismétli felhívását, hogy Azerbajdzsán biztosítsa az igazságszolgáltatás függetlenségét és garantálja az őrizetben lévő személyek alapvető emberi jogait; felszólítja a hatóságokat, hogy hozzanak intézkedéseket a bírósági tárgyalásokon megfigyelhető hiányosságok orvoslására és ebben a vonatkozásban sürgeti a kormányt, hogy hajtsa végre az Európa Tanács politikai foglyokkal való bánásmódról szóló ajánlásait, mivel széles körben és megbízható forrásokból kínzásokról és kegyetlen bánásmódról lehet hallani;

9.   hangsúlyozza, hogy a választások demokratikus jellegének átfogó értékelése befolyásolni fogja a valódi demokrácia kialakítására, az emberi jogok tiszteletben tartására és a jogállamiságra összpontosító új azerbajdzsáni cselekvési terv kidolgozásának megkezdéséről hozandó határozatot; felszólítja a Bizottságot, hogy ebben a tekintetben hangolja össze fellépését az Európa Tanáccsal és tegyen meg minden erőfeszítést a civil társadalom támogatására és erősítésére;

10.   üdvözli a Bizottságnak az Azerbajdzsánnal folytatott kapcsolatok jelentős erősítésére vonatkozó ajánlásait és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa az azerbajdzsáni kormánynak az emberi jogok és a jogállamiság területén jogi és intézményi reformok megvalósításához szükséges segítségnyújtást;

11.   sürgeti az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy hatékonyan lépjenek fel a korrupció ellen az országban, különösen az oktatási programok forrásainak növelése és a szükséges jogalkotási keretrendszer bevezetése révén, ami növelné az együttműködést a kormány és a civil szféra között a korrupcióellenes erőfeszítések terén;

12.   felhívja az azerbajdzsáni kormányt, hogy a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO) normáival összhangban oldja meg a Baku és Ciprus északi része közötti közvetlen légi összeköttetés problémáját az összes dél-kaukázusi országgal folytatandó európai szomszédsági politika előmozdítása érdekében;

13.   úgy véli, hogy a Minszki Csoport jelenti a legjobb megoldást a Hegyi-Karabah kérdés rendezésére, és teljes mértékben támogatja az azerbajdzsáni és az örmény kormány által az év eleje óta a párbeszéd javítására tett erőfeszítéseket;

14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Azerbajdzsán Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, Oroszország, Törökország, az Egyesült Államok kormányának és parlamentjének, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az Európa Tanácsnak.

(1) P6_TA(2005)0243.
(2) HL C 87. E, 2004.4.7., 506. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat