Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0563/2005

Viták :

PV 27/10/2005 - 9.2

Szavazatok :

PV 27/10/2005 - 10.2

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 137kWORD 51k
2005. október 27., Csütörtök - Strasbourg
Üzbegisztán
P6_TA(2005)0415RC-B6-0563/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása Üzbegisztánról

Az Európai Parlament,

‐   tekintettel a belső-ázsiai köztársaságokról és Üzbegisztánról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel 2005. június 9-i állásfoglalására(1),

‐   tekintettel 2005. április 28-i állásfoglalására az emberi jogok helyzete a világban című 2004-es éves jelentésről és az EU emberi jogi politikájáról(2),

‐   tekintettel az EU-nak az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2005. március 14-től április 22-ig Genfben tartandó 61. ülésszakával kapcsolatos prioritásairól és ajánlásairól szóló 2005. február 24-i állásfoglalására(3),

‐   tekintettel az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által az andidzsáni eseményekről készített jelentésre,

‐   tekintettel az 1999. július 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság között jött létre,

‐   tekintettel az általános ügyek és külkapcsolatok Tanácsának 2005. május 23-i, június 13-i, július 18-i és október 3-i következtetéseire,

‐   tekintettel a Bizottság 2002‐2006-ra vonatkozó, Belső-Ázsiáról szóló stratégiai dokumentumára,

‐   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel az üzbég kormány mindeddig nem adott engedélyt független vizsgálat elvégzésére a 2005. május 13-i andidzsáni eseményekkel kapcsolatban, melynek során az emberi jogi szervezetek jelentései szerint "a kormány fegyveres biztonsági erői" ismeretlen számú civilt lelőttek, egyes tanúk szerint több százat, és ennél is több embert megsebesítettek,

B.   mivel nemzetközi emberi jogi szervezetek kifogásolták, hogy a valóság leplezése érdekében több ezer embert tartóztattak le, és nagy a veszélye annak, hogy a letartóztatottakat kínzásoknak vetik alá, vagy egyéb nem megfelelő bánásmódban részesítik, valamint sokakat főbenjáró bűnökkel vádolnak, és egy tisztességtelen bírósági eljárás eredményeként akár halálra is ítélhetik őket,

C.   mivel a biztonsági szolgálat megfélemlítés alatt tartja a független helyi újságírók és az emberi jogok védelmezőinek nagy részét, vagy már el is űzték őket az országból,

D.   mivel az üzbég hatóságok úgy döntöttek, hogy elhalasztják a 6. EU‐Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottság ülését, amely során az Európai Parlament küldöttsége el kívánt látogatni Andidzsánba, és találkozni kívánt nem kormányzati szervezetekkel, valamint az események által érintett emberekkel,

E.   mivel jelenleg 15 személy ellen folynak tárgyalások Taskentben, akiket azzal vádolnak, hogy meg akarták dönteni a kormányt, és iszlám államot akartak létrehozni, és hogy ők vezették az Andidzsáni fegyveres zavargásokat,

F.   mivel Leandro Despouy, az ENSZ-en belül a bírák és ügyvédek függetlenségével foglalkozó külön előadója kétségeit fejezte ki a bírósági eljárások tisztességességével kapcsolatban, és a vádlottakhoz való bejutás engedélyezésére szólított fel,

G.   mivel egy 439 üzbég menekültből álló csoportot, akik a 2005. május 13-i felkelés után a kirgiz határhoz menekültek, egy romániai ENSZ-táborba szállítottak; mivel a többi menekült helyzete továbbra sem tisztázott,

H.   mivel a civil társadalom fejlődése alapvető lépés afelé, hogy az ország működő demokráciával, stabilitással és társadalmi kohézióval rendelkezzen, amely alapvető fontosságú a vallási szélsőség veszélyével való hatékony küzdelemhez,

I.   mivel a civil társadalom Üzbegisztánban és a szomszédos országokban is megköveteli az egyéni szabadságjogokat és az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben tartó nyíltabb társadalmat, valamint a demokrácia irányában tett valódi előrelépést,

1.   sürgeti a Bizottságot, hogy az Európai Unió "nemzeti projektek és intézményfejlesztési" éves költségvetését Üzbegisztánban tegye tartalékba, a humanitárius segélyek sérelme nélkül;

2.   elítéli, hogy az üzbég kormány elzárkózik a helyzet átláthatóvá tételétől és a külső kapcsolatoktól, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 2005 májusában az andidzsáni térségben lezajlott események körülményeit haladéktalanul feltáró nemzetközi vizsgálóbizottságot állítsanak fel, amely szabadon részt vehet a jelenleg folyó bírósági tárgyalásokon;

3.   ismételten hangsúlyozza az EU‐Üzbegisztán kapcsolatok és az ennek keretében folytatott párbeszéd fontosságát, és elismeri Üzbegisztán kulcsfontosságú szerepét a belső-ázsiai térségben, de hangsúlyozza, hogy ezen a kapcsolatoknak az említett együttműködési megállapodásban lefektetettek szerint a demokrácia, a jogrend és az emberi jogok elveinek kölcsönös tiszteletben tartására kell épülniük;

4.   üdvözli és támogatja az általános ügyek és külkapcsolatok Tanácsának 2005. október 3-i ülésén hozott, a fegyverek, katonai felszerelések, valamint egyéb, belső elnyomásra használható felszerelések üzbegisztáni exportjára, az andidzsáni eseményekért közvetlenül felelős üzbég egyének EU-ba történő bebocsátásának korlátozására, és minden, a partnerségi együttműködési megállapodás keretében zajló technikai jellegű ülés felfüggesztésére vonatkozó döntését, valamint a TACIS program Bizottság általi átalakítását és csökkentését a népesség igényeire, a demokráciára, az emberi jogokra és az üzbég civil társadalom kapcsolatainak megerősítésére irányuló összpontosítás fokozása érdekében;

5.   sürgeti Üzbegisztán kormányát, hogy bocsássanak szabadon minden, még fogva tartott emberi jogi aktivistát, újságírót és ellenzéki politikust, és hagyják őket szabadon, az üldöztetéstől való félelem nélkül dolgozni és vessenek véget a civil szervezetek zaklatásának;

6.   kéri a sajtószabadság visszaállítását, valamint a nemzetközi médiával és a tájékoztatás sokszínűségét felügyelni kívánó civil szervezetekkel szemben hozott jogi intézkedések felszámolását; elítéli a polgárok szabad véleménynyilvánításának minden nemű korlátozását;

7.   szorgalmazza, hogy az üzbég kormány elleni összeesküvés vádlottjainak pere a nemzetközi jognak megfelelően folyjon, és álljon nyitva a független megfigyelők előtt, lehetővé téve számukra a tárgyalásokon történő jelenlétet; tudomásul veszi, hogy az üzbég hatóságok engedélyezték az EBESZ megfigyelői számára a tárgyalások látogatását;

8.   elvárja az üzbég hatóságoktól, hogy könnyítsék meg a 6. EU‐Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottság tagjai számára Andidzsan meglátogatását, valamint az ellenzékkel, a civil szervezetekkel és a független médiával történő találkozást;

9.   felszólítja a kirgiz hatóságokat, hogy ne utasítsák ki a letartóztatott menekülteket addig, amíg az üzbég kormány nem tudja garantálni számukra a független és igazságos eljárást, és nem engedi, hogy a humanitárius szervezetek eljussanak a letartóztatottakhoz;

10.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU belső-ázsiai különképviselőjének, Üzbegisztán és Kirgizisztán elnökének, kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának és az EBESZ főtitkárának.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0239.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0150.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0051.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat