Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0164(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0295/2005

Ingediende teksten :

A6-0295/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0419

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 30k
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg
Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad *
P6_TA(2005)0419A6-0295/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (COM(2005)0384 – C6-0285/2005 – 2005/0164(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0384)(1),

–   gelet op de artikelen 36 en 37, lid 2, derde alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0285/2005),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0295/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid