Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0562/2005

Rozpravy :

PV 27/10/2005 - 9.3

Hlasovanie :

PV 27/10/2005 - 10.3

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 121kWORD 45k
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg
Prípad Tenzin Delek Rinpoche
P6_TA(2005)0416RC-B6-0562/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu k prípadu Tenzina Deleka Rinpoche

Európsky parlament,

–   odvolávajúc sa na svoje predchádzajúce rezolúcie o Tibete a situácii v oblasti ľudských práv v Číne,

–   odvolávajúc sa na svoje uznesenia z 18. novembra 2004 o Tibete, prípad Tenzin Delek Rinpoche(1) a z 13. januára 2005 o Tibete(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o Výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2004 a politike EÚ v tejto oblasti(3),

–   so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Čínou,

–   so zreteľom na správu a odporúčania seminára k dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou z 20. - 21. júna 2005,

–   so zreteľom na Spoločné vyhlásenie z 8. summitu EÚ - Čína z 5. septembra 2005,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 2. decembra 2002 pomocný ľudový súd v Kardze v tibetskej autonómnej provincii Sečuán odsúdil Tenzina Deleka Rinpoche, vplyvného a uznávaného budhistického lámu na trest smrti s odkladom na dva roky a jeho pomocníka Lobsanga Dhondupa na trest smrti bez odkladu,

B.   keďže účasť Tenzina Deleka Rinpoche a Lobsanga Dhondupa v sérii bombových útokov ani v činnosti podnecujúcej separatizmus nebola dokázaná,

C.   keďže Lobsang Dhondup bol 26. januára 2003 popravený,

D.   keďže podľa čínskeho práva - ak obvinený opäť neporušil zákon počas dvoch rokov podmienečného odkladu - a na veľký tlak svetovej verejnosti a organizácií pre ľudské práva, bol trest smrti pre Tenzina Deleka Rinpoche 26. januára 2005 zmenený na doživotné väzenie,

E.   keďže organizácie pre ľudské práva oznamujú, že zdravotný stav Tenzina Deleka Rinpoche je v dôsledku mučenia a neľudských podmienok väzenia tak ťažký, že existujú vážne obavy o jeho prežitie a že nie je schopný hovoriť ani chodiť.

F.   keďže informácie o zdravotnom stave Tenzina Deleka Rinpoche nemôžu overiť nestranní pozorovatelia, pretože čínska vláda im odmieta prístup,

G.   keďže summit EÚ - Čína z 5. septembra 2005 pripomenul 30. výročie diplomatických stykov medzi EÚ a Čínou dohodou o novom strategickom dialógu; keďže otázka ľudských práv bola jedným z kľúčových bodov programu, o ktorých sa malo rokovať,

H.   keďže stále platí embargo na predaj zbraní do Číny, o ktorom sa rozhodlo a ktoré sa začalo uplatňovať v roku 1989, po masakri na Námestí nebeského pokoja a pokračujúcom porušovaní ľudských práv a náboženských slobôd,

1.   je vážne znepokojený zdravotným stavom Tenzina Deleka Rinpoche;

2.   vyzýva príslušné orgány, aby urobili všetko na zlepšenie životných podmienok a zdravotného stavu Tenzina Deleka Rinpoche;

3.   žiada čínsku vládu, aby povolila Manfredovi Nowakovi, špeciálnemu spravodajcovi OSN pre mučenie, počas jeho prieskumnej návštevy v Číne od 21.novembra do 2.decembra 2005, navštíviť Tenzina Deleka Rinpoche a podať správu o jeho zdravotnom stave;

4.   znovu opakuje svoju podporu právnemu štátu a oceňuje zmenu trestu smrti pre Tenzina Deleka Rinpoche;

5.   žiada však čínsku vládu, aby zrušila všetky rozsudky proti Tenzinovi Delekovi Rinpoche a ihneď ho prepustila;

6.   potvrdzuje svoju výzvu na zrušenie trestu smrti a okamžité moratórium na najvyšší trest v Číne;

7.   vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom výsledkov, pokiaľ ide o dialóg medzi EÚ - Čína o ľudských právach, a ešte raz vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby zlepšila neľudské podmienky vo svojich väzeniach, aby zastavila a zrušila mučenie väzňov, rovnako aby zastavila pokračujúce porušovanie ľudských práv tibetského ľudu a ostatných menšín a aby zaručila rešpektovanie medzinárodných štandardov ľudských práv a humanitárneho práva;

8.   vyzýva Radu a členské štáty, aby zachovali embargo na obchod so zbraňami voči Čínskej ľudovej republike a nezmierňovali existujúce národné obmedzenia na takýto predaj zbraní;

9.   vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky na zintenzívnila prebiehajúci dialóg so zástupcami dalajlámu tak, aby bezodkladne dosiahli obojstranne prijateľné riešenie v otázke Tibetu;

10.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, čínskej vláde, guvernérovi provincie Sečuán a hlavnému prokurátorovi ľudovej prokuratúry provincie Sečuán.

(1)1 Ú. v. EÚ C 201 E, 18.8.2005, s. 122.
(2)2 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 158.
(3)3 Prijaté texty, P6_TA(2005)0150.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia