Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0561/2005

Rozpravy :

PV 27/10/2005 - 9.1

Hlasovanie :

PV 27/10/2005 - 10.1

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 204kWORD 38k
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg
Ľudské práva v Západnej Sahare
P6_TA(2005)0414RC-B6-0561/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Západnej Sahare

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o Západnej Sahare a najmä na rezolúciu č. 1598 (2005) z 28. apríla 2005 a rezolúciu č. 1495 (2003), prijaté Valným zhromaždením OSN 11. októbra 2005,

–   so zreteľom na poslednú správu generálneho tajomníka OSN pre Bezpečnostnú radu OSN o Západnej Sahare (apríl 2005),

–   so zreteľom na nedávne vymenovanie osobitného zástupcu a osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Západnej Sahare,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2004 a politike EÚ v tejto oblasti(1),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   je hlboko znepokojený nad poslednými správami Amnesty International a Svetovej organizácie proti mučeniu, ktoré konštatujú vážne porušovanie ľudských práv národa Sahrawi Marokom,

B.   keďže pri vyšetrovaniach uskutočnených Výborom pre rovnosť a zmierenie v súvislosti s osobami, ktoré zomreli v nelegálnych väzenských centrách, sa našli miesta, na ktorých bolo pochovaných 57 osôb - obetí nútených zmiznutí, medzi ktorými bolo 43 príslušníkov národa Sahrawi,

1.   víta skutočnosť, že Front Polisario prepustil všetkých marockých vojnových zajatcov; vyzýva marocké orgány, aby bezodkladne prepustili obrancov ľudských práv, pani Aminattou Haidar a Aliho Salema Tameka a ďalších 35 sahrawských politických väzňov a aby vyšetrili okolnosti týkajúce sa osudu viac ako 500 nezvestných príslušníkov národa Sahrawi vrátane tých, ktorí zmizli počas vojenských operácií;

2.   žiada Maroko a Front Polisario, aby v plnej miere spolupracovali s Medzinárodným výborom Červeného kríža s cieľom objasniť osudy osôb, ktoré sú od začiatku konfliktu nezvestné;

3.   žiada ochranu príslušníkov národa Sahrawi, dodržiavanie ich základných práv, najmä práva na slobodu prejavu a voľný pohyb, v súlade s ustanoveniami Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zmluvami a medzinárodnými dohodami v oblasti ľudských práv;

4.   podporuje spravodlivé a definitívne vyriešenie konfliktu v Západnej Sahare založené na legitímnosti a medzinárodnom práve v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej Rady OSN, najmä rezolúciou č.1495;

5.   žiada Marocké kráľovstvo, Front Polisario, susedné štáty ako aj Európsku úniu, aby v plnej miere spolupracovali s OSN v záujme ukončenia dekolonizačného procesu v Západnej Sahare;

6.   žiada Radu a členské štáty, aby aktívne podporovali úsilia OSN na zachovanie prírodných energetických zdrojov Západnej Sahary ako neautonómneho územia, objektu dekolonizačného procesu, tak ako to stanovuje právne stanovisko (2002) zástupcu generálneho tajomníka OSN pre právne veci pána Hansa Correla;

7.   víta menovanie osobného vyslanca pre Západnú Saharu generálnym tajomníkom OSN v osobe veľvyslanca Vana Valsuma a určenie pána Francisca Bastagaliho za osobitného zástupcu zodpovedného za misiu OSN pre referendum v Západnej Sahare (MINURSO), čo by malo prispieť k opätovnému naštartovaniu mierového procesu v Západnej Sahare;

8.   pozýva nového osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN, aby podal správu Výboru pre zahraničné veci a jeho podvýborom, ako aj Delegácii pre vzťahy s krajinami Magrebu;

9.   vyzýva Maroko, aby umožnilo vstup na územie Západnej Sahary nezávislým pozorovateľom, predstaviteľom organizácií na ochranu ľudských práv a zahraničným novinárom; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad vypovedaním viacerých európskych delegácií;

10.   je toho názoru, že misia jeho delegácie do tohto regiónu poskytne Európskemu parlamentu nové informácie o situácii, a je presvedčený, že delegácia bude môcť splniť svoje poslanie bez prekážok a podľa plánu, t. j. v januári 2006;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Organizácie africkej jednoty, marockej vláde a vedeniu Frontu Polisario.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2005)0150.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia