Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0162(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0299/2005

Predkladané texty :

A6-0299/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0420

Prijaté texty
PDF 197kWORD 35k
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg
Spoločná organizácia trhu s chmeľom *
P6_TA(2005)0420A6-0299/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 – C6-0287/2005 – 2005/0162(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0386)(1),

–   so zreteľom na článok 36 a článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0287/2005),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0299/2005),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť a doplniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia