Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0562/2005

Debatten :

PV 27/10/2005 - 9.3

Stemmingen :

PV 27/10/2005 - 10.3

Aangenomen teksten :


Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 36k
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg
De zaak Tenzin Delek Rinpoche
P6_TA(2005)0416RC-B6-0562/2005

Resolutie van het Europees Parlement over de zaak Tenzin Delek Rinpoche

Het Europees Parlement,

–   onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Tibet en de situatie van de mensenrechten in China,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties van 18 november 2004 over "Tibet: de zaak van Tenzin Delek Rinpoche"(1), en 13 januari 2005 over Tibet(2),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 april 2005 over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2004 en het mensenrechtenbeleid van de EU(3),

–   gezien de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en China,

–   gezien het verslag en de aanbevelingen van het seminar inzake de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en China op 20 en 21 juni 2005,

–   gezien de gezamenlijke verklaring van de 8ste Top EU-China op 5 september 2005,

–   gelet op artikel 115, lid 5 van zijn Reglement,

A.   overwegende dat het regionale Volksgerechtshof van Kardze in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze, provincie Sechuan, op 2 december 2002 jegens Tenzin Delek Rinpoche, een invloedrijk en gerespecteerd boeddhistisch lama, een doodvonnis met opschortende werking gedurende twee jaar heeft uitgesproken en jegens zijn assistent Lobsang Dhondup, een doodvonnis zonder opschortende werking,

B.   overwegende dat de betrokkenheid van Tenzin Delek Rinpoche en Lobsang Dhondup bij een reeks bomaanslagen of bij het aanzetten tot separatisme niet is bewezen,

C.   overwegende dat Lobsang Dhondup op 26 januari 2003 werd terechtgesteld,

D.   overwegende dat overeenkomstig de Chinese wet - op grond dat de beklaagde gedurende de twee jaar opschorting de wet niet opnieuw heeft overtreden - en na enorme druk van de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties, het doodvonnis jegens Tenzin Delek Rinpoche op 26 januari 2005 is omgezet in levenslange hechtenis,

E.   overwegende dat mensenrechtenorganisaties berichten dat Tenzin Delek Rinpoche ten gevolge van foltering en onmenselijke omstandigheden van zijn detentie in een dermate slechte gezondheidstoestand verkeert dat voor zijn leven wordt gevreesd en dat hij niet in staat is te spreken of te lopen,

F.   overwegende dat de informatie over de gezondheidstoestand van Tenzin Delek Rinpoche niet door onafhankelijke waarnemers kan worden nagetrokken, aangezien de Chinese regering elke toegang weigert,

G.   overwegende dat de Top EU-China op 5 september 2005 ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen de EU en China resulteerde in een overeenkomst over een nieuwe strategische dialoog; overwegende dat de kwestie van de mensenrechten één van de voornaamste kwesties op de agenda was,

H.   overwegende dat het embargo op de wapenverkopen aan China dat in 1989 werd overeengekomen en doorgevoerd naar aanleiding van de slachting op het Tiananmen-plein en de voortdurende schending van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid, nog steeds van kracht is,

1.   is zeer bezorgd over de gezondheidstoestand van Tenzin Delek Rinpoche;

2.   doet een beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om alles in het werk te stellen om de leefomstandigheden en de gezondheidstoestand van Tenzin Delek Rinpoche te verbeteren;

3.   verzoekt de Chinese regering om Manfred Nowak, de speciale VN-rapporteur over foltering, toestemming te verlenen om tijdens zijn inspectiebezoek aan China van 21 november tot en met 2 december 2005 Tenzin Delek te bezoeken en verslag uit brengen over zijn gezondheidstoestand;

4.   betuigt andermaal zijn steun aan de rechtsstaat en juicht de omzetting van de doodstraf jegens Tenzin Delek Rinpoche toe;

5.   dringt niettemin bij de Chinese regering erop aan alle vonnissen jegens Tenzin Delek Rinpoche in te trekken en hem onmiddellijk in vrijheid te stellen;

6.   herhaalt zijn verzoek om afschaffing van de doodstraf en een onmiddellijk moratorium op terechtstellingen in China;

7.   betreurt het ontbreken van concrete resultaten in verband met de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en China en doet andermaal een beroep op de regering van de Volksrepubliek China om de onmenselijke omstandigheden van detentie in haar gevangenissen te verbeteren, de foltering van gedetineerden stop te zetten en af te schaffen en een einde te maken aan de voortdurende schending van de mensenrechten van het Tibetaanse volk en andere minderheden, en om ervoor te zorgen dat de internationale normen inzake de mensenrechten en het humanitaire recht worden nageleefd;

8.   verzoekt de Raad en de lidstaten het embargo van de EU op de wapenhandel met de Volksrepubliek China te handhaven en de bestaande nationale beperkingen van deze wapenhandel niet af te zwakken;

9.   dringt er bij de regering van de Volksrepubliek China op aan de lopende dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama te intensiveren, teneinde zonder verdere vertraging een voor beide zijden aanvaardbare oplossing van de kwestie Tibet tot stand te brengen;

10.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Secretaris-generaal van de VN, de Chinese regering, de gouverneur van de provincie Sechuan en de hoofdofficier van justitie van het Volksgerechtshof van de provincie Sechuan.

(1) PB C 201 E van 18.8.2005, blz. 122.
(2) PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 158.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0150.

Juridische mededeling - Privacybeleid