Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0563/2005

Forhandlinger :

PV 27/10/2005 - 9.2

Afstemninger :

PV 27/10/2005 - 10.2

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 43k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Usbekistan
P6_TA(2005)0415RC-B6-0563/2005

Europa-Parlamentets beslutning om Usbekistan

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om de centralasiatiske republikker og Usbekistan, navnlig beslutningen af 9. juni 2005(1),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden i 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(2),

-   der henviser til sin beslutning af 24. februar 2005 om EU's prioriteter og henstillinger med henblik på den 61. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (14. marts til 22. april 2005)(3),

-   der henviser til rapporten fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) om begivenhederne i Andijan,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

-   der henviser til konklusionerne fra møder i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. maj, 13. juni, 18. juli og 3. oktober 2005,

-   der henviser til Kommissionens strategidokument om Centralasien 2002-2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at regeringen i Usbekistan stadig ikke har indvilget i en uafhængig undersøgelse af begivenhederne i Andijan den 13. maj 2005; der henviser til rapporter fra menneskerettighedsorganisationer, ifølge hvilke et ubestemt antal civile - flere hundrede ifølge visse vidneudsagn - blev dræbt og endnu flere såret af skud fra "statslige sikkerhedsstyrker",

B.   der henviser til, at der ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer er blevet arresteret flere tusinde mennesker i et forsøg på at skjule sandheden, samtidig med at de fængslede løber en alvorlig risiko for at blive tortureret eller mishandlet på anden vis, og at mange er blevet anklaget for alvorlige forbrydelser og risikerer at blive dømt til døden uden en retfærdig rettergang,

C.   der henviser til, at de fleste uafhængige lokale journalister og menneskeretsforkæmpere udsættes for intimidering fra sikkerhedstjenestens side eller blevet tvunget til at forlade landet,

D.   der henviser til, at de usbekiske myndigheder har besluttet at udsætte det 6. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Usbekistan, fordi EP-delegationen ønskede at rejse til Andijan og mødes med ikke-statslige organisationer og personer, der havde været involveret i begivenhederne,

E.   der henviser til, at der for tiden er femten personer for retten i Tasjkent, anklaget for at ville omstyrte regeringen og etablere en islamisk stat samt for at stå i spidsen for det væbnede oprør i Andijan,

F.   der henviser til, at Leandro Despouy, FN's særlige rapportør for spørgsmålet om dommeres og advokaters uafhængighed, har udtrykt tvivl om retssagens uvildighed og krævet adgang til de anklagede,

G.   der henviser til, at en gruppe på 439 usbekere, som flygtede til den kirgisiske grænse efter opstanden den 13. maj 2005, er blevet overført til en FN-lejr i Rumænien, der henviser til, at situationen for de tilbageværende flygtninge stadig er uklar,

H.   der henviser til, at opbygningen af et civilsamfund er en forudsætning for at give landet et velfungerende demokrati, stabilitet og social sammenhængskraft, hvilket er afgørende for effektivt at kunne bekæmpe enhver risiko for religiøs ekstremisme,

I.   der understreger, at skabelsen af et civilsamfund i såvel Usbekistan som nabolandene kræver et mere åbent samfund, hvor individuelle friheder og menneskerettigheder fuldt ud respekteres, samt reelle fremskridt hen imod demokrati,

1.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at overføre bevillingerne til nationale projekter og institutionsopbygning i Usbekistan på EU-budgettet til reserven, dog med forbehold af midler til humanitær bistand;

2.   fordømmer den usbekiske regerings manglende åbenhed og selvisolering og understreger vigtigheden af, at en internationale undersøgelseskommission straks får mulighed for at kaste lys over omstændighederne omkring begivenhederne i maj 2005 i Andija-regionen, og at den får fri adgang til de verserende retssager;

3.   fremhæver vigtigheden af forbindelserne mellem EU og Usbekistan og af fortsat dialog og anerkender den afgørende rolle, Usbekistan spiller i Centralasien, men understreger samtidig, at disse forbindelser skal bygge på gensidig respekt for principperne om demokrati, retsstat og menneskerettigheder, som det klart fremgår af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan;

4.   bifalder og støtter den beslutning, som Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) traf på sit møde den 3. oktober 2005 om at indføre et forbud mod eksport af våben, militært udstyr og andet udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til Usbekistan, begrænse adgangen til EU for usbekere med direkte ansvar for begivenhederne i Andijan, udsætte alle planlagte tekniske møder under partnerskabs- og samarbejdsaftalen på ubestemt tid og lade Kommissionen nyorientere og reducere sit Tacis-program med henblik på i højere grad at tilgodese befolkningens behov, demokratiet og menneskerettighederne samt knytte forbindelser med det usbekiske civilsamfund;

5.   anmoder indtrængende den usbekiske regering om at løslade alle de menneskeretsforkæmpere, journalister og oppositionspolitikere, som fortsat tilbageholdes, og lade dem arbejde frit og uden frygt for forfølgelse samt bringe chikanen mod ngo'er til ophør;

6.   kræver, at pressefriheden bliver genindført, hvilket indebærer ophævelse af de retslige skridt, som er taget mod nationale medier og ngo'er, der søger at fremme pluralismen i informationen; fordømmer alle hindringer for borgernes ytringsfrihed;

7.   anmoder indtrængende om, at retssagen mod de personer, som er anklaget for have planlagt at omstyrte den usbekiske regering, gennemføres under fuld overholdelse af folkeretten og med fuld adgang til forhandlingerne for uafhængige observatører; bemærker, at de usbekiske myndigheder har besluttet at lade OSCE-observatører overvære disse retssager;

8.   forventer, at de usbekiske myndigheder vil give EP-medlemmer, som skal deltage i det 6. møde i Den Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Usbekistan, adgang til at besøge landet og mødes med oppositionen, ngo'er og de uafhængige medier;

9.   opfordrer de kirgisiske myndigheder til ikke at udvise flygtninge, så længe den usbekiske regering ikke kan garantere for en uafhængig og retfærdig rettergang eller give humanitære organisationer adgang til de fængslede;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for Centralasien, Usbekistans præsident, regering og parlament, FN's generalsekretær og OSCE's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0239.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0051.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik