Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0561/2005

Συζήτηση :

PV 27/10/2005 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 271kWORD 40k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο
Δυτική Σαχάρα
P6_TA(2005)0414RC-B6-0561/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Σαχάρα, ιδίως δε το ψήφισμα 1598 (2005) της 28ης Απριλίου 2005 και το ψήφισμα 1495 (2003), τα οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 11 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Δυτική Σαχάρα, του Απριλίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τους πρόσφατους διορισμούς Ειδικού Εκπροσώπου και Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Δυτική Σαχάρα,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Δυτική Σαχάρα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος (1)",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Μαρόκου σε βάρος των πληθυσμών σαχράουϊ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες της Αρχής για την Ισότητα και την Συμφιλίωση για όσους έχασαν τη ζωή τους στα παράνομα κέντρα κράτησης είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν οι τοποθεσίες ταφής 57 εξαφανισθέντων, εκ των οποίων οι 43 ήταν σαχράουϊ,

1.   χαιρετίζει την απελευθέρωση εκ μέρους του μετώπου Πολισάριο όλων των μαροκινών αιχμαλώτων πολέμου· ζητεί από τις αρχές του Μαρόκου να απελευθερώσουν πάραυτα τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου κ. Aminattou Haidar, τον Ali Salem Tamek και τους άλλους 35 σαχράουϊ πολιτικούς κρατούμενους, καθώς επίσης και να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να διαλευκανθεί η τύχη των αγνοουμένων σαχράουϊ οι οποίοι υπερβαίνουν τους 500, συμπεριλαμβανομένων όσων χάθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις·

2.   ζητεί εξάλλου από το Μαρόκο και το Μέτωπο Πολισάριο να συνεργαστούν πλήρως με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να διαλευκανθεί η τύχη των ατόμων που φέρονται ως εξαφανισθέντα από τις αρχές της σύγκρουσης·

3.   ζητεί την προστασία των πληθυσμών σαχράουϊ, το σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, ιδίως δε της ελεύθερης έκφρασης και της ελευθερίας μετακίνησης, όπως ορίζουν οι διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.   υποστηρίζει την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύση όσον αφορά τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα, η οποία θα θεμελιώνεται στο δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συγκεκριμένα το ψήφισμα 1495·

5.   καλεί το Βασίλειο του Μαρόκου και το μέτωπο Πολισάριο, τα όμορα κράτη καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν πλήρως με τον ΟΗΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποαποικιοποίησης της Δυτικής Σαχάρας·

6.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του ΟΗΕ που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των φυσικών ενεργειακών πόρων της Δυτικής Σαχάρας, ως μη αυτόνομης περιοχής η οποία βρίσκεται στην διαδικασία της αποαποικιοποίησης, όπως ορίζει η νομική γνωμοδότηση (2002) του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επί νομικών θεμάτων, κ. Hans Correl·

7.   χαιρετίζει τον διορισμό του Πρέσβη Van Valsum στη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, καθώς και τον διορισμό του Francisco Bastagali ως Ειδικού Αντιπροσώπου, υπεύθυνου για την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO), γεγονός που αναμένεται να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Δυτική Σαχάρα·

8.   καλεί τον νέο Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στις υποεπιτροπές της, καθώς επίσης και στην αντιπροσωπεία για τις χώρες Μαγκρέμπ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.   καλεί την κυβέρνηση του Μαρόκου να διευκολύνει την πρόσβαση στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας στους ανεξάρτητους παρατηρητές, στους εκπροσώπους των οργανισμών υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και στον διεθνή τύπο, εκφράζει δε επ` αυτού την λύπη του για την απέλαση πολλών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών·

10.   εκτιμά ότι η αποστολή της αντιπροσωπείας του στην περιοχή θα παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέα πληροφοριακά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί· είναι πεπεισμένο δε ότι η εν λόγω αντιπροσωπεία θα μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της ανεμπόδιστη και στην προβλεπόμενη χρονική στιγμή, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2006·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης καθώς και στην κυβέρνηση του Μαρόκου και στην ηγεσία του μετώπου Πολισάριο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου