Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0562/2005

Forhandlinger :

PV 27/10/2005 - 9.3

Afstemninger :

PV 27/10/2005 - 10.3

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 40k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Sagen om Tenzin Delek Rinpoche
P6_TA(2005)0416RC-B6-0562/2005

Europa-Parlamentets beslutning om sagen vedrørende Tenzin Delek Rinpoche

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i Kina,

-   der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om Tibet (Sagen om Tenzin Delek Rinpoche)(1) og beslutning af 13. januar 2005 omTibet(2),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(3),

-   der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

-   der henviser til rapporten og henstillingerne fra seminaret om menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der fandt sted den 20.-21. juni 2005,

-   der henviser til den fælles erklæring fra det 8. topmøde mellem EU og Kina den 5. september 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at folkedomstolen i Kardze i det autonome tibetanske præfektur Kardze i provinsen Sichuan den 2. december 2002 afsagde dødsdom over Tenzin Delek Rinpoche, en indflydelsesrig og respekteret buddhistisk lama, med udsættelse af eksekveringen i to år, og over hans medarbejder, Lobsang Dhondup, uden udsættelse,

B.   der henviser til, at der ikke foreligger beviser for hverken Tenzin Delek Rinpoches eller Lobsang Dhondups deltagelse i en række bombeattentater eller i tilskyndelse til separatisme,

C.   der henviser til, at Lobsang Dhondup blev henrettet den 26. januar 2003,

D.   der henviser til, at dødsdommen over Tenzin Delek Rinpoche i henhold til kinesisk lov - eftersom den anklagede ikke overtrådte loven igen i løbet af den to år lange udsættelse - og efter massivt pres fra det internationale samfund og menneskerettighedsorganisationer blev ændret til livsvarigt fængsel den 26. januar 2005,

E.   der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer rapporterer, at Tenzin Delek Rinpoche - på grund af tortur og umenneskelige fængselsforhold - befinder sig i en livstruende tilstand, og at han ikke er i stand til hverken at tale eller gå,

F.   der henviser til, at oplysninger vedrørende Tenzin Delek Rinpoches sundhedstilstand ikke kan bekræftes af uafhængige observatører, eftersom den kinesiske regering nægter dem adgang,

G.   der henviser til, at topmødet mellem EU og Kina af 5. september 2005 markerede trediveårsdagen for de diplomatiske forbindelser mellem EU og Kina med igangsættelsen af en ny strategisk dialog; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmålet er et af de vigtigste problemer på dagsordnen,

H.   der henviser til opretholdelsen af embargoen mod våbensalg til Kina, der blev besluttet og iværksat i 1989 efter massakren på Tiananmen-pladsen og den fortsatte krænkelse af menneskerettighederne og religionsfriheden,

1.   er dybt bekymret over Tenzin Delek Rinpoches sundhedstilstand;

2.   opfordrer de ansvarlige myndigheder til at gøre alt, hvad de kan for at forbedre Tenzin Deleks Rinpoches levevilkår og sundhedstilstand;

3.   anmoder den kinesiske regering om at give Manfred Nowak, FN's særlige rapportør om tortur, tilladelse til at besøge Tenzin Delek Rinpoche og aflægge rapport om hans sundhedstilstand i løbet af inspektionsbesøget til Kina fra den 21. november til 2. december 2005;

4.   gentager sin støtte til retsstatsprincippet og sætter pris på ændringen af dødsdommen over Tenzin Delek Rinpoche;

5.   opfordrer dog den kinesiske regering til at annullere alle domme over Tenzin Delek Rinpoche og løslade ham umiddelbart;

6.   bekræfter sin opfordring til afskaffelse af dødsstraffen og øjeblikkelig indførelse af et moratorium for dødsstraf i Kina;

7.   beklager manglen på konkrete resultater, hvad angår menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina og opfordrer endnu en gang regeringen i Folkerepublikken Kina til at forbedre de umenneskelige fængselsforhold, standse og afskaffe tortur mod indsatte samt til at standse de fortsatte krænkelser af det tibetanske folks og andre mindretals menneskerettigheder og sikre overholdelse af internationale normer med hensyn til menneskerettighederne og den humanitære folkeret,

8.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at opretholde EU-embargoen mod våbenhandel med Folkerepublikken Kina og til ikke at svække de eksisterende nationale begrænsninger for sådanne våbensalg;

9.   opfordrer Folkerepublikken Kinas regering til at intensivere den igangværende dialog med repræsentanterne for Dalai Lama for uden yderligere forsinkelser at nå frem til en løsning på Tibet-spørgsmålet, der kan accepteres af begge parter;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, den kinesiske regering, guvernøren for provinsen Sichuan og chefanklageren ved provinsen Sichuans folkedomstol.

(1) EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 122.
(2) EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 158.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik