Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0139(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0298/2005

Ingediende teksten :

A6-0298/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.6

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0422

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 30k
Dinsdag 15 november 2005 - Straatsburg
Wijziging overeenkomst tot oprichting van de EBWO - Financiering werkzaamheden in Mongolië *
P6_TA(2005)0422A6-0298/2005

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren (COM(2005)0342 – C6-0280/2005 – 2005/0139(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0342)(1),

–   gelet op artikel 181A van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0280/2005),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0298/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van Mongolië.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid