Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0561/2005

Rozpravy :

PV 27/10/2005 - 9.1

Hlasování :

PV 27/10/2005 - 10.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 204kWORD 41k
Čtvrtek, 27. října 2005 - Štrasburk
Lidská práva na západní Sahaře
P6_TA(2005)0414RC-B6-0561/2005

Usnesení Evropského parlamentu o stavu lidských práv na Západní Sahaře

Evropský parlament,

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Západní Sahaře, a zejména na rezoluce 1598 (2005) ze dne 28. dubna 2005 a 1495 (2003), která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 11. října 2005,

-   s ohledem na poslední zprávu generálního tajemníka OSN Radě bezpečnosti o Západní Sahaře (duben 2005),

-   s ohledem na nedávná jmenování zvláštního zástupce a zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Západní Sahaře,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2004 a o politice EU v této oblasti(1),

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   hluboce znepokojen posledními zprávami organizace Amnesty International a Světové organizace proti mučení, které informují o vážných případech porušování lidských práv vůči Sahařanům (Sahrawi) ze strany Maroka,

B.   vzhledem k tomu, že v rámci šetření, které provedla Komise pro spravedlnost a usmíření ohledně osob, které zahynuly v ilegálních zadržovacích zařízeních byla označena místa, kde bylo pohřbeno 57 osob, které se staly obětí násilného "zmizení" a z nichž 43 jsou Sahrawi,

1.   vítá skutečnost, že Fronta Polisario osvobodila všechny marocké válečné zajatce; žádá marocké orgány, aby okamžitě osvobodily bojovníky za lidská práva Aminattou Haidarovou, Aliho Salema Tameka a dalších 35 politických vězňů ze Západní Sahary a aby objasnily osud dalších více než 500 nezvěstných osob ze Západní Sahary včetně těch, které jsou pohřešovány od doby vojenských operací;

2.   žádá Maroko a Frontu Polisario, aby plně spolupracovaly s Mezinárodním výborem Červeného kříže s cílem vyjasnit osud osob, které jsou pohřešovány od začátku konfliktu;

3.   žádá ochranu obyvatel Západní Sahary, respektování jejich základních práv, zejména práva na svobodný projev, na svobodu pohybu, a to v souladu s ustanoveními Všeobecné deklarace lidských práv, s mezinárodními smlouvami a úmluvami v oblasti lidských práv;

4.   podporuje spravedlivé a trvalé řešení konfliktu na Západní Sahaře založené na právu a mezinárodních smlouvách, na příslušných rezolucích Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluci 1495 (2003);

5.   žádá Marocké království a Frontu Polisario, sousední státy a Evropskou unii, aby plně spolupracovaly s OSN s cílem dokončit proces dekolonizace Západní Sahary;

6.   žádá Radu a členské státy, aby aktivně podpořily úsilí OSN, která vyzývá k zachování přírodních energetických zdrojů Západní Sahary jakožto neautonomního území, jež je předmětem procesu dekolonizace, jak stanoví právní stanovisko zástupce generálního tajemníka pro právní záležitosti OSN Hanse Correla z roku 2002;

7.   vítá skutečnost, že generální tajemník OSN jmenoval svého osobního zmocněnce pro Západní Saharu v osobě velvyslance Van Valsuma a že určil pana Francisca Bastagaliho zvláštním zástupcem odpovědným za misi OSN pro referendum na Západní Sahaře (MINURSO), což by mělo přispět k obnovení mírového procesu na Západní Sahaře;

8.   vyzývá nového osobního zmocněnce generálního tajemníka OSN, aby vystoupil se zprávou ve Výboru pro zahraniční věci, v jeho podvýborech a v delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu;

9.   žádá Maroko, aby usnadnilo nezávislým pozorovatelům, zástupcům organizací na obranu lidských práv a zástupcům mezinárodních sdělovacích prostředků přístup na území Západní Sahary; vyjadřuje v této souvislosti lítost nad vypovězením několika evropských delegací ze země;

10.   domnívá se, že mise jeho delegace do toho regionu poskytne Evropskému parlamentu nové informace o situaci, a je přesvědčen, že tato delegace bude moci splnit své poslání bez překážek a podle plánu, tj. v lednu 2006;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Africké unie, a rovněž vládě Maroka a vedení Fronty Polisario.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0150.

Právní upozornění - Ochrana soukromí