Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0558/2005

Rozpravy :

PV 26/10/2005 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2005 - 5.4

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 215kWORD 50k
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg
Situácia v Azerbajdžane pred voľbami
P6_TA(2005)0411RC-B6-0558/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o Azerbajdžane

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o Azerbajdžane a južnom Kaukaze, a najmä so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2005(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2003 "Širšia Európa - susedstvo: nový rámec vzťahov s našimi východnými a južnými susedmi"(2),

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Azerbajdžanom, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. júna 2004 o zahrnutí Azerbajdžanu spolu s Arménskom a Gruzínskom do európskej politiky susedských vzťahov,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie a odporúčania šiesteho stretnutia Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ - Azerbajdžan, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. až 19. apríla 2005,

–   so zreteľom na správu o Azerbajdžane z 2. marca 2005,

–   so zreteľom na vyhlásenie EÚ o Azerbajdžane zo 6. októbra 2005,

–   so zreteľom na členstvo Azerbajdžanu v Rade Európy, na Európsky dohovor o ľudských právach a na mnohé uznesenia prijaté Parlamentným zhromaždením Rady Európy o Azerbajdžane, najmä na uznesenie z 22. júna 2005,

–   so zreteľom na predbežné správy volebnej pozorovateľskej misie OBSE zo septembra a októbra 2005,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže blížiace sa parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 6. novembra 2005, preveria plnenie záväzkov azerbajdžanskej vlády týkajúcich sa presadzovania demokratických postupov,

B.   keďže rozhodnutie Rady, na žiadosť Európskeho parlamentu rozšíriť európsku politiku susedských vzťahov na tri krajiny južného Kaukazu, poskytuje Azerbajdžanu nové nástroje vzťahov s EÚ a rámec, prostredníctvom ktorého sa môže stať súčasťou politík EÚ popri existujúcej dohode o partnerstve a spolupráci,

C.   keďže európska politika susedských vzťahov uznáva európske ašpirácie Azerbajdžanu a význam Azerbajdžanu ako krajiny, ktorá je historicky, kultúrne a hospodársky úzko spätá s EÚ a keďže sa skutočné a rovnocenné partnerstvo môže rozvíjať len na základe spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, rešpektovania menšín a občianskych slobôd,

D.   hlboko znepokojený udalosťami z 25. septembra a 1. a 9. októbra 2005, kedy polícia násilne zabránila tisíckam opozičných aktivistov patriacich k bloku Azadlig zhromaždiť sa v Baku na vzdor zákazu vlády, zbila novinárov a zatkla tucty protestujúcich,

E.   keďže 17. októbra 2005 bol Rasul Gulijev, vedúca osobnosť opozície, ktorý bol zaregistrovaný vo voľbách ako kandidát, počas jeho návratu do Baku dočasne zadržaný na Ukrajine na základe medzinárodného zatykača, ktorý vydal Azerbajdžan, v ktorom bol obvinený zo sprenevery, a keďže 16. a 17. októbra 2005 zadržala azerbajdžanská polícia približne 200 opozičných aktivistov a mnohých z nich uväznila v súvislosti s jeho navrhovaným návratom do Baku,

F.   znepokojený situáciou opozičných médií a prípadmi hrubého zaobchádzania a útokov na novinárov, ako aj hrozbami a ohováraním, potláčaním a prenasledovaním ochrancov ľudských práv,

G.   keďže prvá predbežná správa volebnej pozorovateľskej misie OBSE zo septembra 2005 dáva najavo znepokojenie vyplývajúce z obmedzení slobody zhromažďovania a potvrdzuje, že odporúčania Benátskej komisie na zlepšenie legislatívneho rámca volieb a zavedenie základných záruk na zvýšenie dôvery verejnosti sa uplatnili len čiastočne,

H.   keďže v druhej predbežnej správe volebnej pozorovateľskej misie OBSE z októbra 2005 sa popri ocenení určitých zlepšení v prístupe všetkých strán k médiám zdôrazňujú trvalé neprimerané obmedzenia volebnej kampane opozičných kandidátov prostredníctvom provládnych síl a skutočnosť, že niektoré volebné komisie neuplatňujú volebný kódex spravodlivo a nestranne,

I.   keďže s ohľadom na parlamentné voľby v novembri 2005 vydal prezident Ilham Alijev dňa 11. mája 2005 výkonné nariadenie o "Zlepšení volebných postupov v Azerbajdžanskej republike",

J.   keďže sa americkí, ruskí a francúzski spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE nedávno stretli vo Washingtone, aby rokovali o štádiu, v ktorom sa v súčasnosti nachádza mierový proces v Náhornom Karabachu, a najmä o ich plánovanom stretnutí s ministrami zahraničných vecí Azerbajdžanu a Arménskom v Ľublane,

1.   vyjadruje poľutovanie nad odmietnutím azerbajdžanských orgánov udeliť povolenie na uskutočnenie zhromaždení opozície na požadovaných miestach v centre Baku a odsudzuje neprimerané a násilné opatrenia zo strany polície proti demonštrantom uplatňované od septembra 2005;

2.   žiada o okamžité prepustenie všetkých zadržaných osôb a o podrobné a objektívne prešetrenie uvedených udalostí vrátane zodpovednosti poriadkových služieb a nalieha na Azerbajdžan, aby zaručil zadržaným osobám základné ľudské práva;

3.   vyzýva azerbajdžanské orgány, aby zabezpečili a rešpektovali slobodu zhromažďovania a aby zabezpečili, že nadchádzajúce parlamentné voľby budú v plnom rozsahu spĺňať uznávané medzinárodné normy a dlhodobé odporúčania OBSE/ODIHR a Benátskej komisie, a vyzýva všetky strany, aby v rámci blížiacich sa volieb viedli svoju kampaň pokojným spôsobom; zdôrazňuje, že súčasný volebný kódex by v prípade jeho správneho uplatňovania mohol byť základom demokratického priebehu volieb;

4.   víta prepustenie Rasula Gulijeva ukrajinskými súdnymi orgánmi po vydaní rozhodnutia o tom, že žiadosť o jeho vydanie predložená azerbajdžanskými orgánmi nebola dostatočne odôvodnená; zdôrazňuje protichodný postoj vlády Baku, ktorá umožní kandidátovi zaregistrovať sa a zároveň mu zabráni zúčastniť sa volieb;

5.   nalieha na orgány, aby venovali osobitnú pozornosť bezpečnosti a slobode novinárov a médií a aby podnikli okamžité kroky na ochranu novinárov po vlne násilia páchaného na zástupcoch médií;

6.   nalieha na azerbajdžanské orgány, aby urobili, čo je v ich silách, aby postavili pred súd osoby zodpovedné za vraždu Elmara Husseinova, vydavateľa opozičného spravodajského magazínu Monitor;

7.   odsudzuje uväznenie vedúcich predstaviteľov mládežníckeho hnutia Yeni Fikir (Nová myšlienka), ktorí boli obvinení z prípravy štátneho prevratu a žiada o ich okamžité prepustenie;

8.   znovu vyzýva Azerbajdžan, aby zabezpečil nezávislosť súdnictva a aby zaručil základné ľudské práva zadržaným osobám; vyzýva orgány, aby prijali opatrenia na nápravu nedostatkov v súdnych procesoch a nalieha na vládu, aby v tejto súvislosti uplatnila odporúčania Rady Európy o zaobchádzaní s politickými väzňami po rozsiahlych a vierohodných obvineniach z mučenia a zlého zaobchádzania;

9.   zdôrazňuje, že celkové hodnotenie demokratického priebehu volieb ovplyvní rozhodnutie o začatí prác na novom akčnom pláne pre Azerbajdžan, ktorý by sa mal zamerať na budovanie skutočnej demokracie a dodržiavanie ľudských práv a právneho štátu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti koordinovala svoju činnosť s Radou Európy a aby urobila všetko pre podporu a posilnenie občianskej spoločnosti;

10.   víta odporúčania Komisie týkajúce sa významného prehĺbenia vzťahov s Azerbajdžanom a nalieha na Komisiu, aby pokračovala v poskytovaní potrebnej pomoci azerbajdžanskej vláde, aby realizovala právne a inštitucionálne reformy v oblasti ľudských práv a právneho štátu;

11.   nalieha na azerbajdžanské oegány, aby účinne bojovali proti korupcii v krajine, najmä zvýšením zdrojov na vzdelávacie programy a prijatím potrebného legislatívneho rámca, ktorý by zlepšil koordináciu medzi vládou a občianskym sektorom v boji proti korupcii;

12.   vyzýva vládu Azerbajdžanu, aby riešila problém priamych leteckých spojení medzi Baku a severnou časťou Cypru v súlade s normami Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) s cieľom zabezpečiť rozvoj európskej politiky susedských vzťahov spoločne so všetkými krajinami južného Kaukazu;

13.   je hlboko presvedčený, že Minská skupina ponúka najlepší mechanizmus pre riešenie problému Náhorného Karabachu a v plnej miere podporuje snahy vlád Azerbajdžanu a Arménska od začiatku roka 2005 na zlepšenie dialógu;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Azerbajdžanskej republiky a vládam a parlamentom Ruska, Turecka, USA a Parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2005)0243.
(2) Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 506.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia