Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0280/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0280/2005

Συζήτηση :

PV 26/10/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 5.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0412

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 120k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο
Επανεξέταση της διαδικασίας της Βαρκελώνης
P6_TA(2005)0412A6-0280/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση της διαδικασίας της Βαρκελώνης (2005/2058(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995 η οποία θέσπισε την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση με λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Δέκατη Επέτειος της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης: Πρόγραμμα εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατά την επόμενη πενταετία" (COM(2005)0139) και τα παραρτήματα αυτής (SEC(2005)0482 και SEC(2005)0483),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Ευρύτερη Ευρώπη-Γειτονικές Σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας" (COM(2003)0104), το έγγραφο στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) (COM(2004)0373), την πρότασή της για ένα Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (COM(2004)0628), την ανακοίνωσή της σχετικά με τα σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ (COM(2004)0795), και τα σχέδια δράσης για το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα όλων των Ευρωμεσογειακών Υπουργικών Διασκέψεων και Κλαδικών Υπουργικών Διασκέψεων που διεξήχθησαν από την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης, ιδίως δε τα συμπεράσματα της 7ης Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 30-31 Μαΐου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2004,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των πέντε συνεδριάσεων της ολομέλειας του Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ που εκδόθηκαν από τη σύσταση αυτού τον Νοέμβριο του 1998 έως τη μετατροπή του σε Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ) επ´ ευκαιρία της 6ης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης στη Νάπολι στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες της ασκούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προεδρίας της ΕΜΚΣ (όπως διακηρύχθηκαν στις 21 Απριλίου 2005) για ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2005 το οποίο εγκρίθηκε από την πρώτη Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση στο Κάιρο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη νέα ώθηση στις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ με τους μεσογειακούς εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την "Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας"(2),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (ΑΠΗΕ) σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον αραβικό κόσμο του 2002, του 2003 και του 2004,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση 'Barcelona Plus: Προς μια μεσογειακή κοινότητα δημοκρατικών κρατών' της επιτροπής ευρωμεσογειακών μελετών τον Απρίλιο του 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0280/2005),

A.   εκτιμώντας ότι η προαγωγή και ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν καίριες αρχές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας, ιδίως το άρθρο 2 αυτής, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων διαπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και, επιπλέον, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση(3), το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν νέες προσπάθειες για να ενισχύσουν τη δημοκρατία και να βοηθήσουν και να προωθήσουν τις απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Μεσογείου,

Δ.   εκτιμώντας ότι η μεσογειακή πολιτική αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· εκτιμώντας ότι μέσω μιας συνεκτικής κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχυθεί αναμφίβολα η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της Βαρκελώνης, καθώς και η ίδια η αξιοπιστία της ΕΕ,

Ε.   εκτιμώντας ότι η διευρυμένη Ευρώπη έχει ιδιαίτερο συμφέρον να εδραιωθεί συνεκτικό σύστημα σχέσεων με τις γειτονικές χώρες στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή το οποίο θα βασίζεται στις προαναφερθείσες αρχές και αξίες και σε διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, και ότι αποσκοπεί σε συνολική εταιρική σχέση που περιλαμβάνει την πολιτική και οικονομική απελευθέρωση, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία για όλους,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η δημοκρατική και ευημερούσα ανάπτυξη της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης εξαρτάται ουσιαστικά από τη βούληση των κρατών εταίρων και των λαών τους να μοιράζονται τις κοινές αξίες της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε αληθινό πνεύμα σύμμετρης συνεργασίας, ισότητας, κοινής συμμετοχής και ευθύνης, καθώς και συνυπευθυνότητας,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ έχει στόχο την ενίσχυση της εταιρικής αυτής σχέσης, παρέχοντας μια επιπλέον ευκαιρία εμβάθυνσης των σχέσεων, ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και ένταξης των χωρών εταίρων στις πολιτικές της ΕΕ,

Η.   εκτιμώντας ότι η Δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995 αποτέλεσε καμπή στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών στη Μεσόγειο,

Θ.   εκτιμώντας ότι η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, που συνδυάζει διμερείς και πολυμερείς συμβουλευτικούς μηχανισμούς και διαύλους λήψης αποφάσεων, είναι μοναδική ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη φιλοσοφία της και πρέπει, κατά συνέπεια, να διατηρηθεί, να επανενεργοποιηθεί, να επαναξιολογηθεί υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και να εφαρμοστεί περαιτέρω, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους που έθεσε αρχικά,

Ι.   εκτιμώντας, ωστόσο, ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση της εταιρικής σχέσης, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί σημαντικά και να λάβει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους, όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός κατά την έναρξη της διαδικασίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να θεωρηθεί ένα μόνον, αν και σημαντικό, βήμα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη προς μια συνολική διευθέτηση του Μεσανατολικού, το οποίο, εάν ακολουθηθεί από περαιτέρω εκατέρωθεν βήματα, θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία της Βαρκελώνης,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα της αναθεώρησης μετά από δέκα χρόνια εταιρικής σχέσης είναι ανάμεικτο, με πολλά θετικά επιτεύγματα αφενός, και με πολλές εκκρεμότητες αφετέρου, προκειμένου να πραγματωθεί όλο το δυναμικό της Δήλωσης της Βαρκελώνης,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν επικρατήσει του πολυμερούς πλαισίου, λόγω και της αδυναμίας των χωρών εταίρων και των δυσκολιών ανάπτυξης και ενίσχυσης των σχέσεων Νότου-Νότου,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2005, θα πρέπει να τεθούν σαφείς και εφικτές προτεραιότητες για το εγγύς μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από προηγούμενες αποτυχίες και αδιέξοδα, και στοχεύοντας στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι η βοήθεια για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για κοινή διαχείριση των μετακινήσεων των προσώπων και της μετανάστευσης, καθώς και η εντατικοποίηση του διαλόγου – επίσης μεταξύ των διαφόρων θρησκειών – και η βοήθεια επί συντονισμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας φαίνεται να είναι πιθανοί τομείς αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των ευρωμεσογειακών εταίρων,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι η επιτυχής πρώτη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης τον Μάρτιο του 2005, καθώς και άλλες θεσμικές εξελίξεις της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης αφήνουν περιθώρια για ενίσχυση της πολυμερούς πολιτικής διάστασής της,

ΙΖ.   θεωρώντας πως είναι σημαντικό να ενισχυθεί και η διάσταση αυτή, μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι ο εορτασμός του 2005 ως "Έτους της Μεσογείου" θα αυξήσει την προβολή της διαδικασίας της Βαρκελώνης και τη συνειδητοποίηση των πολιτών για τις δραστηριότητές της,

1.   επικροτεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία ανασκοπεί τα δέκα χρόνια εταιρικής σχέσης και επισημαίνει συγκεκριμένες περιοχές συνεργασίας – ανθρώπινα δικαιώματα, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και εκπαίδευσηπου θα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω τα επόμενα πέντε χρόνια·

2.   συμμερίζεται την πεποίθηση ότι ακόμα και αν η εταιρική σχέση δεν έχει ακόμα παραγάγει τα αναμενόμενα οφέλη και δεν έχει συμβάλει στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή στον βαθμό που θα μπορούσε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και, συνεπώς, η διαδικασία της Βαρκελώνης εξακολουθεί να αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη μεσογειακή πολιτική, στην οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα·

3.   επισημαίνει ότι, για να είναι αποτελεσματική η ευρωμεσογειακή πολιτική, πρέπει να της διατεθεί προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους της·

4.   θεωρεί λυπηρό ότι η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση δεν έχει ακόμη επηρεάσει άμεσα τις μείζονες άλυτες συγκρούσεις στην περιοχή της Μεσογείου, παρόλο που έχει ξεκινήσει διάλογος επί συγκεκριμένων προσπαθειών στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας·

5.   υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της δημοκρατίας είναι ένας από τους στόχους της διαδικασίας της Βαρκελώνης και πρέπει να επιτευχθεί με την προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και όλων των πολιτικών ομάδων και κινημάτων που καταδικάζουν τη χρήση βίας·

6.   εκτιμά ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των μεσογειακών χωρών εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι κοινές πρωτοβουλίες και να ενισχυθεί η αίσθηση συνυπευθυνότητας·

7.   χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη δημιουργία της μη κυβερνητικής πλατφόρμας EuroMed, που πραγματοποίησε την ιδρυτική της συνάντηση τον Απρίλιο του 2005 στο Λουξεμβούργο· τονίζει, σχετικώς, τη σημασία της συμμετοχής στην εν λόγω πλατφόρμα και της ανάπτυξης στενής συνεργασίας με αυτή, με στόχο τη διεύρυνση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από τη διαδικασία αυτή·

8.   θεωρεί πως έχει ζωτική σημασία να συνοδευτεί ο πολιτικός διάλογος από στενότερη συνεργασία σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο, προκειμένου, εκτός των άλλων, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις απόψεις και τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται σε όλο και περισσότερες αναλύσεις προερχόμενες από τον αραβικό και τον μεσογειακό κόσμο, όπως καταγράφεται και στις πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη·

9.   χαιρετίζει τη σύσταση της ευρωμεσογειακής κοινοβουλευτικής συνέλευσης και ζητεί να της διατεθούν στο μέλλον οι πόροι και οι διοικητικές δομές που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα κάνει αισθητή την παρουσία της και θα λειτουργεί αποτελεσματικά·

10.   εκφράζει την πεποίθηση ότι όχι μόνον η μελλοντική συνεργασία πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις απαιτήσεις της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ ή άλλες συναφείς ανάγκες, αλλά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διασύνδεση των τριών τομέων συνεργασίας –ειρήνη, εμπόριο και κοινωνία των πολιτών· αναγνωρίζει, συγκεκριμένα, εν προκειμένω, τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης και την ιδιαίτερη βαρύτητα των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων για τους λαούς της νότιας Μεσογείου·

11.   εκφράζει τη λύπη του διότι ουδέποτε εφαρμόστηκε η πρόταση που περιεχόταν στην αρχική Διακήρυξη της Βαρκελώνης, δηλαδή να οργανώνει η Επιτροπή ετήσια συνάντηση εκπροσώπων των δήμων και των περιφερειών προκειμένου να αξιολογεί τις κοινές προκλήσεις και να ανταλλάσσει εμπειρίες, και καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

12.   εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), η οποία αξιοποιεί τα επιτεύγματα της διαδικασίας της Βαρκελώνης και βασίζεται στην αρχή της υπευθυνότητας και της διαφοροποίησης, αναμένεται να ενισχύσει τις υφιστάμενες μορφές συνεργασίας εντός του ευρωμεσογειακού πλαισίου με στόχο να δοθεί στις χώρες εταίρους η δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ βάσει από κοινού συμφωνηθέντων προτεραιοτήτων και στόχων, μέσω της συνεκτικής εφαρμογής της αρχής της περιφερειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της τοπικής αυτοδιοίκησης) τόσο από τους ευρωμεσογειακούς εταίρους όσο και από τα κράτη μέλη·

13.   επισημαίνει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση Νότου-Νότου είναι απαραίτητη για τη δημιουργία σταθερού πλαισίου για την κοινή ευημερία, και ότι αυτό είναι το παράδειγμα και η εμπειρία που προσφέρει η ΕΕ·

14.   υπενθυμίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της μεσογειακής πολιτικής της ΕΕ καθώς και της ΕΠΓ είναι η υποστήριξη και προαγωγή πολιτικών μεταρρυθμίσεων (πρόοδος της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, ενίσχυση του πλουραλισμού και του κράτους δικαίου και μεγαλύτερος σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου) σε συνδυασμό με οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις·

15.   χαιρετίζει τη συγκρότηση υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Ιορδανία και το Μαρόκο στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών σύνδεσης και ζητεί τη σύσταση τέτοιων επιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο και των λοιπών συμφωνιών σύνδεσης, με στόχο την ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία· πιστεύει ότι οι υποεπιτροπές αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο των σχεδίων δράσης· τονίζει τη σημασία της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και της συμμετοχής της στο έργο των εν λόγω υποεπιτροπών, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει, επίσης, πως το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στενά στις εργασίες και στις δράσεις συνέχισης του έργου των εν λόγω υποεπιτροπών·

16.   επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαιρετίζει την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να ασκήσει την απαιτούμενη πίεση στους μεσογειακούς εταίρους προκειμένου να τηρούν την υποχρέωσή τους για σεβασμό των δικαιωμάτων των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για διασφάλιση της προστασίας τους·

17.   υπενθυμίζει ότι η δημιουργία περιοχής ευημερίας για όλους εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό στόχο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να οδηγήσει στη μείωση της φτώχειας στην περιοχή και στη γεφύρωση του κοινωνικού και οικονομικού χάσματος Βορρά-Νότου· σημειώνει ότι οι χώρες εταίροι έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και ότι η απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών βελτιώνεται σημαντικά·

18.   επικροτεί εν προκειμένω τη θέσπιση το 2002 του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά ζητεί τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωμεσογειακών εταίρων προκειμένου η εν λόγω πρωτοβουλία να εξελιχθεί σε πραγματικό χρηματοδοτικό όργανο για τη συνεργασία, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενες χώρες του ευρωμεσογειακού χώρου·

19.   υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών έως το 2010 και επιθυμεί την ταχεία εφαρμογή της αρχής της σώρευσης της προέλευσης, ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει στα προϊόντα που κατασκευάζονται από στοιχεία που προέρχονται από πολλές μεσογειακές χώρες ελεύθερη πρόσβαση στην κοινοτική αγορά προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη ολοκλήρωση Νότου-Νότου·

20.   σημειώνει τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί προς τη δημιουργία χώρου ελεύθερων συναλλαγών έως το 2010 και την έναρξη στρατηγικής για την απελευθέρωση του εμπορίου στα γεωργικά προϊόντα· ζητεί την ενσωμάτωση κριτηρίων για την αειφόρο ανάπτυξη στη διαδικασία, καθώς επίσης και την ορθή και εις βάθος περιβαλλοντική αξιολόγηση κάθε σταδίου· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την επίπτωση της απελευθέρωσης του εμπορίου αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων στον ευρωμεσογειακό χώρο·

21.   διαπιστώνει ότι, ενώ η απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών βελτιώνεται σημαντικά, διευρύνεται το έλλειμμα των εμπορικών συναλλαγών εις βάρος των μεσογειακών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.   σημειώνει ότι, παρά τις ελπίδες στην αρχή της διαδικασίας, οι μεσογειακές χώρες δεν ωφελήθηκαν, όσον αφορά την οικονομική τους ευημερία, από αυτά τα εμπορικά ανοίγματα και παραμένουν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση με πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλά επίπεδα επενδύσεων που, δεδομένου του μεγάλου ποσοστού νέων στα εν λόγω κράτη, επηρεάζουν τα μεταναστευτικά ρεύματα·

23.   θεωρεί ότι η οικονομική πτυχή της συνεργασίας πρέπει να επαναπροσανατολιστεί προς την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη δεδομένου ότι η ελευθέρωση των οικονομικών συναλλαγών δεν μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό της στόχο, και πρέπει να υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο·

24.   ζητεί η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές θα προβλέπουν επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της οικονομικής μετάβασης των εταίρων μεσογειακών χωρών-εταίρων και ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που έχει ορισθεί στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης θα επιτρέπει να διασφαλισθεί ορισμένη σταθερότητα και συνέχεια στην ευρωπαϊκή συνδρομή προς την περιοχή της Μεσογείου (βλ. πρώην πρόγραμμα MEDA)·

25.   θεωρεί πως είναι επίσης απαραίτητο το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής να επικεντρωθεί στις κοινωνικές συνέπειες της μετάβασης στις χώρες της νότιας Μεσόγειου και να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των χωρών εταίρων·

26.   φρονεί ότι η οικονομική κατάσταση των μεσογειακών χωρών εταίρων απαιτεί σημαντική υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, του ανεφοδιασμού σε πόσιμο ύδωρ και της στέγασης·

27.   πιστεύει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από την ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή αυτή πρέπει να διατίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και να χρησιμοποιούνται με πλήρη διαφάνεια προς όφελος του πληθυσμού συνολικά·

28.   ζητεί τη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών στον ευρωμεσογειακό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους λιμένες·

29.   υπενθυμίζει τη σημασία της στήριξης συγκεκριμένων, μικρής κλίμακας, σχεδίων επιτόπου συνεργασίας· θεωρεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ευημερία των χωρών εταίρων και συνιστά, κατά συνέπεια, την έγκριση μέτρων για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της κατανάλωσης, ιδίως μέσω της χρήσης δανειοληπτικών και μικροπιστωτικών διευκολύνσεων·

30.   υπογραμμίζει τη σημασία της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλωστοϋφαντουργικός τομέας μέσω της στήριξης των ευρωμεσογειακών εταιρικών σχέσεων, οι οποίες ευνοούν τη συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα του τομέα μέσω μιας ενεργητικής πολιτικής για την υποστήριξη της κατάρτισης, της Ε&Α, της τεχνολογικής καινοτομίας, της διάδοσης των καλών πρακτικών και της ανταλλαγής πληροφοριών στις αγορές· συνιστά τη θέσπιση ευρωμεσογειακού δικτύου σχολείων, ινστιτούτων κατάρτισης και εξειδικευμένων τεχνικών κέντρων στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας/ένδυσης με σκοπό την προώθηση των τεχνικών εταιρικών σχέσεων, της κατάρτισης και των κοινών ερευνητικών προγραμμάτων·

31.   επισημαίνει ότι η αποκεντρωμένη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη θεσμών και ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στη μεγαλύτερη ορατότητα και οικείωση της εταιρικής σχέσης· επισημαίνει ότι συγκεκριμένα μικρής κλίμακας σχέδια συνεργασίας μεταξύ πόλεων, είτε σε διμερές επίπεδο είτε σε περιφερειακά ή διαπεριφερειακά δίκτυα, επί σειράς ζητημάτων που αφορούν την αειφόρο αστική ανάπτυξη (π.χ. διαχείριση λυμάτων και υδάτων, παροχή καθαρού νερού) μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και άμεση βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους·

32.   επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την επιτάχυνση της εφαρμογής σχεδίων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του MEDA, ιδίως χάρη σε μία ριζική αναδιάρθρωση των προγραμμάτων βοήθειας της Επιτροπής και χάρη στον καίριο ρόλο που αποδίδεται στους εγχώριους φορείς· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει τα προς διάθεση ποσά στο πρόγραμμα MEDA στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2006, ιδίως το κονδύλι που προορίζεται για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοκρατική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και τη διαπεριφερειακή συνεργασία· θεωρεί ότι μια τέτοια μείωση δεν θα ήταν σύμφωνη με την ώθηση που απαιτεί η διαδικασία της Βαρκελώνης·

33.   εκτιμά ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αναβαθμιστούν οι δραστηριότητες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και να ληφθούν υπόψη οι ευκαιρίες που παρέχει η ΕΠΓ, προκειμένου να τη φέρει πιο κοντά στον κόσμο·

34.   συστήνει στο μέλλον να τεθεί στο επίκεντρο ιδίως επιλεγμένος αριθμός δραστηριοτήτων σε πολυμερές και διμερές επίπεδο που θα συμφωνηθούν από κοινού, για τις οποίες θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και όπου η δράση θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στο αποτέλεσμα·

35.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη της δημοκρατίας στην περιοχή αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για την Ευρώπη: η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση ισχύει όχι μόνο με τις χώρες εταίρους αλλά και με τους μη κρατικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών· συνιστά, για τον λόγο αυτό, να γίνει μεγαλύτερη χρήση, επί παραδείγματι, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΠΔΑΔ) –ένα κοινοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί σχετικά έργα– προκειμένου να ξεκινήσει σειρά έργων για την προώθηση της δημοκρατίας·

36.   εκτιμά ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να αποτελέσει η συνεργασία για την πολιτική άμυνα και την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στη λεκάνη της Μεσογείου για την αποτροπή τέτοιων καταστροφών·

37.   επισημαίνει ότι, τα τελευταία χρόνια, στη λεκάνη της Μεσογείου και σε πολλά από τα κράτη μέλη παρατηρείται διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας, αύξηση της ρύπανσης, επιδείνωση της λειψυδρίας και ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη και κερδοσκοπία, ειδικά στις παράκτιες περιοχές· θεωρεί, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στη χάραξη πολιτικών στον περιβαλλοντικό τομέα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη στιγμή μάλιστα που αποδεικνύεται παράγοντας καίριας σημασίας για οιαδήποτε πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη·

38.   εκτιμά ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, που είναι πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και σε μη προνομιούχες ομάδες όπως οι αναλφάβητοι πληθυσμοί, οι μαθήτριες, οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί και οι πληθυσμοί σε αγροτικές και προαστιακές περιοχές· θεωρεί ότι απαιτείται πιο στρατηγική προσέγγιση για την υποστήριξη των προσπαθειών των μεσογειακών εταίρων όσον αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό σε αυτόν τον τομέα· καλεί, συγκεκριμένα, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν και να στηρίξουν προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, φοιτητών και υποτρόφων και συνεργασίας μεταξύ πόλεων και γεωγραφικών περιοχών, και να εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο· τονίζει, σχετικώς, τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας "Erasmus Mundus" καθώς και του προγράμματος "Νεολαία εν Δράσει" για το διάστημα 2007-2013, ώστε να ενισχυθούν οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές στις μεσογειακές χώρες·

39.   χαιρετίζει τη σύσταση και εγκαινίαση του ευρωμεσογειακού ιδρύματος Anna Lindh για τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών· εκφράζει την πεποίθηση ότι η δράση του ιδρύματος μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και στη μέγιστη αξιοποίηση της κοινής μας κληρονομιάς·

40.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις χώρες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης να διερευνήσουν τρόπους και μηχανισμούς για την υποστήριξη της σύστασης, της ενίσχυσης και της ανάπτυξης εθνικών δικτύων του ιδρύματος Anna Lindh στις 35 χώρες εταίρους· προσκαλεί το ίδρυμα να συμβάλει στην ορατότητα και στην κοινή οικείωση της διαδικασίας της Βαρκελώνης, ώστε να αποκτήσει η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση ένα πρόσωπο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο·

41.   ζητεί την προστασία και την ενθάρρυνση της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της γνώμης στον μεσογειακό χώρο, ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους αλλά και να διασφαλιστεί σε κάποιο βαθμό η ανάπτυξη της δημοκρατίας, η οποία έχει έως σήμερα αποδειχτεί ανεπαρκής στην περιοχή·

42.   εκφράζει την πεποίθηση ότι, δεδομένης της τρέχουσας παγκόσμιας κατάστασης, πρέπει να διεξαχθεί σοβαρός διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των εταίρων, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα όπως αυτά που συστήνει στην έκθεσή της η συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου για τον διάλογο μεταξύ λαών και πολιτισμών, που συγκρότησε ο Romano Prodi το 2003·

43.   θεωρεί ότι η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, η οποία βασίζεται στην κοινή ευθύνη, πρέπει να προωθήσει τον θρησκευτικό διάλογο μεταξύ του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, όχι μόνο για λόγους εκπαίδευσης και διάδοσης της γνώσης, αλλά και στο πλαίσιο του αγώνα για την πάταξη της τρομοκρατίας, μιας από τις παγκόσμιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

44.   συνιστά την από κοινού πραγματοποίηση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, από εμπειρογνώμονες και τεχνικούς, σχετικά με τον ρόλο του Ισλάμ στις δημοκρατικές και ανοικτές κοινωνίες, και την εξέταση των λόγων που μπορούν κάποιες φορές να οδηγήσουν μέλη μιας πολιτισμικής ή θρησκευτικής κοινότητας να καταφύγουν στη βία·

45.   τονίζει ότι η μετανάστευση και η κοινωνική ένταξη των μεταναστών συνιστά άλλο ένα θέμα κλειδί της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης· θεωρεί ότι οι συμφωνίες σύνδεσης και τα σχέδια δράσης για τη γειτνίαση αποτελούν επαρκή μέσα για την προώθηση της κοινής διαχείρισης της κυκλοφορίας των προσώπων και των μεταναστευτικών ρευμάτων· προτείνει σχετικά ότι το νέο ευρωπαϊκό μέσο γειτνίασης και εταιρικών σχέσεων (EΜΓΕΣ) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν το πρόβλημα και οι σοβαρές αρνητικές συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης, περιλαμβάνοντας ουσιαστικές πτυχές όπως η διαπραγμάτευση συμφωνιών επανεισδοχής ή η ανάγκη σθεναρής αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, η οποία προκαλεί πολλά δεινά και απώλειες ζωών· υπενθυμίζει την ανάγκη επαφής με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στον τομέα αυτό, δεδομένης της εμπειρίας τους και της ευθύνης τους όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και του ευαίσθητου θέματος της αντιμετώπισης των διαμενόντων χωρίς έγγραφα ταυτότητας και των ατόμων στα οποία δεν χορηγείται άσυλο·

46.   υπενθυμίζει ότι η συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης πρέπει να συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι όλες οι συμφωνίες επανεισδοχής πρέπει να δημοσιοποιούνται και να τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων· απορρίπτει την αρχή της δημιουργίας μεταναστευτικών "πυλών" ή/και καταυλισμών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

47.   τονίζει ότι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό στίβο και στις πολιτικές δραστηριότητες κάθε χώρας πρέπει να αποτελέσει τον ουσιαστικό μηχανισμό για την εμπέδωση της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών· ζητεί επίσης να ενσωματωθεί το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων διατομεακά στις βασικές δραστηριότητες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

48.   καλεί, κατά συνέπεια, τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να αναγνωρίσουν, να σέβονται και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομική θέση της γυναίκας όπως έχουν κωδικοποιηθεί στις διεθνείς συνθήκες και απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να επισπεύσουν τις νομοθετικές, διοικητικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καθιερωθεί η νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικογενειακή και τη δημόσια ζωή, και να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές τους, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους·

49.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκτέλεση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας (συμφωνίες σύνδεσης) καθώς και στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας MEDA II (σημερινή φάση) με στόχο την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή·

50.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη εγκαινίαση του πρώτου περιφερειακού προγράμματος για τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή και ανάπτυξη (πρόγραμμα η θέσπιση του οποίου είχε αποφασιστεί από το 2001) και ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και τη θεματική του με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά την εικόνα της γυναίκας και τη σημασία του ρόλου της στη διαδικασία εκδημοκρατισμού·

51.   εκφράζει την ανησυχία του για τις έντονες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες, όπως η βία· ζητεί από τις χώρες εταίρους να επιδείξουν ουσιαστική πολιτική βούληση και αποτελεσματικότητα δράσης, ώστε να συμβάλουν στην εξέλιξη των νοοτροπιών και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

52.   υπογραμμίζει την ανάγκη οι ευρωμεσογειακοί εταίροι να θεσπίσουν νέα προγράμματα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των αστυνομικών αρχών όσο και μεταξύ των δικαστικών αρχών και για τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας· ζητεί από όλες τις χώρες να κυρώσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος διεθνώς και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών· τονίζει ότι οι ευρωμεσογειακοί εταίροι έχουν την ίδια δέσμευση τόσο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και, για τον λόγο αυτό, καλεί το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν ενεργά το στόχο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας για διασφάλιση της παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω μόνιμου πολιτικού διαλόγου με τις χώρες εταίρους· τονίζει επίσης ότι οι ευρωμεσογειακοί εταίροι έχουν κοινή εμπειρία σχετικά με την τρομοκρατία, η οποία θα τους επιτρέψει να συνεργαστούν προκειμένου να αποτρέψουν δυσαρεστημένες ομάδες από το να επιλέξουν τρομοκρατικές μεθόδους και να εκτελέσουν βίαιες επιθέσεις, να αναπτύξουν ικανότητες σε κρατικό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες, οιασδήποτε μορφής, αποτελούν ουσιαστικά άμεση επίθεση κατά των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, όπως ορίζονται στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατά της δημοκρατίας και κατά του κράτους δικαίου·

53.   τονίζει εκ νέου, από την άποψη αυτή, ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει επ" ουδενί λόγω να θίγονται ατομικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα αυτό, αλλά ζητεί πιο ανοικτές και πιο διαφανείς διαδικασίες· υποστηρίζει, εν προκειμένω, την πρόταση για κώδικα συμπεριφοράς σε αυτό τον τομέα·

54.   θεωρεί λυπηρό ότι δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τονίζει σχετικώς τη σημασία των σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ, τα οποία αποσκοπούν στον καθορισμό σαφών δεσμεύσεων για την ανάληψη δράσης από τις χώρες εταίρους, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία του εκδημοκρατισμού καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου· επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες που θα καθορίζονται στα εν λόγω σχέδια δράσης θα αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται σε τακτική βάση·

55.   καλεί, για το λόγο αυτό, την Επιτροπή να μεριμνήσει για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ, τα οποία πρέπει να προβλέπουν σαφείς ρήτρες ανάκλησης που να καλύπτουν την περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

56.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κριτήρια κατά την αξιολόγηση της τήρησης των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων και ελπίζει ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματά της στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

57.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργοποιούν τις ρήτρες αναστολής των ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης, στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών·

58.   καλεί εκ νέου όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των Ευρωμεσογειακών Συμφωνιών Σύνδεσης να μετατρέψουν τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε πρόγραμμα δράσης με στόχο την ενίσχυση και την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να συγκροτήσουν μηχανισμό για την τακτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να συγκροτήσει υποεπιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρόλος των οποίων θα είναι η εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών στις εν λόγω υποεπιτροπές· καλεί την Επιτροπή, ενόψει της 10ης επετείου της διαδικασίας της Βαρκελώνης, να εκπονήσει δημόσια έκθεση για την εφαρμογή της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις χώρες της Μεσογείου, η οποία μπορεί να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης·

59.   προτείνει να συνεχιστεί και να εμπεδωθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών χωρών σε ζητήματα ασφάλειας· χαιρετίζει την ένταξη ρητρών για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής στις πλέον πρόσφατες συμφωνίες και τα σχέδια δράσης· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις χώρες εταίρους ανεξαιρέτως, με στόχο μια Μεσόγειο απαλλαγμένη από τα όπλα μαζικής καταστροφής· ζητεί την περαιτέρω συμμετοχή των χωρών εταίρων στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας· καλεί, για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα διαβούλευσης με τους εταίρους μας στη Μεσόγειο, στις περιπτώσεις που τους αφορούν, για τα εκάστοτε εξεταζόμενα θέματα ΚΕΠΠΑ, καλώντας τους να συμμετάσχουν, εφόσον απαιτείται, στις συναντήσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων·

60.   θεωρεί ότι, δεδομένων των ελλειμμάτων της διαδικασίας της Βαρκελώνης στο παρελθόν, η πολιτική βούληση και ένα ρεαλιστικό όραμα αποτελούν περισσότερο από ποτέ βασική προϋπόθεση για μία επιτυχή έκβαση της εταιρικής σχέσης·

61.   υπενθυμίζει ότι η ΕΜΚΣ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ευρωμεσογειακού πολιτικού διαλόγου και ότι πρέπει στο μέλλον να ενισχυθεί ο ρόλος των εργασιών της Συνέλευσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής διαδικασίας·

62.   υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες στην έκτακτη συνάντηση υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 27-28 Νοεμβρίου 2005 ότι ο εορτασμός της δέκατης επετείου της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης πρέπει να συνοδευτεί από τον καθορισμό σαφούς και δεσμευτικού συνόλου προτεραιοτήτων και δράσεων για το μέλλον· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να επαναβεβαιωθούν οι θεμελιώδεις αρχές της δήλωσης και η βούληση των κρατών μελών να δημιουργήσουν κοινότητα δημοκρατικών χωρών που θα δώσει ώθηση στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, και ζητεί συγκεκριμένα από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε μια νέα ώθηση στη διαδικασία της Βαρκελώνης για το μέλλον·

63.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην επικείμενη έκτακτη συνάντηση υψηλού επιπέδου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών εταίρων που συμμετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης και στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

(1) ΕΕ C 97 E της 22.4.2004, σ. 656.
(2) ΕΕ C 87 E της 7.4.2004, σ. 506.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0046.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου